Biała księga numerycznych modeli pogody

Wraz z szybkim postępem wiedzy oraz obliczeniowych mocy komputerów, numeryczne pro-gnozy pogody (NWP) stały się podstawowym i niezbędnym narzędziem wspierania procesu prognozowania pogody oraz prowadzenia osłony hydrologiczno-meteorologicznej przez narodowe służby pogodowe (NMHS). Prezentowana publikacja jest tłumaczeniem głównych tez dokumentu WMO-No. 1311 Guidelines on High-resolution Numerical Weather Prediction. Jego autorzy zwracają uwagę na zasadnicze korzyści wynikające z dostępu do prognoz numerycznych, ale też podkreślają, że systemy zapewniające dostęp do tych prognoz są złożone i kosztowne, a ich optymalne wykorzystanie wymaga odpowiedniej infrastruktury informatyczno-obliczeniowej oraz zespołów, które od dłuższego czasu gromadzą i rozwijają niezbędną wiedzę i doświadczenia. Wymagana jest zatem długofalowa polityka wewnętrzna, która umożliwia utrzymanie usług na wymaganym poziomie i zapobiega marnotrawstwu funduszy i zasobów.

Polskojęzyczne tłumaczenie fragmentów dokumentu WMO uzupełniono o słownik podstawowych pojęć i skrótów oraz załączniki zawierające charakterystykę modeli używanych w IMGW-PIB, w tym modeli międzynarodowych konsorcjów modelowania pogody ACCORD i RC LACE (Aneks 1) oraz COSMO (Aneks 2), charakterystykę modelu WRF (Aneks 3), pro-gnoz nowcastingowych (Aneks 4) i prognoz długookresowych (Aneks 5). Aneks 6 krótko omawia zastosowania specjalne modeli NWP w IMGW-PIB, a aneks 7 przedstawia dostępne produkty NWP, nowcastingowe i specjalistyczne. Aneks 8 zawiera charakterystykę Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF) oraz możliwych do uzyskania korzyści, gdyby Polska przystąpiła do tej organizacji.

Redakcja: Michał Ziemiański, Mariusz J. Figurski, A. Wyszogrodzki
Wydawca: IMGW-PIB
ISBN: 978-83-64979-50-7
Rok: 2023
Licencja: CC-BY 4.0


Udostępnij