Liczba wyładowań doziemnych (CG):

Liczba wyładowań doziemnych (CG) i wewnątrzchmurowych (IC):

Liczba wyładowań doziemnych (CG):

Liczba wyładowań doziemnych (CG) i wewnątrzchmurowych (IC):

UDOSTĘPNIJ STRONĘ