Rejestracja

Rejestracja została zakończona.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *​

 Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych moich danych osobowych i przetwarzanie ich obecnie i w przyszłości przez organizatorów warsztatów “Modelowanie pożarowe”(zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z realizacją 

Udostępnij stronę