Centrum Modelowania Meteorologicznego (CMM) pełni państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną (PSHM) w zakresie numerycznych prognoz meteorologicznych. Wyniki obliczeniowe z numerycznych prognoz meteorologicznych stanowią wsparcie w utrzymaniu ciągłości operacyjnej pracy biur prognoz meteorologicznych i hydrologicznych. 

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy  

Centrum Modelowania Meteorologicznego 

 ul. Podleśna 61 

 01-673 Warszawa 

 E. cmm@imgw.pl

 

UDOSTĘPNIJ STRONĘ