Komentarz do numerycznych prognoz pogody (19/20.05.2023)

  • Post author:
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Sytuacja synoptyczna w Europie z godziny 18 UTC, 18 V 2023 roku

Z analizy danych pomiarowych i obserwacyjnych wynika, że nad południowo wschodnią Polską zalega front ciepły, którego nie ma naniesionego na mapie synoptycznej, a który związany jest z niżem, którego ośrodek zalega nad Morzem Barentsa. Zachodnia Polska w zasięgu układu wysokiego ciśnienia. Jest to układ dwucentrowy. Jedno centrum 1029,9 hPa zalega nad Bałtykiem. Drugie centrum 1030 hPa znajduje się nad Morzem Północnym. Nad Islandią zalega średniogłęboki wir cykloniczny z ośrodkiem 995 hPa. Nad Morzem Norweskim i Barentsa ukształtowała się zatoka z pofalowanym frontem. W wyniku deformacji falowej, na szczycie fali, utworzyła się zamknięta cyrkulacja cykloniczna z ośrodkiem 1005 hPa. Nad Płw. Iberyjskim, nad Morzem Liguryjskim oraz Morzem Adriatyckim występują płytkie niże. Nad Atlantykiem rozbudował się wyż z ośrodkiem 1035 hPa. Nad Płw. Azji Mniejszej znajduje się linia zbieżności.

Analiza górnego pola ciśnienia z dnia 18 V 2023 roku, godzina 12 UTC

Wyż nad Atlantykiem jest średnim układem barycznym z zamknięta cyrkulacją antycyklonalną aż do poziomu 700 hPa. Wyżej izohipsy gięte na kształt klina. Zalegający nad Islandią układ niskiego ciśnienia jest średnim układem barycznym zamkniętą cyrkulacją cykloniczną aż do poziomu 700 hPa. Wyżej izohipsy gięte na kształt zatoki. Nad Skandynawią izohipsy gięte na kształt zatoki. Nad Europą wschodnią zalega zamknięta cyrkulacja antycykloniczna, aż do poziomu 400 hPa. W rejonie Azji Mniejszej znajduje się zamknięta cyrkulacja cykloniczna aż do poziomu 400 hPa.

Analiza górnego pola wiatru

Nad Morzem Norweskim, na wysokości FL310, znajduje się prąd strumieniowy, z maksymalną prędkością w osi prądu 42,5m/s. Nad Morzem Norweskim i północną Skandynawią, na wysokości FL310, zalega prąd strumieniowy, z maksymalną prędkością w osi prądu 42,5m/s. Nad Francją i Zatoką Biskajską występuje prąd strumieniowy na wysokości FL320, z maksymalną prędkością w osi prądu 40 m/s. Nad Łotwą, Estonią, aż po Morze Białe i Płw. Kolskim znajduje się kolejny Jet Stream na wysokości FL310, z maksymalną prędkością w osi prądu 45 m/s.

Tropopauza

Nad Islandią występuje niż tropopauzy (tropopauza wykazuje w tym rejonie obniżenie i znajduje się na wysokości FL260). W rejonie Frankfurtu występuje niż tropopauzy (tropopauza wykazuje w tym rejonie obniżenie i znajduje się na wysokości FL300). Nad Płw. Azji Mniejszej występuje trzeci niż tropopauzy (tropopauza wykazuje w tym rejonie obniżenie i znajduje się na wysokości FL290).

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS czw. 18.05.2023 18 UTC Theta-W 850hPa GFS czw. 18.05.2023 18 UTC

Nad Morzem Norweskim aż po Skandynawię zalega powietrze arktyczne. Nad zachodnią Rosją znajduje się powietrze polarno-kontynentalne. Na pozostałym obszarze powietrze polarno-morskie.

Do Polski napływa powietrze z południa. Na wschodzie nadal zalega masa powietrza o wyższej średniej temperaturze warstwy powietrza o grubości 500 hPa. Natomiast powietrze znajdujące się w północno zachodniej Polsce posiada najniższą średnią temperaturę.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą

Niż znad Islandii przemieści się na wschód nad Morze Norweskie. Niż będzie się wypełniał. Front okluzji będzie się znajdował nad Skandynawią, który w ciągu następnej doby ulegnie frontolizie. W piątek do zachodnich granic Islandii zbliży się kolejny głęboki niż z ośrodkiem 970 hPa. Niż będzie w stadium okludowania i bardzo szybko będzie się wypełniał. W piątek nadal nad Atlantykiem znajdować się będzie wyż. Nad Bałtykiem nadal będzie utrzymywał się wyż, który będzie się rozbudowywał i blokował tranzyt frontów atmosferycznych związanych z niżem znad Islandii. Nad Morzem Śródziemnym znajdować się będzie płytki niż. Nad Morzem Barentsa znajdować się będzie front ciepły.

Rozwój górnego pola ciśnienia

Nad Atlantykiem nadal zalegać będzie wyż, z zamknięta cyrkulacją antycykloniczną na wysokości 850 hPa. Wyżej izohipsy gięte na kształt klina. Na wysokości 850 hPa wyż klinem sięgnie nad Bałtyk i Polskę. W sobotę na wysokości 850 hPa utworzy się zamknięta cyrkulacja antycyklonalna. W rejonie Islandii zalegający wir cykloniczny będzie układem średnim. Wir będzie się wypełniał. Nad Morzem Śródziemnym zalegać będzie niż, który będzie się pogłębiał i rozbudowywał ku górze, i już w sobotę stanie się średnim układem barycznym, z zamkniętą cyrkulacją cykloniczną na wysokości 500 hPa. Nad Płw. Iberyjskim na wysokości 300 hPa występować będzie zamknięta cyrkulacja cykloniczna. W sobotę na wysokości 500 hPa również występować będzie zamknięta cyrkulacja cykloniczna i będzie to układ trójcentrowy. Nad Europą ENE na wysokości 500 hPa oraz 300 hPa utworzy się zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Nad Płw. Azji Mniejszej zalegać będzie wysoki układ niskiego ciśnienia z zamkniętą cyrkulacją cykloniczną na wszystkich poziomach. Oś cyklonu pochylona będzie na zachód, w kierunku chłodniejszej masy powietrza.

Rozwój górnego pola wiatru

Nad Atlantykiem, nad Morzem Norweskim i nad Wyspami Brytyjskimi znajdować się będzie Jet Stream na wysokości FL310/340, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-85 m/s. Pionowy zasięg prądu obejmować będzie obszar FL110/450. W rejonie Morza Norweskiego oraz Barentsa i nad Płw. Kolskim zalegać będzie prąd strumieniowy na wysokości FL330, z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s. Nad Morzem Barentsa i nad Płw. Kolskim występować będzie drugi prąd strumieniowy na wysokości FL290, z maksymalną prędkością w osi prądu 45 m/s.

Prąd strumieniowy GFS so. 20.05.2023 12 UTC

W ciągu najbliższej doby, strefa bardzo dużych prędkości wiatru w rejonie Islandii osłabnie.

Rozwój tropopauzy

Nad Morzem Północnym znajdzie się niż tropopauzy (tropopauza wykaże w tym rejonie obniżenie i znajdzie się na wysokości FL300). Nad Atlantykiem zalegać będzie drugi niż tropopauzy (tropopauza wykaże w tym rejonie obniżenie i znajdzie się na wysokości FL370).

Rozwój warunków termicznych troposfery

Thck 500-1000hPa GFS pt. 19.05.2023 12 UTC Thck 500-1000hPa GFS so. 20.05.2023 12 UTC

Theta-W 850hPa GFS pt. 19.05.2023 12 UTC Theta-W 850hPa GFS so. 20.05.2023 12 UTC

Rozkład mas powietrza w Europie nie ulegnie istotnym zmianom.

Zatoka chłodniejszej masy powietrza zostanie wyparta, a ze wschodu nasunie się cieplejsza masa powietrza.

Z symulacji pola temperatury z horyzontem czasowym 4 dni wynika, że temperatura powietrza zwiększy już w sobotę.

Ewolucja pola wilgotności w troposferze

Zarówno w piątek jak i sobotę nadal duża wilgotność na wysokości 850 hPa. W piątek w dzień jak i w nocy z piątku na sobotę wysoka wilgotność występować będzie w dzielnicach północnych kraju.

W piątek, na wysokości 5,5 km, na północy kraju oraz w wąskim pasie przebiegającym południkowo, wilgotność wysoka, 80-99%. Na pozostałym obszarze wilgotność na poziomie 10-50%. Z piątku na sobotę wilgotność na poziomie 30%-50%, lokalnie w SW części kraju wilgotność wyniesie 60-80%. W sobotę wilgotność wyniesie od 20% do 80 %.

W piątek, na wysokości 9 km, na północy kraju oraz w wąskim pasie przebiegającym południkowo, wilgotność wysoka, 80-99%. Na pozostałym obszarze wilgotność na poziomie 50%. Z piątku na sobotę oraz w sobotę w wielu rejonach wilgotność będzie wysoka.

Prognoza zachmurzenia

W ciągu dnia zachmurzenie ogólne duże i całkowite. W nocy 19/20 V zachmurzenie duże, lokalnie rozpogodzenia.

Na niebie będą chmury Stratocumulus, Stratus. Możliwe także chmury Cumulus.

Występować będą także chmury Altostratus opacus duplicatus, o rozciągłości w pionie nawet do 8 km. Mogą pojawić się także chmury Altocumulus.

Spośród chmur piętra średniego należy się podziewać się na niebie chmur Cirrus fibratus/spissatus oraz Cirrostratus fibratus.

Prognoza opadów

W piątek również należy spodziewać się opadów deszczu. W godzinach wieczornych opady zaczną zanikać. W nocy, lokalnie występować mogą opady deszczu.

Prognoza pola wiatru

W ciągu dnia porywy wiatru do 45 km/h, na zachodzie kraju.

Prognoza widzialności

W ciągu dnia, w strefie opadów, widzialność lokalnie ograniczona do 5-8 km. Wieczorem i w nocy, na południu kraju, ograniczenie widzialności poniżej 5 km. Lokalnie do 1-2 km. Miejscami możliwe mgły.