Komentarz do numerycznych prognoz pogody (22/23.06.2023)

  • Post author:
  • Post published:22 czerwca 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Sytuacja synoptyczna w Europie z godziny 00 UTC, 22 VI 2023 roku

Obraz zawierający mapa, tekst, atlas

Opis wygenerowany automatycznie

Wczoraj przez Polskę przemieszczał się układ frontów atmosferycznych. O północy front ciepły zalegał na wschodzie kraju. Front chłodny rozciągał się od obszarów północnych aż po dzielnice południowe. Punkt zwarcia frontów zalegał w obwodzie królewieckim. Nad Bałtykiem i południową Skandynawią zalegał front okluzji. Układ powyższych frontów związany jest z płytkim niżem z centrum 1005 hPa nad Morzem Norweskim. Nad Europą zachodnią aż po Morze Śródziemne zalegał pofalowany front atmosferycznych, z wyodrębnionych chłodnym i ciepłym odcinkiem, który jest przedłużeniem frontu chłodnego zalegającego nad Polską. Nad Alpami, Płw. Apenińskim, Europą wschodnią, Morzem Barentsa oraz nad Rumunią zalegają słabe ośrodki antycyklonalne. Nad Skandynawią znajduje się front ciepły. Nad Morzem Grenlandzkim występuje płytki wir cyklonicznym z frontem chłodnym nad Morzem Norweskim. Nad Islandią również ukształtował się słaby wyż, z ośrodkiem 1010 hPa. Nad Atlantykiem zalegał płytki wir cykloniczny znajdujący się w fazie okluzji. Na zachód od Płw. Iberyjskiego zalega klin wysokiego ciśnienia.

Analiza górnego pola ciśnienia z dnia 22 VI 2023 roku, godzina 00/06 UTC

Obraz zawierający tekst, mapa, diagram

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, diagram

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, szkic, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

 

Płytki niż zalegający nad Morzem Norweskim jest niskim układem barycznym. Jedynie na wysokości 850 hPa występuje zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Wyżej izohipsy gięte na kształt zatoki. Występujący słaby wyż nad Morzem Barentsa również jest niskim układem barycznym z zamknięta cyrkulacją antycyklonalną. Wyżej izohipsy gięte na kształt klina. Ośrodek wyżowy występujący nad Włochami jest niskim układem barycznym. Oś układu pochylona na zachód, w kierunku cieplejszej masy powietrza. Wyżej izohipsy gięte na kształt klina. Nad Europą centralną oraz zachodnią izohipsy gięte na kształt klina. Nad Francją również zalega niski układ baryczny niskiego ciśnienia.

Analiza górnego pola wiatru, 22 VI 2023 roku, godzina 06 UTC

Obraz zawierający tekst, szkic, diagram, rysowanie

Opis wygenerowany automatycznie

Od Kanału La Manche aż po północno zachodnią Polskę zalega Jet Stream na wysokości FL350, z maksymalną prędkością w osi prądu 50m/s. W obszarze przerywanej linii występuje turbulencja czystego (CAT) nieba w przedziale wysokości FL270/410. Nad Europą północno wschodnią występuje prąd strumieniowy na wysokości FL290, z maksymalną prędkością w osi prądu 45m/s. W obszarze przerywanej linii występuje turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL230/350. Nad Atlantykiem utworzył się kolejny prąd strumieniowy na wysokości FL360, z maksymalną prędkością w osi prądu 50m/s. W obszarze przerywanej linii występuje turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL270/410.

Z symulacji numerycznych na godzinę 6 UTC widać wzrost prędkości wiatru na wysokości 9 km w rejonie północno zachodniej części kraju.

Tropopauza

Nad Polską zalega tropopauza na wysokości FL350. Nad Wielką Brytanią znajduje się niż tropopauzy (tropopauza wykazuje w tym rejonie obniżenie i znajduje się na wysokości FL330).

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS czw. 22.06.2023 06 UTC Theta-W 850hPa GFS czw. 22.06.2023 06 UTC

Nad Europą północno wschodnią zalega zatoka chłodu (powietrze arktyczne). W południowo wschodniej części kraju występuje powietrze polarno-kontynentalne. Nad Wielką Brytanią oraz Morzem Północnym zalega powietrze polarno-morskie. Nad Morzem Śródziemnomorski, Włochami, aż po Polskę występuje klin ciepła (powietrze zwrotnikowe) ograniczony wycinkiem ciepłym niżu. Płw. Iberyjski, Francja, północne Niemcy w zasięgu powietrza polarno-morskiego.

Nad Polską zalega klin ciepła. Na południu i wschodzie kraju średnia temperatura powietrza wyższa. W kierunku północnym średnia temperatura powietrza obniża się.

Obraz zawierający tekst, diagram, linia, origami

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, diagram, linia, Wykres

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, diagram, linia, Wykres

Opis wygenerowany automatycznie

Na południu oraz na wschodzie kraju zalegająca masa powietrza jest wilgotnym powietrzem. Zapas wody w całym słoju atmosfery wysoki PWAT 38,55 mm w Legionowie oraz 43,39 mm we Wrocławiu. Na północy kraju zawartość pary wodnej była niższa ale i tak duża. W Łebie zapas wody PWAT wynosił 32,37 mm.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą

Obraz zawierający mapa, tekst, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający mapa, tekst, diagram, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, diagram, atlas

Opis wygenerowany automatycznie

W ciągu dnia od zachodu Polska dostanie się pod wpływ układu wysokiego ciśnienia. Na wschodzie kraju pogodę kształtować będzie front atmosferyczny. Od zachodu zacznie nasuwać się zatoka niskiego ciśnienia, której znajdować się będzie front atmosferyczny. Pofalowany front atmosferyczny zalegający nad Europą zachodnią ulegnie deformacji. W przedniej części zaburzenia zaznaczony będzie front ciepły, a w tylnej części front chłodny. Na wierzchołku klina ciepła utworzy się zamknięta cyrkulacja cykloniczna, dość płytka. Układ będzie przemieszczała się na północny wschód/wschód północny wschód oraz szybko przejdzie w stadium okludowania. Już jutro nad zachodnią Polską powinien zalegać ośrodek niżowy. Możliwe, że przed frontem chłodnym, powstanie linia konwergencji. Niż, który przemieszczał się nad Polską już jutro znajdzie się nad wschodnią Europą. Niż znad Atlantyku dotrze do Wielkiej Brytanii oraz Islandii. Wyż znad Atlantyku nasunie się nad Europę zachodnią, który klinem sięgnie nad Morze Północne. Nad Morzem Barentsa nadal zalegać będzie słaby układ wysokiego ciśnienia, który osłabnie.

Rozwój górnego pola ciśnienia

Obraz zawierający tekst, projekt graficzny, Grafika, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, projekt graficzny, Grafika, mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający mapa, tekst, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający mapa, tekst, zrzut ekranu, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający Wielobarwność, sztuka, Sztuka psychodeliczna

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający Wielobarwność, Sztuka psychodeliczna, sztuka, Sztuka fraktalna

Opis wygenerowany automatycznie

Wyż znad Morza Barentsa rozbuduje się ku górze i stanie się wysokim układem barycznym. Płytki niż zalegający nad Morzem Norweskim będzie nadal niskim układem barycznym. Proces wypełniania dotrze do wyższych poziomów izobarycznych. Wir cykloniczny nad Atlantykiem będzie się pogłebiał na wyższych poziomach izobarycznych. Nad Europą zachodnią, na wysokości 500 hPa oraz 300 hPa, będzie dobrze zaznaczona zatoka. Płytki niż, który już jutro dotrze do zachodniej Polski, będzie niskim układem barycznym. Nad Bałkanami zaznaczony będzie klin. Wyż, który jutro obejmie Europę zachodnią, będzie niskim układem barycznym z zaznaczoną zamkniętą cyrkulację antycyklonalną. Oś układu pochylona w kierunku południowo zachodnim, w kierunku cieplejszej masy powietrza. Nad Morzem Norweskim będzie zaznaczony klin.

Rozwój górnego pola wiatru

Obraz zawierający tekst, mapa, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

W nocy, 22/23 VI, nad Morzem Północnym, Skandynawią, Bałtykiem aż po Europę północno wschodnią znajdować się będzie Jet Stream na wysokości FL340, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-55 m/s. W obszarze przerywanej linii [2] występować będzie turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL250/380. W obszarze przerywanej linii [3,4] występować będzie turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL260/360. Nad Atlantykiem, Wyspami Brytyjskimi oraz północną Francją występować będzie prąd strumieniowy na wysokości FL360, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-65m/s. W obszarze przerywanej linii [6] występować będzie turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL260/420. W obszarze przerywanej linii [7] występować będzie turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL260/360. Nad zachodnią Rosją występować będzie prąd strumieniowy na wysokości FL320, z maksymalną prędkością w osi prądu 42,5m/s.

Prąd strumieniowy GFS czw. 22.06.2023 12 UTC Prąd strumieniowy GFS pt. 23.06.2023 06 UTC

Strefa dużych prędkości wiatru znad Atlantyki przemieści się na wschód i jutro dotrze do Wielkiej Brytanii. Strefa zwiększonej prędkości znad Morza Północnego, Skandynawii i Bałtyku przemieści się na wschód i jutro zalegać będzie nad Bałtykiem, Łotwą, Estonią i częściowo Białorusią. Nad zachodnią Rosją obszar zwiększonej prędkości wiatru zostanie zachowany. Zachodzące zmiany będą nieznaczne.

Rozwój tropopauzy

W nocy nad zachodnią Rosją znajdzie się niż tropopauzy (tropopauza wykaże w tym rejonie obniżenie i znajdzie się na wysokości FL260). Na zachód od Płw. Iberyjskiego zalegać będzie niż tropopauzy (tropopauza wykaże w tym rejonie obniżenie i znajdzie się na wysokości FL430). Między Budapesztem i Bukaresztem występować będzie wyż tropopauzy (tropopauza wykaże w tym rejonie podwyższenie i znajdzie się na wysokości FL430). Wysokość tropopauzy nad Polską FL400.

Rozwój warunków termicznych troposfery

Thck 500-1000hPa GFS pt. 23.06.2023 00 UTC Thck 500-1000hPa GFS pt. 23.06.2023 12 UTC

Theta-W 850hPa GFS pt. 23.06.2023 00 UTC Theta-W 850hPa GFS pt. 23.06.2023 12 UTC

Nad zachodnią Rosją nadal występować będzie zatoka chłodu (powietrze arktyczne). Klin ciepła (powietrza zwrotnikowego) będzie się przemieszczał na wschód. Jutro obejmować będzie obszar Włoch, Bałkanów, częściowo Polską i Europą południowo wschodnią. Nad Europą zachodnią zalegać powinno powietrze polarno-morskie.

Obszar ciepła będzie obejmować coraz większy obszar kraju. Jutro klin ciepła ograniczony układem frontów atmosferycznych. Na południu Polski średnia temperatura warstwy o grubości 500 hPa będzie najwyższa.

Ewolucja pola wilgotności w troposferze

W ciągu dnia na wchodzie kraju większa wilgotność. Na wyższym poziomie na zachodzie kraju. W górnej części troposfery wilgotność na północy oraz na zachodzi i lokalnie w centrum występować będzie większa zawartość pary wodnej. Jutro w dolnej części troposfery wilgotność wysoka. W środkowej troposferze, na wschodzie i północnym zachodzie, większa zawartość pary wodnej. Na pozostałym obszarze umiarkowana i niska. W górnym rejonie troposfery wilgotność umiarkowana i duża.

Prognoza zachmurzenia

Zachmurzenie ogólne od małego lub umiarkowanego do dużego na wschodzie kraju. W nocy zachmurzenie małe. Od zachodu powolny wzrost zachmurzenia. Jutro zachmurzenie od małego do dużego i całkowitego w strefie frontu atmosferycznego.

Na niebie chmury Cumulus, a we wschodnich rejonach także chmury Cumulonimbus calvus/capillatus. W godzinach popołudniowych mogą powstawać chmury Stratocumulus cumulogenitus. W nocy lokalnie mogą pojawić się chmury Stratocumulus. Jutro chmury Cumulus, Cumulonimnimbus calvus oraz Cumulonimbus capillatus incus. Na południu kraju niewykluczone chmury Cumulonimbus capillatus incus arc/tub.

Dzisiaj na zachodzie kraju możliwe chmury Altocumulus. W rejonie chmur Cb mogą powstawać chmury Altocumulus cumulonimbogenitus. W nocy lokalnie ławice chmur Altocumulus. Od zachodu wzrost zachmurzenia chmurami Altocumulus oraz Altostratus. Jutro mogą tworzyć się ławice chmur Ac cbgen oraz As cbgen.

W piętrze chmur wysokich występować będą chmury Cirrus fibratus/spissatus, Cirrostratus fibratus. W rejonie chmur Cb mogą powstać chmury Cirrus spissatus cumulonimbogenitus, Cirrostratus fibratus cumulonimbogenitus. Możliwe chmury Cirrocumulus.

Prognoza opadów

Po południu na lokalnie na wschodzie kraju opady przelotne deszczu, które pod wieczór powinny zanikać. Nad ranem od zachodu, nasunie się kolejna strefa opadów przelotnych związanych z układem frontów atmosferycznych. Miejscami dość intensywnych. Symulacje numeryczne wykonane różnymi modelami numerycznymi pogody przedstawiają nieco różniące się scenariusze rozłożenia pola opadu. Rozbieżności wynikają z różnych zaimplementowanych w modelach numerycznych pogody schematów parametryzacyjnych opisujących procesy mikrofizyczne w chmurach.

W piątek opadom przelotnym mogą towarzyszyć opady gradu. Gradziny osiągać mogą rozmiary 5-7 cm.

Prognoza wyładowań

 

Jutro wartość MUCAPE wyniesie od 800/1000 J/kg do 4000 J/kg na południu kraju. Wierzchołki chmur Cb osiągną wysokość 12-13 km. Temperatura wierzchołków Cb poniżej –40/50 st. C. Wystąpią dogodne warunki do elektryzacji chmur. Powstałe pole elektryczne będzie sprzyjać inicjalizacji wyładowań międzychmurowych oraz wewnątrzchmurowych. Jutro należy spodziewać się zjawisk burzowych. Na południu kraju będą charakteryzować się wysoką intensywnością, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz gradu. Zaznaczony obszar wskazuje na możliwości wystąpienia burz i nie muszą wystąpić w całym zakreślonym obszarze.

Duże wartości CAPE oraz wartości BRN powyżej 60 wskazuje na rozwój układów superkomórkowych i wielokórkowych.

Symulacji numerycznych wynika, że poziom LCL będzie dość niski co wskazuje na dużą zawartość pary wodnej w warstwie granicznej atmosfery. Występują również mała różnica w wysokości między LFC oraz LCL, co też wskazuje na groźne zjawiska. Dodatkowo możliwe ścięcia wiatru. To wszystko wskazuje na możliwość wystąpienia albo bardzo groźnych burz lub nawet tornada. Należy na bieżąco kontrolować komunikaty meteorologiczne.

Prognoza pola wiatru

Dzisiaj popołudniu mogą jeszcze występować porywy wiatru, do 50-60 km/h na wschodzie kraju.

Jutro, już od godzin porannych, z zachodu na wschód, będzie przemieszczała się strefa porywów wiatru. Prędkość wiatru może osiągać wartość 50-80 km/h.

Prognoza widzialności

Obraz zawierający tekst, mapa, diagram, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, atlas, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, atlas, diagram

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, diagram, numer

Opis wygenerowany automatycznie

W strefie opadów przelotnych ograniczenie widzialności do 2,5-4 km. W nocy lokalnie możliwe zamglenia ograniczające widzialność do 1,5 km.