Prognoza średnioterminowa jest publikowana na podstawie wyników predykcji numerycznego modelu pogody GFS. Wyniki prezentowane na mapach podlegają codziennej aktualizacji. Prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanych wartości może ulec zmianom, zwłaszcza w przypadku terminów odległych od terminu startu modelu (> 7 dni). Więcej o modelu GFS (czytaj dalej).

// NEXT DAY // NEXT DAY // NEXT DAY // NEXT DAY

UDOSTĘPNIJ STRONĘ