Podczas wizyty eksperta profesora Adama Kochańskiego z San José State University w Kalifornii w ramach programu Fulbright Specialist odbyły się warsztaty  naukowe „Modelowanie pożarowe”, które składały się z  części teoretycznej (wykłady) oraz części praktycznej. Przygotowana formuła dwudniowego spotkania była dobrą okazją  do wymiany doświadczeń w zakresie modelowania zagrożenia pożarowego i pożarów. Transfer wiedzy pozwoli podnieść jakość obecnie przygotowywanych numerycznych prognoz zagrożenia pożarowego i pozwoli rozwinąć w tym zakresie dodatkowe kompetencje nie tylko pracowników naukowych IMGW-PIB, co jest istotne dla bezpieczeństwa społeczeństwa i gospodarki. Warsztaty naukowe „Modelowanie pożarowe” było w szczególności dedykowane przedstawicielom: Państwowej Straży Pożarnej, Dyrekcji Lasów Państwowych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Sztabów Kryzysowych uczelni i instytutów badawczych, szerokiego grona specjalistów z obszaru nauki i administracji publicznej.

Materiały do pobrania z warsztatów naukowych „Modelowanie pożarowe”:

Udostępnij stronę