BADANIA I ROZWÓJ


   Instytut prowadzi prace badawcze ukierunkowane na rozwój numerycznego modelu do prognozowania pogody COSMO (ang. Consortium for Small-scale Modeling). Model COSMO jest podstawowym narzędziem używanym w IMGW-PIB do przygotowywania operacyjnych, mezoskalowych prognoz pogody. Model ten jest również używany przez szereg europejskich narodowych instytutów meteorologicznych, w tym między innymi DWD, MeteoSwiss, ITAF, HNMS, NMA oraz IMS […]

UDOSTĘPNIJ STRONĘ