Komentarz do numerycznych prognoz pogody (15/16.03.2023)

  • Post author:
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Dzień 15 III oraz noc 15/16 III 2023 r.

Opis aktualnej sytuacji synoptycznej w Europie

Głęboki niż znad południowej Finlandii przemieścił się na północ i jego centrum 985 hPa zalega nad północną Finlandią. Niż się wypełnia. W ciągu ostatniej doby front chłodny związany z ww. niżem przemieszczał się nad Polską i dzisiaj już jest za wschodnią granicą. Nad Niemcami linia zbieżności. Nad zachodnią Rosją wyż, którego ośrodek zalega poza zakresem mapy synoptycznej. Wyż znad Atlantyku przemieszczał się w kierunku ENE i zalega na Płw. Iberyjskim, Francją oraz klinem sięga po Niemcy. Płytki niż znad północnych Włoch przemieścił się w kierunku ESE i jego centrum 1000,5 hPa zalega nad Morzem Adriatyckim. Nad Atlantykiem zalega układ niskiego ciśnienia. Niż zaczął się pogłębiać.

Analiza górnego pola ciśnienia

Niż znad Morza Adriatyckiego rozbudowany ku górze. Na wysokości zaznaczona zamknięta cyrkulacja cykloniczna z ośrodkiem 133 gpdam na wysokości 850 hPa. Na wyższych poziomach brak zamkniętej cyrkulacji i izohipsy gięte na kształt zatoki. Niż znad północnej Finlandii rozbudowany w pionie. Na wysokości zaznaczona zamknięta cyrkulacja cykloniczna z ośrodkiem 114 gpdam na wysokości 850 hPa. Na wyższych poziomach brak zamkniętej cyrkulacji i izohipsy gięte na kształt zatoki. Niż znad Atlantyku rozbudowany w pionie. Na wszystkich poziomach izobarycznych zaznaczona zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Wzdłuż osi niżu głębokość wiru rozkłada się następująco: 112 gpdam na wysokości 850 hPa, 525 gpdam na wysokości 500 hPa oraz 880 gpdam na wysokości 9km. Wyż znad Rosji poza zasięgiem domeny obliczeniowej.

Analiza górnego pola wiatru

Nad Atlantykiem, nad Wielką Brytanią, Europą zachodnią i południową, nad Polską i Europą północno wschodnią rozciąga się strefa dużych prędkości oraz prądów strumieniowych. Nad wschodnią Polską zalega oś prądu strumieniowego na wysokości FL300 (9144 m), z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s. Północno zachodnie rejony kraju również w zasięgu prądu strumieniowego. Oś prądu zalega na wysokości FL260 (7925 m), z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s. Nad Europą zachodnią (od Morza Norweskiego i Północnego aż po Morze Śródziemne zalega kolejny prąd strumieniowy na wysokości FL290 (8839 m), z maksymalną prędkością w osi prądu 45-65 m/s. Nad Atlantykiem, aż po Europę zachodnią na wysokości FL340-350 (10363m-10668m) zalega oś prądu strumieniowego, z maksymalną prędkości w osi 45-65 m/s. Nad Europą wschodnią i północną zalegają prądy strumieniowe, które częściowo znajdują się nad Polską.

Tropopauza

W rejonie Islandii zalega niż tropopauzy (tropopauza wykazuje obniżenie do poziomu FL180 (5486 m). W rejonie Morza Jońskiego zalega drugi niż tropopauzy (tropopauza wykazuje obniżenie do poziomu FL270 (8230 m). Nad Skandynawią zalega trzeci niż tropopauzy (tropopauza wykazuje obniżenie do poziomu FL180 (5486 m). Na południowy zachód od płw. Iberyjskiego zalega wyż tropopauzy (tropopauza wykazuje podniesienie do poziomu FL450 (13716 m).

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą w horyzoncie 24 godzin

Niż znad północnej Finlandii będzie się wypełniał i przemieszczał w kierunku NNE. W nocy ośrodek powinien dotrzeć w rejony Morza Barentsa, a jutro w dzień przesunie się w rejon Morza Karskiego. Wyż znad Europy zachodniej przemieszczać się będzie w kierunku NE i już dzisiaj w nocy swym zasięgiem obejmie Polskę. Niż znad Morza Adriatyckiego przemieszczać się będzie na wschód i dotrze do płw. Azji Mniejszej. Niż znad Atlantyku przesunie się na wschód i ciepłym sektorem obejmie Wielką Brytanię oraz część Europy zachodniej. Jutro front chłodny dotrze do granic kontynentu.

Analiza górnego pola ciśnienia w horyzoncie 24 godzin

Niż znad Atlantyku rozbudowany ku górze i w dalszym ciągu będzie można wyodrębnić zamkniętą cyrkulację cykloniczną na wszystkich poziomach izobarycznych. Z analizy pola geopotencjału wynika, że głębokość wiru cyklonicznego będzie malała (niż się wypełnia, powierzchnie izobaryczne podnoszą się) na wysokości 1,5 km oraz 5,5 km. Na wysokości 9 km niż nadal będzie się pogłębiał. Niż znad północnej Skandynawii również rozbudowany ku górze i na wysokościach 1,5 km oraz 5,5km występować będzie zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Na wyższym poziomie izobary będą gięte na kształt zatoki. Niż, który na dolnej prognostycznej mapie synoptycznej będzie przemieszczał się znad Morza Adriatyckiego w kierunku płw. Azji Mniejszej również zaznaczony na górnych mapach. Na wysokości 1,5 km zaznaczona zamknięta cyrkulacja cykloniczna, na wyższych poziomach izohipsy gięte na kształt zatoki. Niż będzie się wypełniał na wszystkich poziomach w atmosferze.

Analiza górnego pola wiatru w horyzoncie 24 godzin

Zasadniczo pole górnego wiatru nie zmieni się. W nocy nad Polską zachodnią zalegać będzie oś prądu strumieniowego na wysokości FL270 (8230 m), z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s. Nad wschodnią Polską zalegać będzie oś prądu strumieniowego na wysokości FL280 (8534 m) z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s.

Z numerycznych map prognostycznych wynika, że w godzinach nocnych w wąskim pasie przebiegającym nad Polską centralną wystąpi obszar zmniejszonych prędkości wiatru. Obszar ten oddziale dwie strefy prądów strumieniowych. Na krańcach wschodnich zalegać będzie obszar zwiększonej prędkości wiatru. Na krańcach zachodnich zalega druga strefa dużych prędkości wiatru.

Tropopauza w horyzoncie 24 godzin

W rejonie Islandii nadal zalegać będzie niż tropopauzy (tropopauza wykazuje obniżenie do poziomu FL180 (5486 m).

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS śro. 15.03.2023 15 UTC Thck 500-1000hPa GFS czw. 16.03.2023 03 UTC

Theta-W 850hPa GFS śro. 15.03.2023 15 UTC Theta-W 850hPa GFS czw. 16.03.2023 03 UTC

Nad Skandynawią, nad Morzem Barentsa, Morzem Norweskim, Morzem Północnym oraz częściowo w Europie centralnej zalega chłodna masa powietrza pochodzenia arktyczno morskiego. Europa zachodnia, wschodnia oraz częściowo centralna, południowa w zasięgu polarno-morskiej masy powietrza.

Nad Europą centralną izotermy gięte w kształt zatoki chłodu. Do Polski początkowo powietrze napływać będzie z kierunku WSW a następie z kierunku WNW. Z analizy geopotencjału względnego wynika, że w ciągu najbliższych godzina nad Polską będzie przemieszczała się z zachodu na wschód zatoka chłodu. Dzisiaj w dzień zachodnie, północno zachodnie i centralne rejony kraju w zasięgu zatoki chłodu. Wschodnie rejony w zasięgu cieplejszego klina. Na krańcach wschodnich zalegać będzie jeszcze powietrze polarno-morskie. Od zachodu napłynie powietrze arktyczno morskie.

Analiza pola wilgotności w pionowym profilu w troposferze

RH 0-300 m GFS śro. 15.03.2023 15 UTC RH 0-300 m GFS czw. 16.03.2023 03 UTC

W dzień w warstwie 0-300 metrów mała zawartość pary wodnej. W nocy wzrost wilgotności ww. warstwie.

RH 600-3000 m GFS śro. 15.03.2023 15 UTC RH 600-3000 m GFS czw. 16.03.2023 03 UTC

W dzień, w warstwie 0,6-3 km, na zachodzie oraz północnym wschodzie kraju zwiększona zawartość pary wodnej. W południowo wschodnich obszarach kraju mała wilgotność. Na pozostałym obszarze umiarkowana wilgotność. W nocy na krańcach zachodnich, południowo wschodnich oraz północno wschodnich mała zawartość pary wodnej. Na pozostałym obszarze umiarkowana wilgotność. Jedynie na północy zwiększona ilość pary wodnej.

RH 3000-6000 m GFS śro. 15.03.2023 15 UTC RH 3000-6000 m GFS czw. 16.03.2023 03 UTC

W dzień, w warstwie 3-6 km, duża zawartość pary wodnej w sektorze Polski południowo wschodniej. Na zachodzie kraju, z wyłączeniem woj. lubuskiego, wilgotność umiarkowana. Na pozostałym obszarze niska wilgotność. W nocy jedynie na krańcach południowo wschodnich wilgotność wysoka. Na pozostałym obszarze niska.

Na wysokości 9 km, w dzień wilgotność bardzo duża na wschodzie i mała ma zachodzie. W nocy, na krańcach północnych kraju wilgotność duża. Na pozostałym obszarze niska i bardzo niska wilgotność.

Prognoza zachmurzenia

W dzień zachmurzenie ogólne całkowite w sektorze wschodnim kraju. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Lokalnie rozpogodzenia. Wieczorem i w nocy strefa zachmurzenia całkowitego przemieści się na wschód. Na pozostałym obszarze zachmurzenie zmienne. Od całkowitego po rozpogodzenia.

Zachmurzenie piętra niskiego małe i umiarkowane. Na niebie chmury Stratocumulus, na krańcach południowo wschodnich Stratus. Wieczorem wzrost obszarów z rozpogodzeniami w tym piętrze chmur. W nocy jedynie na zachodzie i lokalnie na wschodzie bezchmurnie w tym piętrze chmurowym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite. Chmury Stratocumulus oraz lokalnie Stratus.

W dzień i wieczorem mogą występować chmury Cumulus oraz Cumulonimbus.

W dzień w centrum i w całym sektorze wschodniej Polski zachmurzenie duże i całkowite chmurami piętra średniego. Na niebie Altocumulus oraz Altostratus. Na zachodzie chmury Altocumulus oraz Altocumulus cumulonimbogenitus. Na zachodzie rozpogodzenia, które będą przemieszczać się z zachodu na wschód. W nocy w wielu rejonach kraju rozpogodzenia ww. piętrze chmur. Nad ranem z zachodu zacznie nasuwać się kolejna strefa chmur piętra średniego. Na niebie chmury Altocumulus.

W dzień zachmurzenie piętra wysokiego duże i całkowite w sektorze wschodniej Polski, na zachodzie brak chmur pierzastych. W nocy jedynie na krańcach wschodnich oraz zachodnich chmury wysokiego piętra. Na pozostałym obszarze brak. Na niebie Cirrus fibratus/spissatus, Cirrostratus fibratus.

Prognoza opadów

W dzień i wieczorem, na zachodzie i lokalnie w centrum i na północy kraju, lokalnie wystąpią opady przelotne deszczu lub krupy śnieżnej, które będą słabnąć. W południowo wschodnich rejonach opady śniegu (https://cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=7968). W nocy na krańcach południowo wschodnich opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a nad ranem lokalnie na południu kraju możliwe lokalnie słabe opady śniegu (https://cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=7963).

Prognoza wyładowań

Z analizy wartości średniej po zespole indeksu wyładowań, wynika, że w zachodniej, północno zachodniej i woj. warmińsko-mazurskim możliwe jest wystąpienie pojedynczych wyładowań atmosferycznych. W wielu miejscach wysokość wierzchołków chmur Cumulonimbus występować będzie powyżej izotermy -23°C, co wskazuje na możliwość wystąpienia wyładowań.

W strefie opadów krupy śnieżnej oraz opadu mieszanego możliwe ograniczenie widzialności do 2-3 km.

W Karpatach lokalnie mogą wystąpić porywy do 70-80 km/h (https://cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=7950).

Z pełną bazą prognostycznych wartości pól meteorologicznych można zapoznać się pod adresem www.cmm.imgw.pl