W dniach 12-23 czerwca 2023 r. Centrum Modelowania Meteorologicznego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB gościło profesora Adama Kochańskiego z San José State University w Kalifornii, który jest międzynarodowym specjalistą zajmującym się modelowaniem pożarów w różnych warunkach meteorologicznych. Podczas pobytu realizowano projekt pt. “Development of fire modeling with the WRF-Sfire” w ramach programu Fulbright Specialist, czyli krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami (więcej informacji o programie: https://fulbright.edu.pl/specialist/).

Dzięki wizycie eksperta w IMGW-PIB i wielogodzinnej pracy nad uruchomieniem modelu WRF-SFire pracownicy Centrum Modelowania Meteorologicznego zdobyli wiedzę dotyczącą modelowania zagrożenia pożarowego i zachowania pożarów z wykorzystaniem numerycznych modeli pogody. W kolejnych miesiącach zespół CMM będzie dalej pracować nad implementacją modelu WRF-SFire i dostosowaniem modelu do warunków panujących w Polsce.

Oprócz wyżej wspomnianych działań profesor Adam Kochański dzielił się swoją ekspercką wiedzą podczas organizowanych spotkań i wywiadów.

12 czerwca 2023 roku w murach Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz obiektach Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty i szkolnictwa wyższego”. Wydarzenie, którego celem było podjęcie problematyki szeroko definiowanego bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych na różnych szczeblach, dedykowane było dla osób, dla których kwestia bezpieczeństwa uczniów, słuchaczy, podopiecznych, studentów, nauczycieli, wykładowców i pracowników pomocniczych jest niezwykle ważną, jeśli nie priorytetową. Prof. Kochanski i prof. Figurski zostali zaproszeniu na uroczyste otwarcie jako goście specjalni.

12 czerwca 2023 roku, profesor Adam Kochański wspólnie z profesorem Figurskim, Dyrektorem CMM byli zaproszeni na warsztaty metodyczno-tematyczne pn. “Wykorzystanie nowych technologii do lokalizacji miejsc pożarowych, dotarcia zastępów ratowniczych oraz koordynacji działań gaśniczych na obszarach leśnych”, gdzie prezentowali nowoczesne metody modelowania meteorologiczne w służbie leśnej i straży pożarnej. Przedsięwzięcie skierowane było głównie do przedstawicieli szkół pożarniczych, wojewódzkich ośrodków szkolenia PSP, członków Małopolskiego Modułu GFFFV (skrót z języka ang. w rozwinięciu – Ground Forest Fire Fighting using Vehicles, czyli modułu gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów) oraz pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Celem warsztatów było zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi podczas lokalizacji miejsc pożarowych, wspomagających dotarcie do miejsca zdarzenia a także wspierających koordynację działań gaśniczych podczas zdarzeń na obszarach leśnych oraz zapoznanie uczestników z rozwiązaniami stosowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i ograniczania skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów.

Podczas warsztatów profesor Adam Kochański wygłosił prezentację  „Produkty Numeryczne do Wspierania Decyzji Pożarowych”.

13 i 14 czerwca był pierwszy dzień zaplanowanych zajęć dotyczących wykorzystania oprogramowania WRF-SFire. Przeprowadzone zostało szkolenie w zakresie instalacji oprogramowania na superkomputerze Tryton w CI TASK. Przygotowane zostały niezbędne dane geograficzne DTM wysokiej rozdzielczości w formacie WPS oraz mapy paliwowe dla obszaru Polski. Omówiono filozofię i sposób działania WRF-SFire. Rozpoczęto również konfigurację domen testowych obejmujących zarówno całą Polskę jak i wybrany jej fragment.

13.06.2023 o godz. 13:00 miało miejsce spotkanie z kierownictwem IMGW-PIB. Od lewej stoją prof. Adam Kochanski, Łukasz Szewczyk, dr Karp Janusz, Joanna Kopczyńska.

13 czerwca przedstawiciele Centrum Modelowania Meteorologicznego wraz z profesorem Adamem Kochańskim brali udział w spotkaniu w Szkole Głównej Służby Pożarniczej z Rektorem-Komendantem nadbrygierem Mariuszem Feltynowskim i współpracownikami SGSP. Ekspert Adam Kochański przedstawił wykład na temat edukacji pożarowej w San José State University w Kalifornii, modelowaniu pożarowym i współpracy służb rządowych z Uniwersytetem.

Ekspert prof. Adam Kochański 13.06.2023 udzielił wywiadu dla TVP Nauka na temat pożarów lasów w Kanadzie i ich wpływie na środowisko. Wywiad można przeczytać na stronie: https://nauka.tvp.pl/70497601/pozary-lasow-w-kanadzie-skutki-zdrowotne-i-srodowiskowe

15.06.2023 podczas czwartkowych oraz piątkowych zajęć analizowano meteorologiczne dane wejściowe. Zastosowano skrypty przygotowujące dane z modelu GFS, a także omówiono inne dane wejściowe takie jak wyniki pomiarów z sondowań aerologicznych. Omówiono również informacje z Lasów Państwowych jako potencjalnie przydatne w dalszym modelowaniu WRF-Sfire oraz wyniki z istniejącego już w IMGW-PIB systemu prognozy wskaźnika FWI.

Prof. Adam Kochański podczas pobytu w IMGW-PIB 16.06.2023 wspólnie z Dyrektorem Centrum Modelowania Meteorologicznego profesorem Mariuszem Figurskim odpowiedzieli na pytania w programie „Pytania na śniadanie” czy sztuczna inteligencja jest przyszłością w meteorologii, a także czy AI będzie w stanie ostrzec nas przed klęskami żywiołowymi? Film można obejrzeć: https://pytanienasniadanie.tvp.pl/70597037/sztuczna-inteligencja-bedzie-ostrzegac-przed-powodziami

19 czerwca 2023 roku w Radiu Gdańsk profesor Adam Kochański wspólnie z profesorem Figurskim opowiedzieli czy i jakie zjawiska możemy modelować z wykorzystaniem numerycznych modeli pogody, czy rejestrujemy wzrost zjawisk ekstremalnych, a także czy modele są wykorzystywane przez służby zarządzania kryzysowego w Polsce i Kalifornii. Audycja jest do odsłuchania na stronie: https://radiogdansk.pl/audycje/pomorze-nauka-swiat/2022/09/07/imgw-funkcjonuje-ponad-sto-lat-to-instytucja-wazna-dla-gospodarki-i-bezpieczenstwa-panstwa/?fbclid=IwAR3u71uW1LkpC1ywWVuTHqixCEKPfDmFcJUZlLa6fCQ17v4M74SZnm7H3ns

Kolejny tydzień zajęć (od 19 czerwca) obejmował szczegółowe omówienie konfiguracji modelu oraz domen obliczeniowych. Wykonano testowe modelowanie dla hipotetycznego pożaru w Puszczy Kampinoskiej. Analizowano działanie modelu z różnymi modułami takimi jak emisji zanieczyszczeń czy propagacja dymu. Nauczono się również analizy danych wyjściowych z modeli oraz ich interpretacji.

W dniach 21-22 czerwca odbyły się warsztaty naukowe „Modelowanie pożarowe” prowadzone w trybie on-line (MS Teams). Materiały z warsztatów można znaleźć w zakładce Warsztaty “Modelowanie pożarowe”.

22 czerwca w ramach warsztatów naukowych „Modelowanie pożarowe” odbyła się debata ekspercka, w której zostały poruszone m.in. tematy dotyczące uwarunkowań zmieniającego się klimatu, które co raz mocniej wpływają na większe ryzyko pożarowe, zarządzania operacjami przed i podczas wystąpienia wielkoobszarowego pożaru, o możliwościach i potrzebach technicznych oraz sprzętowych, o produktach i wizualizacjach np. prognoz zagrożenia pożarowego, współpracy pomiędzy instytucjami i edukacji.

W debacie wzięli udział (od prawej): st. bryg. Tomasz Traciłowski (Państwowa Straż Pożarna), prof. Adam Kochanski (San José State University), prof. Mariusz Figurski (IMGW-PIB), Dyrektor Joanna Kopczyńska (IMGW-PIB), bryg. dr inż. Artur Ankowski (Szkoła Główna Służby Pożarniczej),  Jan Kaczmarowski (Lasy Państwowe), Grzegorz Walijewski (IMGW-PIB, moderator debaty).

Nagranie z debaty znajduje się w zakładce Warsztaty “Modelowanie pożarowe”. 

 

Udostępnij stronę