Marsjański łazik Perseverance śledzi ogromnych rozmiarów plamę na powierzchni niewidocznej strony Słońca.

Opracowanie: Prof. Mariusz Figurski, IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego

Marsjański łazik Perseverance śledzi ogromnych rozmiarów plamę na powierzchni niewidocznej strony Słońca.

Obraz zawierający Obiekt astronomiczny, astronomia, krąg, kula

Opis wygenerowany automatycznie

Łazik marsjański NASA Perseverance 20 sierpnia 2023 roku wykonał zdjęcie plamy słonecznej ogromnych rozmiarów (dolny środek dysku słonecznego). Źródło: NASA/JPL-Caltech/ASU.

Naukowcy z NASA kilka dni temu zaobserwowali ogromnych rozmiarów plamę słoneczną na powierzchni Słońca, która może w tym tygodniu oznaczać pewne problemy dla Ziemi, naukowcy przewidują, że będzie ona nadal się powiększać i za kilka dni będzie widoczna z Ziemi. Super plamę zaobserwował po raz pierwszy Łazik marsjański NASA Perseverance, którego zadaniem jest głównie badanie powierzchni Czerwonej Planety i zbieranie próbek, wykonał zdjęcia giganta przelatującego po drugiej stronie Słońca w okresie od 17 do 20 sierpnia.

Obraz zawierający zrzut ekranu, statyw, niebo, na wolnym powietrzu

Opis wygenerowany automatycznie

Łazik Perseverance działający na powierzchni Marsa. Źródło: NASA/JPL-Caltech.

Łazik, który codziennie fotografuje Słońce za pomocą systemu kamer Mastcam-Z w celu pomiaru wielkości i ilości pyłu obecnego w marsjańskiej atmosferze, znajdował się ponad 450 milionów kilometrów od naszej macierzystej gwiazdy. Plamy słoneczne obserwowane przez system kamer łazika są ciemniejszymi i chłodniejszymi obszarami wielkości na powierzchni Słońca, a ich wielkość może być wielokrotnie większa od naszej planety. Plamom słonecznym towarzyszy silna aktywność magnetyczna, a w ich sąsiedztwie z reguły pojawią się rozbłyski słoneczne i koronalne wyrzuty masy (masywne wybuchy plazmy słonecznej), które mogą powodować zakłócenia w nawigacji satelitarnej, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do zakłóceń w systemie sieci energetycznych na Ziemi.

Plamy słoneczne powstają, gdy koncentracje „poskręcanego” pola magnetycznego wyłaniają się z warstw znajdujących się głęboko wewnątrz Słońca. Pole magnetyczne w obszarach aktywnych plam słonecznych może być nawet 2500 razy silniejsze niż na Ziemi. Częstotliwość i intensywność pojawiających wię ciemnych plam widocznych na powierzchni Słońca wskazuje na poziom aktywności słonecznej podczas 11-letniego cyklu słonecznego i 22 letniego cyklu magnetycznego Słońca. Eksperci uważają, że Słońce osiągnie maksimum swojej aktywności do końca bieżącego roku, pomimo że wcześniejsze przewidywania wskazywały na lata 2024-2025.

Łaziki marsjańskie oprócz rutynowych działań związanych z eksploracją powierzchni i atmosfery Marsa stanowią również ważny element systemu pogody kosmicznej, który informuje o możliwych kosmicznych zagrożeniach dla naszej planety. Dzieje się tak ponieważ Mars znajduje się w tej chwili po drugiej stronie Słońca względem Ziemi i łazik Perseverance może dostrzec zbliżające się plamy słoneczne ponad tydzień wcześniej niż ziemskie obserwatoria. Informacje przesyłane z powierzchni Marsa można uznać za jednotygodniowe ostrzeżenie „duża plama słoneczna nadchodzi i może być źródłem zagrożenia na Ziemi”. Na podstawie serii zdjęć przesłanych przez łazik została przygotowana animacja, przedstawiają masywną czarną plamę poruszającą się po powierzchni Słońca. Pomimo nikiej rozdzielczości zdjęć super plama jest dobrze widoczna, co podkreśla gigantyczne jej rozmiary. Czy faktycznie będzie ona widoczna z Ziemi, jako super plama, aby odpowiedzieć na to pytanie musimy poczekać jeszcze kilka dni.

Animacja: NASA/JPL-Caltech/ASU


Udostępnij