Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego zaprasza na Warsztaty naukowe „Modelowanie pożarowe” 21-22.06.2023 r., on-line (MS Teams), udział bezpłatny termin rejestracji do 13.06.2023 r. Warsztaty będą podzielone na części teoretyczną i praktyczną Celem warsztatów jest zaprezentowanie metodyki modelowania pożarów z wykorzystaniem numerycznych modeli prognozowania pogody przez eksperta

Opracowanie: dr Grzegorz Duniec, dr Marcin Kolonko, IMGW-PIB CMM Zapraszamy do #AkademiaCMM O atmosferze i pogodzie marsjańskiej Pomimo podobieństwa Marsa do Ziemi pod kątem długości doby gwiazdowej i doby słonecznej, podobnego kąta nachylenia osi planety do płaszczyzny ekliptyki, który warunkuje podobny przebieg pór roku, to mimo wszystko atmosfera, pogoda i

Twitter IMGW_CMM