Portal letni


Każdego dnia, niezależnie od miejsca pobytu, ciało człowieka funkcjonuje w środowisku termicznym. Pomiar temperatury powietrza dostarcza nam cząstkowych informacji na temat fizycznych właściwości tego środowiska. Na jego podstawie możemy jedynie pośrednio szacować jakiego rodzaju odczucia (termiczne) mogą zostać wyzwolone w naszym ciele. Dlaczego? Ponieważ pogoda działa na nasz organizm kompleksowo, a zmiana któregoś z elementów meteorologicznych może istotnie rzutować na przebieg procesów termoregulacji i nasz subiektywny odbiór pola termicznego (warstwy powietrza otaczającej nasze ciało). Wiele dodatkowych czynników może warunkować naszą percepcję. Zatem odpowiedź na konkretne pytanie: jaka jest temperatura odczuwalna? bywa złożona, a zwykle rozpoczyna się od stwierdzenia „To zależy”. Czytaj dalej w  #AkademiaCMM

Prezentowana prognoza jest eksperymentalną wysokorozdzielczą prognozą z modelu WRF METEOPG

więcej na stronie prognozy ultrakrótkoterminowej MERGE

  VIIRS/MODIS (kompozycja RGB: Kolor oceanu)     Sentinel-2 (kompozycja TCI_Enh)     Sentinel-2 (zawartość chlorofilu)     Interpretacja obrazów  

Zobrazowania satelitarne opracowane przez Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, Zakład Teledetekcji Satelitarnej.


VIIRS/MODIS (kompozycja RGB: Kolor oceanu)Sentinel-2 (kompozycja RGB: TCI_Enh)Sentinel-2 (koncentracja chlorofilu-a)
Interpretacja obrazów

Zakwity sinic to jeden problemów, z którymi muszą się mierzyć osoby wypoczywające latem nad Bałtykiem. Wysoka temperatura wody oraz duża zawartość związków biogennych (takich jak azot i fosfor) w wodzie sprzyjają powstawaniu tego zjawiska, które jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego akweny, w których ma miejsce zakwit sinic są zamykane dla kąpiących się.  Czytaj dalej w #AkademiaCMM...


Kompozycja ‘Kolor oceanu’ z danych MODIS i VIIRS.Kompozycja TCI-Enh z danych MSIKoncentracja chlorofilu-a w wodzie

Strona została opracowana przez zespół w składzie: Figurski M. (Kierownik projektu), Mandal A., Duniec G, Gruszczyńska M., Droździoł R., Kózka K., Grzelczyk M., Wieczorek J., Strzyżewski T.