W związku z doniesieniami o wystąpieniu zniszczeń nad jeziorem Serwent (miejscowość Purda, na wschód od Olsztyna) w dniu 11.07.2024, postanowiliśmy przeanalizować dostępne dane operacyjne z radarów meteorologicznych. Około godziny 20:00 przez obszar Warmii przemieszczała się linia komórek burzowych, gdzie niektóre z nich posiadały cechy superkomórek. Tuż przed godziną 20:00 (18:00

Sierpień 2024 W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 (rys.1. tab.1.). Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej. Rys. 1. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na sierpień 2024 r. dla wybranych

Opracowano na podstawie „How physics-based forecasts can be corrected by machine learning” https://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2024/how-physics-based-forecasts-can-be-corrected-machine-learning Tłumaczenie: mgr Jadwiga Róg, IMGW-PIB CMM Uczenie maszynowe odgrywa coraz większą rolę w prognozowaniu pogody. Numeryczne prognozy pogody mogą powstawać wyłącznie na podstawie uczenia maszynowego lub można wykorzystać metody uczenia maszynowego do poprawy jakości warunków początkowych modeli

Przewodnik jest skierowany do użytkowników prywatnych stacji meteorologicznych oraz do sprzedawców sprzętu i oprogramowania. Celem jest dostarczenie praktycznych porad dotyczących optymalnego prowadzenia obserwacji i pomiarów pogodowych. Podkreśla znaczenie stosowania standardów jakości, tak aby dane pogodowe były precyzyjne i łatwe do porównania. Zapraszamy do lektury nowego opracowania #AkademiaCMM dostępnego pod adresem: