Uruchomienie Portalu letniego

Każdego dnia, niezależnie od miejsca pobytu, ciało człowieka funkcjonuje w środowisku termicznym. Pomiar temperatury powietrza dostarcza nam cząstkowych informacji na temat fizycznych właściwości tego środowiska. Na jego podstawie możemy jedynie pośrednio szacować jakiego rodzaju odczucia (termiczne) mogą zostać wyzwolone w naszym ciele. Dlaczego? Ponieważ pogoda działa na nasz organizm kompleksowo,

Zapraszamy do lektury nowego numeru Informatora Meteorologicznego CMM z którego w przystępny sposób dowiemy się jakie były temperatura powietrza, opad, grubość pokrywy śnieżnej, usłonecznienie oraz ekstrema: Informator 2024-03A Numery archiwalne dostępne są na stronie: https://modele.imgw.pl

Od kilkudziesięciu lat obserwujemy zjawisko podwyższania temperatury planety przez obecne w niej gazy cieplarniane[1], które znamy jako efekt cieplarniany. Oprócz powszechnie znanego dwutlenku węgla (CO2) do grupy gazów cieplarnianych zaliczamy: metan, podtlenek azotu, wodorofluorowęglowodory, perfluorowęglowodory, heksafluorek siarki i trifluorek azotu. Ponieważ mają one różny potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, ich wpływ

Jak co roku od prawie ponad 40 lat, tak i w tym roku nastąpi z soboty 30 marca na niedzielę 31 marca 2024 roku zmiana czasu środkowoeuropejskiego (czyli czasu zimowego) na czas wschodnioeuropejski (czas letni). Technicznie oznacza to przesunięcie zegarków o 1 godzinę do przodu, czyli o godzinie 2 przesuwamy