Komentarz do numerycznych prognoz pogody (24/25.06.2023)

  • Post author:
  • Post published:24 czerwca 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Sytuacja synoptyczna w Europie z godziny 18 UTC, 23 VI 2023 roku

Obraz zawierający mapa, atlas, tekst

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, diagram, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie

Dzisiaj Polska była w zasięgu niżu z układem frontów atmosferycznych. W wycinku ciepłym niżu utworzyła się linia zbieżności. Nad Europą północno wschodnią i wschodnią (od Skandynawii po zachodnią Rosję) rozciąga się strefa pofalowanego frontu atmosferycznego, z wyodrębnionymi fragmentami frontu ciepłego, chłodnego i okluzji. Nad Morzem Barentsa i Morzem Białym zalega słaby wyż, z ośrodkiem 1018,3 hPa. Nad Morzem Norweskim i Wyspami Niedźwiedzia zalega zatoka z pofalowanym frontem okluzji. Nad Atlantykiem zalegają układy niskiego ciśnienia. W obrębie jednej zamkniętej izobary 990 hPa znajdują się dwa ośrodki z układem frontów atmosferycznych. Europa zachodnia w zasięgu układu wysokiego ciśnienia z ośrodkiem 1026,7 hPa nad Zatoką Biskajską. Wyż sięga klinem nad Morze Północe i częściowo Norweskie. Południowy rejon Płw. Iberyjskiego w zasięgu niżu. Nad Morzem Adriatyckim zalega płytki niż.

Analiza górnego pola ciśnienia z dnia 23 VI 2023 roku, godzina 12 UTC

Obraz zawierający diagram, rysowanie, szkic, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający diagram, rysowanie, mapa, tekst

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, diagram, rysowanie, mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Wyż z nad Morza Barentsa jest średnim układem barycznym. Wyżej izohipsy gięte na kształt klina. Zalegający nad Atlantykiem niż jest układem wysokim. Nad Francją i Wielką Brytanią izohipsy gięte na kształt klina. Nad Europą środkową i zachodnią oraz południową izohipsy gięte na kształt zatoki. Nad Europą wschodnią izohipsy gięte na kształt klina.

Analiza górnego pola wiatru, 23 VI 2023 roku, godzina 18 UTC

Obraz zawierający mapa, tekst, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Nad Atlantykiem, Morzem Północnym, Europą zachodnią aż po Korsykę znajduje się Jet Stream na wysokości FL350, z maksymalną prędkością w osi prądu 50-60 m/s. Pionowy zasięg prądu strumieniowego obejmuje obszar FL260/400. W obszarze przerywanej linii [3] występuje turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL220/420. Nad północno wschodnią Europą występuje prąd strumieniowy na wysokości FL350/370, z maksymalną prędkością w osi prądu 45 m/s. W obszarze przerywanej linii [2] występuje turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL250/410.

Tropopauza

Nad Polską zalega tropopauza na wysokości FL400. Nad Płw. Apenińskim znajduje się niż tropopauzy (tropopauza wykazuje w tym rejonie obniżenie i znajduje się na wysokości FL350). Nad zachodnią Rosją znajduje się niż tropopauzy (tropopauza wykazuje w tym rejonie obniżenie i znajduje się na wysokości FL300). Nad Zatoką Botnicką znajduje się niż tropopauzy (tropopauza wykazuje w tym rejonie obniżenie i znajduje się na wysokości FL270).

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS pt. 23.06.2023 18 UTC Theta-W 850hPa GFS pt. 23.06.2023 18 UTC

Nad Ukrainą, Rumunią aż po Bałkany zalega oś klina ciepła (powietrze zwrotnikowe). Nad Płw. Iberyjskim zalega kolejny obszar ciepła (powietrze zwrotnikowe). Pozostały obszar kontynentu w zasięgu powietrza polarno-morskiego.

Południowo wschodnia Polska jeszcze w zasięgu klina ciepła, powietrza zwrotnikowego. Na pozostałym obszarze zalega powietrze polarno-morskie.

Obraz zawierający tekst, diagram, linia, Wykres

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, diagram, linia, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, diagram, linia, mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Na południu i w dzielnicach centralnych zalegająca masa powietrza charakteryzowała się dużą wilgotnością. Zapas wody w całym słoju atmosfery był wysoki (PWAT) i wynosił 41,23 mm w Legionowie oraz 43,96 mm we Wrocławiu. Na północy kraju zawartość pary wodnej jest niższa. W Łebie zapas wody (PWAT) wynosił 30,81 mm. W dolnej części troposfery zawartość pary wodnej był niższy i wzrastał z wysokością.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą

Obraz zawierający mapa, tekst, diagram

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający mapa, tekst, diagram, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający mapa, tekst, atlas, diagram

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, diagram, atlas

Opis wygenerowany automatycznie

Zatoka niskiego ciśnienia zalegająca nad Europą wschodnią będzie się wypełniała i w niedziele się wypełni a front ulegnie frontolizie. Nad południową i południowo wschodnią Polską w sobotę pogodę kształtować będzie front chłodny. W niedzielę Polska dostanie się pod wpływ słabego wyżu. W ciągu dnia do zachodnich rejonów kraju zbliży się prawdopodobnie front atmosferyczny. Również w niedzielę w rejonie od Płw. Apenińskiego, przez Bałkany, aż po zachodnią Rosję nastąpi przebudowa pola barycznego i dojdzie do frontogenezy i utworzenia frontu zalegającego w zatoce. W sobotę Europa zachodnia w zasięgu wyżu. Fronty atmosferyczne związane z niżem znad Atlantyku będą przemieszczać się na wschód. W niedzielę w nocy front ciepły znajdować się będzie nad Morzem Północnym i Norweskim. W niedziele front chłodny będzie kształtował pogodę w Wielkiej Brytanii. Nad północno zachodnim oraz północnymi obszarami Płw. Iberyjskiego oraz w sobotę nad Zatoką Biskajską i w niedzielę nad zachodnią Francją zalegać będzie front atmosferycznego. W niedzielę nad Morzem Norweskim oraz nad Skandynawią występować będzie wyż.

Rozwój górnego pola ciśnienia

Niż zalegający nad Atlantykiem będzie się wypełniał na wszystkich poziomach. Nad Morzem Norweskim i Północnym oraz nad Europą zachodnią zalegać będzie klin. Nad Europą centralną i południową występować będzie zatoka. Wyż znajdujący się nad Skandynawią i Morzem Norweskim w sobotę będzie dobrze zaznaczony na wszystkich poziomach. Oś układu będzie pochylona w kierunku wschodnim w obszar cieplejszego powietrza.

Rozwój górnego pola wiatru

Obraz zawierający tekst, mapa, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Nad Atlantykiem zalegać będą trzy prądy strumieniowe na wysokości FL300/310/340, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-55 m/s. W obszarze przerywanej linii [1] występować będzie turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL230/370.

Prąd strumieniowy GFS so. 24.06.2023 12 UTC Prąd strumieniowy GFS nie. 25.06.2023 12 UTC

Rozkład stref dużych prędkości wiatru nie ulegnie istotnym zmianom. W niedziele na wysokości 300 hPa występować będzie strefa zwiększonej prędkości wiatru. W zachodniej Rosji zalegać będzie obszar zwiększonej prędkości wiatru.

W sobotę popołudniu, na wysokości 300 hPa, nad Polskę, od zachodu nasuwać się będzie strefa zwiększonej prędkości wiatru 30-32,5 m/s. W niedziele, oś strefy wiatru przebiegać będzie przez dzielnice centralne kraju.

Rozwój tropopauzy

W rejonie Zat. Tarenckiej znajdzie się niż tropopauzy (tropopauza wykaże w tym rejonie obniżenie i znajdzie się na wysokości FL350). Wysokość tropopauzy nad Polską FL400.

Rozwój warunków termicznych troposfery

Thck 500-1000hPa GFS so. 24.06.2023 12 UTC Thck 500-1000hPa GFS nie. 25.06.2023 12 UTC

Zasadniczy rozkład mas powietrza nad Europą nie ulegnie znaczącej zmianie. W niedzielę nad zachodnią Wielką Brytanię nasunie się zatoka chłodu. Klin ciepła, zalegający nad Ukrainą, Rumunią i Bałkanami przemieści się na wschód. Nad Płw. Iberyjskim znajdować się będzie klina ciepła.

Klin ciepła zalegający nad Polską opuści nasz kraj. W niedziele nad północne i północno wschodniej rejony kraju nasunie się zatoka chłodniejszego powietrza.

Ewolucja pola wilgotności w troposferze

W sobotę nadal zalegająca masa powietrza będzie dość wilgotna. W środkowej troposferze na zachodzie będzie bardziej sucho. Na wysokości 300 hPa w SW oraz NE Polsce również mniejsza wilgotność masy powietrza. W niedziele w nocy w górnej troposferze mała zawartość pary wodnej. Najwięcej pary wodnej będzie skoncentrowana w WGA. W niedzielę w dzień najwięcej pary skupiona będzie w warstwie granicznej atmosferze. Wyżej masa powietrza będzie bardziej sucha.

Prognoza zachmurzenia

Zachmurzenie ogóle: Początkowo w centrum i na wschodzie kraju zachmurzenie duże i całkowite. Na zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane. Z upływem czasu na wschodzie kraju zachmurzenie będzie się zmniejszało. W nocy z soboty na niedziele w pasie centralnym rozpogodzenia. Na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na krańcach wschodnich zachmurzenie duże. W niedziele na zachodzie kraju zachmurzenie duże i lokalnie całkowite. W południowo wschodniej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. W wielu rejonach rozpogodzenia.

W sobotę na niebie występować będą chmury Cumulonimbus, Cumulus oraz Stratocumulus. W strefie opadów mogą występować chmury Stratus fractus. W nocy w wielu rejonach występować będą chmury Stratocumulus, lokalnie Stratus. W niedziele chmury Cumulus oraz Stratocumulus.s. W niedziele chmury Cumulus oraz Stratocumulus.

W sobotę w ciągu dnia występować będą chmury Altocumulus oraz Altostratus. W nocy ławice chmur Altocumulus będą możliwe. W niedziele występować będą chmury Altocumulus, a na zachodzie także możliwe chmury Altostratus.

W piętrze górnym zaobserwujemy chmury Cirrus fibratus/spissatus, Cirrostratus fibratus. W sobotę w rejonie chmur Cb możliwe chmury Cirrus spissatus cumulonimbogenitus. W niedzielę możliwy Cirrocumulus.

Prognoza opadów

W sobotę należy spodziewać się opadów przelotnych oraz ciągłych. Opady mogą być lokalnie intensywne. Z upływem czasu strefa opadów będzie zanikać. W niedziele, według symulacji numerycznych, możliwe lokalnie słabe opady deszczu. 

Prognoza gradu

W południowo wschodniej części kraju możliwe opady gradu.

Prognoza wyładowań

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu, atlas

Opis wygenerowany automatycznie

MUCAPE wyniesie 500-1200 J/kg. Wierzchołki chmur osiągać będą wysokość do 12 km. Temperatura wierzchołków chmur Cb wyniesie -20/-40 st. C. W rejonie południowo wschodniej części kraju możliwe (prawdopodobieństwo 10-20 %) burze. W niedziele brak burz. 

Prognoza pola wiatru

W sobotę porywy wiatru do 50 km/h w południowo wschodniej części kraju.

W niedzielę również możliwe porywy wiatru do 50 km/h w północno wschodniej Polsce.

Prognoza widzialności

Obraz zawierający tekst, diagram, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, diagram, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, diagram, mapa, numer

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, diagram, mapa

Opis wygenerowany automatycznie

W dzień, w strefie opadów deszczu, ograniczenie widzialności do 3-5 km.

W nocy w wielu rejonach pojawią się zamglenia. Lokalnie niewykluczony mgły.