Informator Meteorologiczny CMM

Stacje meteorologiczne funkcjonujące w ramach ustalonych i jednorodnych standardów Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) są najistotniejszym źródłem obserwacji i pomiarów meteorologicznych. Prowadzenie ciągłych, o stałych porach i jednorodnych pomiarów pozwala śledzić i porównywać zmiany zachodzące w atmosferze. Choć nie wszystkie mają charakter ciągły i obszarowy, stąd zdarza się, że nie zostaną zarejestrowane na danej stacji. Osłoną meteorologiczną i hydrologiczną kraju zajmuje się Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna działająca w ramach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Zjawiska zachodzące w atmosferze podlegają zmienności w czasie i przestrzeni, wobec czego – w celu prowadzenia skutecznej osłony – wymagają zapewnienia i utrzymania odpowiedniej i reprezentatywnej dla obszaru osłony liczby stacji meteorologicznych.

Dane pochodzące ze stacji meteorologicznych są podstawowym źródłem informacji o bieżącej pogodzie. To na ich podstawie powstają ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne, opracowywane są synoptyczne prognozy pogody, powstają ekspertyzy czy badania naukowe, których wyniki wspierają również rozwój innych dziedzin czy sektorów gospodarki. Dane pochodzące z obserwacji są niezbędne do przeprowadzenia symulacji numerycznych procesów fizycznych w atmosferze przy użyciu numerycznych modeli pogody.

Zapraszamy do zapoznania z naszym Informatorem Meteorologicznym

Archiwum:

Pierwsza dekada (01.07-10.07.2024)

Druga dekada (11.07-20.07.2024)

Trzecia dekada (21.07-31.07.2024)

Pierwsza dekada (01.06-10.06.2024)

Druga dekada (11.06-20.06.2024)

Trzecia dekada (21.06-30.06.2024)

Pierwsza dekada (01.05-10.05.2024)

Druga dekada (11.05-20.05.2024)

Trzecia dekada (21.05-31.05.2024)

Pierwsza dekada (01.04-10.04.2024)

Druga dekada (11.04-20.04.2024)

Trzecia dekada (21.04-30.04.2024)

Pierwsza dekada (01.03-10.03.2024)

Druga dekada (11.03-20.03.2024)

Trzecia dekada (21.03-31.03.2024)

Pierwsza dekada (01.02-10.02.2024)

Druga dekada (11.02-20.02.2024)

Trzecia dekada (21.02-29.02.2024)

Pierwsza dekada (01.01-10.01.2024)

Druga dekada (11.01-20.01.2024)

Trzecia dekada (21.01-31.01.2024)

Opracowanie pod kierunkiem prof.  Mariusza J. Figurskiego, przez zespół w składzie: Radosław Droździoł, Grzegorz Duniec, Alan Mandal, Joanna Wieczorek, Marta Gruszczyńska, Marcin Grzelczyk.

UDOSTĘPNIJ STRONĘ