Komentarz do numerycznych prognoz pogody (12/13.06.2023)

  • Post author:
  • Post published:12 czerwca 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Sytuacja synoptyczna w Europie z godziny 18 UTC, 11 VI 2023 roku

Obraz zawierający mapa, atlas, tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Europa północno wschodnia w zasięgu wyżu z centrum 1029 hPa przy granicy z Estonią, nieznacznie osłabł. Druga zamknięta cyrkulacja antycykloniczna, z centrum 1025 hPa, ukształtowała się w rejonie Kattegat. W rejonie Morza Grenlandzkiego występuję średnio głęboki niż, który wszedł w fazę wypełniania i okludowania. Na południe od Islandii znajduje się wyż z ośrodkiem 1020 hPa. W rejonie Morza Celtyckiego, Atlantyku, Zatoki Biskajskiej znajduje się słaby wyż. Na zachód od niego zalega płytki niż. Nad Płw. Iberyjskim występuje płytki niż. Morze Śródziemne w zasięgu podwyższonego ciśnienia. Nad południowym obszarem Wysp Brytyjskich oraz Francją ukształtowała się linia zbieżności. Nad Płw. Iberyjskim oraz Płw. Azji Mniejszej również zalegają linie zbieżności.

Analiza górnego pola ciśnienia z dnia 11 VI 2023 roku, godzina 12 UTC

Obraz zawierający mapa, tekst, rysowanie, diagram

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający rysowanie, szkic, Grafika liniowa, diagram

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający rysowanie, szkic, Grafika liniowa, tekst

Opis wygenerowany automatycznie

 

Wyż zalegający nad Europą północno wschodnią jest średnim układem barycznym, z zamkniętą cyrkulacją cykloniczną do poziomu 700 hPa. Oś wyżu pochylona w kierunku zachodnim, w obszar cieplejszej masy powietrza. Wyżej, nad Skandynawią, izohipsy gięte na kształt klina. W rejonie Nowej Ziemi występuje wysoki układ baryczny niskiego ciśnienia, który w środkowej i górnej troposferze zatoką sięga aż po Europę wschodnią. W rejonie Morza Grenlandzkiego zalega średni układ baryczny. Wyżej izohipsy gięte za kształt zatoki. Występujący na zachód od Zatoki Biskajskiej niż jest wysokim układem barycznym. W obszarze Morza Czarnego ukształtowany układ niskiego ciśnienia jest układem średnim. Wyżej występuje zatoka.

 

Na wysokości 500 hPa, w strefie strumienia sterującego, napływa powietrze z NNE/NE. Na poziomie 700 hPa napływa powietrze z kierunku północno wschodniego.

Analiza górnego pola wiatru, 11 VI 2023 roku, godzina 18 UTC

Obraz zawierający tekst, mapa, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Nad Morzem Norweskim i północną Skandynawią znajduje się Jet Stream na wysokości FL320, z maksymalną prędkością w osi prądu 50m/s. Na północ i północnym zachodnie zalegają kolejne dwa prądy strumieniowe na wysokości FL270 oraz FL300, z maksymalną prędkością w osi prądu 45m/s. Nad Europą ENE/NE występuje prąd strumieniowy na wysokości FL310, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-65 m/s. Pionowy zasięg prądu obejmuje obszar FL240/350. W obszarze przerywanej linii występuje turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL250/350.

Tropopauza

Nad Polską zalega tropopauza na wysokości FL350. Na południe od Islandii znajduje się niż tropopauzy (tropopauza wykazuje w tym rejonie obniżenie i znajduje się na wysokości FL330). Na zachód od Płw. Iberyjskiego występuje drugi niż tropopauzy (tropopauza wykazuje w tym rejonie obniżenie i znajduje się na wysokości FL270).

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS nie. 11.06.2023 18 UTC Theta-W 850hPa GFS nie. 11.06.2023 18 UTC

Nad Morzem Barentsa i Europą północno wschodnią występuje zatoka chłodu. Nad Wyspami Brytyjskimi występuje klin ciepła. Morze Grenlandzkie, Morze Norweskie oraz Europa północno wschodnia w zasięgu powietrza arktycznego. Nad Europą wschodnią, w tym także i Polską występuje powietrze polarno-kontynentalne. Pozostały obszar kontynentu pozostaje w zasięgu powietrza polarno-morskiego.

Nad Polską wschodnia zalega oś zatoki chłodniejszego powietrza. Na zachodzie kraju średnia temperatura warstwy powietrza o grubości 500 hPa jest wyższa.

Obraz zawierający tekst, diagram, linia, Wykres

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, diagram, linia, Wykres

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, diagram, linia, Wykres

Opis wygenerowany automatycznie

Występująca na Polską masa powietrza jest dość sucha. Na wysokości 870-800hPa występowała inwersja temperatury. W ciągu dnia powstawały chmury Cumulus o małej rozciągłości pionowej, pod wieczór tworzyły się chmury Stratocumulus cumulogenitus. Na południu i południowym wschodzie kraju masa powietrza była bardziej wilgotna. Wypiętrzały się chmury Cumulonimbus lub występowały chmury Cumulus i Stratocumulus. Miejscami ww. obszarze występowało większe pokrycie chmurami sklepienia niebieskiego.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą

Obraz zawierający mapa, tekst, diagram

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający mapa, tekst, atlas, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Nad Europą północną wschodnią oraz Bałtykiem nadal będzie występować układ wysokiego ciśnienia, który klinem sięgnie aż po Islandię. Nad Wyspą Niedźwiedzia zalegać będzie układ niskiego ciśnienia. Skandynawią i Płw. Kolskim znajdzie w obszarze frontu atmosferycznego. Nad Wyspami Brytyjskimi utworzy się płytki niż. W obszarze Wysp Brytyjskich oraz Francją występować będzie linia konwergencji. Z poniedziałku na wtorek nad Płw. Iberyjskim pogodę kształtować będzie front atmosferyczny. Nad Atlantykiem występować będzie układ niskiego ciśnienia z układem frontów atmosferycznych.

Rozwój górnego pola ciśnienia

 

Zalegający układ wysokiego ciśnienia nad Europą północno wschodnią zalegać będzie niski układ wysokiego ciśnienia, który zacznie słabnąć. Wysokość powierzchni izobarycznych obniży się ze 160 gpdam na 157 gpdam. Niż z rejonu Wyspy Niedźwiedzia nadal będzie wysokim układem barycznym. Proces wypełniania dotrze do poziomu 500 hPa. Powyżej ośrodek poza domeną obliczeniową, trudno ocenić czy do poziomu 300 hPa dotrze proces wypełniania. Nad Polska południową i południowo wschodnią na wysokości 500 hPa oraz 300 hPa występować będzie górny układ cykloniczny, który będzie się pogłębiał. Nad Atlantykiem zalegać będzie już tylko górny układ cykloniczny, proces wypełnienia będzie postępował.

Rozwój górnego pola wiatru

Obraz zawierający mapa, tekst, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Nad Morzem Norweskim i Skandynawią znajdować się będzie Jet Stream na wysokości FL300, z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s. W obszarze przerywanej linii występować będzie turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL220/360. Nad Atlantykiem występować będzie prąd strumieniowy na wysokości FL340, z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s. W obszarze przerywanej linii występować będzie turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL270/390. Nad zachodnią Rosją występować będzie turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL200/370. Obszar turbulencji zalegać będzie także na Polską.

Prąd strumieniowy GFS pon. 12.06.2023 12 UTC Prąd strumieniowy GFS wto. 13.06.2023 12 UTC

Strefa dużych prędkości przemieści znad Morza Norweskiego w rejon Morza Grenlandzkiego. Nad Płw. Kolskim oraz Morzem Barentsa utworzy się strefa zwiększonej prędkości. Nad północno zachodnią Rosją zmniejszy się prędkość przepływu mas powietrza na wysokości 300 hPa. Nad południowym rejonem Płw. Iberyjskiego zwiększy się prędkość wiatru zaś nad środkowym obszarem Morza Śródziemnego zanikanie strefa dużych prędkości.

Rozwój tropopauzy

W rejonie Warszawy znajdzie się niż tropopauzy (tropopauza wykaże w tym rejonie obniżenie i znajdzie się na wysokości FL310). Na południe od Morze Jońskiego zalegać będzie niż tropopauzy (tropopauza wykaże w tym rejonie obniżenie i znajdzie się na wysokości FL350). Nad Atlantykiem występować będzie niż tropopauzy (tropopauza wykaże w tym rejonie obniżenie i znajdzie się na wysokości FL280).

Rozwój warunków termicznych troposfery

Thck 500-1000hPa GFS pon. 12.06.2023 12 UTC Thck 500-1000hPa GFS wto. 13.06.2023 12 UTC

Rozkład mas powietrza nad Europą nie zmieni się znacząco nad Europą. Nad Wyspami Brytyjskimi zalegać będzie nadal klin ciepła. Nad Atlantykiem występować będzie zatoka chłodu. Nad Bałtykiem, Polską, częściowo nad wschodnimi Niemcami zalegać będzie zatoka chłodu.

W ciągu najbliższej doby przez Polskę przemieści się obszar chłodu, który już we wtorek zalegać będzie w południowo zachodniej Polsce.

Napływać będzie powietrze z północnego wschodu.

Ewolucja pola wilgotności w troposferze

Początkowo zalegająca masa powietrza będzie nadal sucha. Zgodnie z kierunkiem cyrkulacji cyklonicznej (w rejonie Polski utworzy się górna cyrkulacja cykloniczna o czym wspomniano wyżej) z kierunku wschodniego napływać będzie strefa zwiększonej wilgotności.

Prognoza zachmurzenia

Początkowo zachmurzenie ogólne małe lub brak. Z upływem czasu z kierunku wschodniego, zaczną napływać chmury zwiększając pokrycie sklepienia niebieskiego.

Zachmurzenie piętra niskiego

Należy spodziewać się chmur (oczywiście w zakreślonym obszarze pola zachmurzenia piętra dolnego) Stratocumulus, Cumulus. We wschodnich obszarach kraju Cumulonimbus. W nocy możliwe lokalnie chmury Stratus (w południowo wschodniej Polsce).

Zachmurzenie piętra średniego

W piętrze średnim na niebie pojawią się chmury Altocumulus, możliwe Altostratus.

Chmury piętra wysokiego

Początkowo w piętrze chmur wysokich będzie bezchmurnie, lokalnie Cirrus fibratus/spissatus. Z upływem czasu zwiększać się będzie strefa zachmurzenie wysokiego, w szczególności na północy kraju. Występować będą chmury Cirrus fibratus, Cirrostratus fibratus.

Prognoza opadów

Wieczorem i w nocy opady przelotne deszczu. Strefa opadów będzie przemieszczała się ze wschodu na zachód.

Prognoza pola wiatru (porywy)

W ciągu dnia porywy wiatru, do 70 km/h na wschodzie kraju.

Prognoza widzialności

Obraz zawierający tekst, diagram, numer, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, diagram, mapa, numer

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, diagram

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, diagram, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, diagram, mapa, numer

Opis wygenerowany automatycznie

W nocy, w południowo wschodniej Polsce, możliwe lokalne ograniczenie widzialności do 3-5 km.