Modelowanie pożarowe

W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się postępujące zmiany systemu klimatycznego, które powodują gwałtowny wzrost zjawisk ekstremalnych w tym zagrożenia pożarowego lasów również w Polsce. Czynnikiem łagodzącym destruktywny wpływ zagrożenia jest efektywne wykorzystanie przez służby pożarnicze i właścicieli terenów leśnych informacji, jakie niosą wysokorozdzielcze prognozy zagrożenia pożarowego. Na początku 2021 roku IMGW-PIB udostępnił testowy system prognozowania zagrożenia pożarowego lasu bazujący na kanadyjskim systemie Fire Weather Index (FWI) (zobacz: https://cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=8318). Pomimo, iż jest to najpowszechniej stosowanym na świecie systemem służącym do oceny zagrożenia pożarowego na obszarach leśnych należy zaznaczyć, iż ma on jednak swoje ograniczenia. Wynikają one przede wszystkim z daty wprowadzenie wskaźnika (1978), możliwości interpretacji przez system danych opadowych w okresach 24-godzinnych, jak również czas wyprzedzenia prognoz do 48h. Redukowanie ich wiąże się z koniecznością podejścia bardziej kompleksowego do prognozowania zagrożenia pożarowego, co z kolei implikuje wdrażanie nowych modeli prognostycznych. Jednym z nich jest model WRF-Sfire, który łączy w sobie model prognozowania pogody (WRF) z modelem rozprzestrzeniania się ognia.W dniach  10.06 – 24.06.2023 r. w Centrum Modelowania Meteorologicznego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB będzie gościć dra Adama Kochańskiego z San José State University w Kalifornii, który jest międzynarodowym specjalistą zajmującym się modelowaniem pożarów w różnych warunkach meteorologicznych. Podczas pobytu będzie realizowany projekt pt. “Development of fire modeling with the WRF-Sfire” w ramach programu Fulbright Specialist, czyli krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami (więcej informacji o programie: https://fulbright.edu.pl/specialist/

Dzięki wizycie eksperta w IMGW-PIB pracownicy Centrum Modelowania Meteorologicznego zdobędą dodatkową wiedzę dotyczącą modelowania zagrożenia pożarowego i zachowania pożarów z wykorzystaniem numerycznych modeli pogody. Podczas wizyty zorganizowane będą warsztaty  naukowe „Modelowanie pożarowe”, które będą składały się z  części teoretycznej (wykłady, 21.06.2023 r.) oraz części praktycznej ( 22.06.2023 r.). Przygotowana formuła dwudniowego spotkania będzie dobrą okazją  do wymiany doświadczeń w zakresie modelowania zagrożenia pożarowego i pożarów Transfer wiedzy pozwoli podnieść jakość obecnie przygotowywanych numerycznych prognoz zagrożenia pożarowego i pozwoli rozwinąć w tym zakresie dodatkowe kompetencje nie tylko pracowników naukowych IMGW-PIB, co jest istotne dla bezpieczeństwa społeczeństwa i gospodarki.  

Warsztaty naukowe „Modelowanie pożarowe” jest w szczególności dedykowana przedstawicielom: Państwowej Straży Pożarnej, Dyrekcji Lasów Państwowych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Sztabów Kryzysowych uczelni i instytutów badawczych, szerokiego grona specjalistów z obszaru nauki i administracji publicznej.  

Uruchomienie modelu WRF-Sfire w IMGW-PIB będzie realizowane w ramach grantu obliczeniowego “Rozwój modelowania pożarowego z wykorzystaniem modelu WRF-SFIRE.” w Centrum Informatycznym TASK na Politechnice Gdańskiej.  

Udostępnij stronę