Portal zimowy


W wyniku opadu śniegu (opad pojedynczych kryształów lodowych lub bardziej złożonych struktur powstałych w wyniku zlepienia się pojedynczych kryształów podczas zderzenia) gromadzącego się na powierzchni gruntu tworzy się biała warstwa, którą nazywamy pokrywą śnieżną. Opad stały, który dociera do podłoża powstaje w chmurach w wyniku wielu procesów mikrofizycznych. Kryształki lodowe przyjmują różne kształty i rozmiary zależne od temperatury otoczenia oraz od stopnia przesycenia i warunków ich rozwoju.  Podczas opadu śniegu na ogół występują różne typy kryształków. Zgodnie z definicją pokrywa śnieżna to warstwa śniegu o grubości powyżej 1 cm i pokrywająca obserwowaną powierzchnię powyżej 50 %. Czytaj dalej w #AkademiaCMM.