Atlas małej energetyki wiatrowej 1x1 km (AMEW-PL)

Atlas małej energetyki wiatrowej AMEW-PL jest pierwszym cyfrowym opracowaniem dla obszaru Polski, o szczegółowej rozdzielczości przestrzennej 1×1 km. Dostarcza informacji na temat charakterystyki i potencjału energii wiatru na poziomach 10 i 30 m oraz 50, 80 i 100 m nad poziomem gruntu, z uwzględnieniem topografii i pokrycia terenu.

Atlas 1.0 opracowany został na podstawie danych godzinnych z sieci pomiarów meteorologicznych IMGW-PIB z okresu czterech lat (2019-2022) oraz z wykorzystaniem danych pochodzących z asymilacji modelu nowcastingowego INCA-PL2. W kolejnych wersjach i wraz z rozwojem funkcjonalności Atlasu szereg czasowy będzie sukcesywnie wydłużany.

Formuła Atlasu zakłada możliwość wygenerowania i pobrania pakietu danych w formie raportu średnich bądź wybranych szeregów czasowych, uwzględniających zarówno charakterystyki meteorologiczne i techniczne (WPD – teoretyczny potencjał energii wiatrowej, WEP – generowana moc turbiny), w ujęciu dobowym, miesięcznym, sezonowym czy rocznym dla wybranej lokalizacji i poziomu pracy turbiny, jak również dla jednego z trzech wariantów mocy projektowanej turbiny, tj. 3.2, 6.0 lub 8.2 kW mocy zainstalowanej.

Mapy

Średnia roczna suma energii wiatrowej na poziomie 10 m n.p.g  POBIERZ
Średnia roczna prędkość wiatru na poziomie 10 m n.p.g  POBIERZ
 

Przykładowe szeregi czasowe

Średnia miesięczna prędkości wiatru na poziomie 10 m n.p.g  w lokalizacjach Łeba, Więcbork, Puszczykowo, Frampol, Skała i Krzanowice w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2019 POBIERZ

 

Teoretyczna godzinowa moc generowana turbiny wiatrowej na poziomie 10 m n.p.g  w lokalizacjach Łeba, Więcbork, Puszczykowo, Frampol, Skała i Krzanowice w okresie 1- 31 stycznia 2019 POBIERZ

 

Średnia godzinowa prędkości wiatru 10 m n.p.g  w lokalizacji Łeba dla okresu 1-31 stycznia 2019 POBIERZ

 

Średnia godzinowa prędkości wiatru 10 m n.p.g  w lokalizacji Krzanowice dla okresu 1-31 stycznia 2019 POBIERZ

Projekt AMEW-PL realizowany jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Politechniką Wrocławską, przez zespół kierowany przez prof. Mariusza J. Figurskiego1  w składzie: dr B. Bochenek1, dr inż. M. Gruszczyńska1, M. Grzelczyk1, dr A. Jaczewski1, dr inż. J.Jurasz2, dr A. Mazur1, T. Strzyżewski1 i dr J. Wieczorek1.

1 IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego
2 Politechnika Wrocławska

Adres do kontaktu: cmm@imgw.pl

UDOSTĘPNIJ STRONĘ