Serwis prognoz dla sektora Odnawialnych Źródeł Energii

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych i słonecznych wykazuje zmienność dobową i sezonową. Jest ponadto modyfikowana sytuacją synoptyczną, dlatego może znacznie różnić się w porach doby czy kolejnych dniach, a generacja mocy wykazywać wartości poniżej oczekiwanych.

Przedstawiamy nowy Serwis prognoz OZE, którego celem jest wspieranie transformacji energetycznej i Prosumentów OZE w Polsce. Przewidywanie wielkości produkcji energii elektrycznej powinno wspomagać optymalne zarządzanie zasobami i planowanie zużycia energii wytwarzanej przez przydomową instalację. Czytaj dalej w #AkademiaCMM.


Prognoza 72h uzysku mocy [%] z instalacji wiatrowej i PV dla wybranych lokalizacji.

Na wykresach zestawiono wartości prognostyczne [%] wykorzystania mocy znamionowej] godzinowej generacji mocy w systemach wiatrowych lub PV wzorcowej instalacji. Przykładowo wartość 50% oznacza, że jeśli cała instalacja może wygenerować maksymalnie 10 kW to średnio w ciągu danej godziny można się spodziewać uzysku na poziomie 5 kW. Na wykresach generacji PV dodano linię potencjalnej generacji mocy w tych samych warunkach termicznych i wariancie nieba bezchmurnego (clear sky).

Wartości prognostyczne uzysków mocy mają charakter orientacyjny. W przedziałach godzinowych przyjęto stałe i uśrednione wartości natężenia promieniowania słonecznego i prędkości wiatru. Ze względu na krótkookresową zmienność zasobów wartości skumulowane w przedziałach czasowych mogą wykazywać odchylenia od  oczekiwanych.

Planujemy dalszy rozwój Serwisu OZE i udostępnienie dodatkowych wizualizacji w 2024 roku; m.in. prognoz mocy generowanej [%] w systemach PV z możliwością wyboru wariantów ekspozycji przykładowej instalacji.

Dziękujemy za zainteresowanie prognozami, w razie pytań prosimy o kontakt na adres biznes@imgw.pl lub cmm@imgw.pl

Założenia produktu (rozwiń)

Projekt OZE realizowany jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Politechniką Wrocławską, przez zespół kierowany przez prof. Mariusza J. Figurskiego1  w składzie: dr B. Bochenek1, dr inż. M. Gruszczyńska1, M. Grzelczyk1, dr A. Jaczewski1, dr inż. J.Jurasz2, dr A. Mandal1, dr A. Mazur1, T. Strzyżewski1 i dr J. Wieczorek1.

1 IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego
2 Politechnika Wrocławska

Adres do kontaktu: cmm@imgw.pl

UDOSTĘPNIJ STRONĘ