Zachmurzenie

Opracowanie: dr Grzegorz Duniec, IMGW-PIB CMM

W troposferze występują chmury, które ze względu na budowę oraz na wysokość na jakiej są obserwowane dzielimy na piętra i rodziny. Międzynarodowa Komisja Chmur WMO podzieliła chmury na dziesięć podstawowych rodzajów, które mogą występować w trzech piętrach (piętro górne – chmury wysokie, piętro średnie – chmury średnie, piętro dolne – chmury niskie, chmury o budowie pionowej (Cumulus, Cumulonimbus) które mogą rozciągać się od piętra dolnego do górnego) [1].

Źródło: Dorota Matuszko, Chmura i pogoda, Nowa międzynarodowa klasyfikacja chmur, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018

Źródło: Dorota Matuszko, Chmura i pogoda, Nowa międzynarodowa klasyfikacja chmur, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018

W każdym piętrze mogą tworzyć się chmury, które będą pokrywać jakiś fragment sklepienia niebieskiego. Zachmurzenie ogólne stanowi zachmurzenie łączne wszystkich chmur występujących na niebie. Należy podkreślić, że suma zachmurzenie chmur poszczególnych pięter nie będzie równała się wielkości zachmurzenia ogólnego. Nie obowiązuje tutaj równość:

CL+CM+CH ≠ zachmurzenie ogólne

Przykład symulacji zachmurzenia modelem ALARO, na godzinę 12 UTC (14 czasu lokalnego), 6 VI 2023.

Mapa synoptyczna

Literatura

  1. Zofia Kaczorowska, Pogoda i klimat, wydanie II, WSiP, Warszawa 1986.
  2. Dorota Matuszko, Chmura i pogoda, Nowa międzynarodowa klasyfikacja chmur, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018

Udostępnij