Atlas małej energetyki wiatrowej 1x1 km (AMEW-PL)

Atlas małej energetyki wiatrowej AMEW-PL jest pierwszym cyfrowym opracowaniem wysokiej rozdzielczości dla obszaru Polski, o rozdzielczości przestrzennej 1×1 km. Dostarcza informacji na temat charakterystyki i potencjału energii wiatru na poziomach 10 i 30 m oraz 50, 80 i 100 m nad poziomem gruntu, z uwzględnieniem topografii i pokrycia terenu.

Atlas 1.0 opracowany został na podstawie danych godzinnych z sieci pomiarów meteorologicznych IMGW-PIB z okresu czterech lat (2019-2022) oraz danych pochodzących z analiz modelu nowcastingowego INCA-PL2. W kolejnych wersjach i wraz z rozwojem funkcjonalności Atlasu szereg czasowy będzie sukcesywnie wydłużany.

Formuła Atlasu zakłada możliwość wygenerowania i pobrania pakietu danych w formie raportu średnich (rocznych, miesięcznych, dobowych bądź godzinowych) lub wybranych szeregów czasowych, uwzględniających zarówno charakterystyki meteorologiczne jak i techniczne (WPD – teoretyczny potencjał energii wiatrowej, WEP – generowana moc turbiny), w ujęciu dobowym, miesięcznym, sezonowym czy rocznym dla wybranej lokalizacji i poziomu pracy turbiny, jak również dla jednego z trzech wariantów mocy projektowanej turbiny, tj. 3.2, 6.0 lub 8.2 kW mocy zainstalowanej.

Projekt AMEW-PL realizowany jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Politechniką Wrocławską, przez zespół kierowany przez prof. Mariusza J. Figurskiego1  w składzie: dr B. Bochenek1, dr inż. M. Gruszczyńska1, M. Grzelczyk1, dr A. Jaczewski1, dr inż. J.Jurasz2, dr A. Mazur1, T. Strzyżewski1 i dr J. Wieczorek1.

1 IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego
2 Politechnika Wrocławska

Adres do kontaktu: cmm@imgw.pl

UDOSTĘPNIJ STRONĘ