Komentarz do numerycznych prognoz pogody (22/23.05.2023)

  • Post author:
  • Post published:22 maja 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Sytuacja synoptyczna w Europie z godziny 18 UTC, 21 V 2023 roku

Nad północno zachodnią Rosją zalega dwucentrowy układ wysokiego ciśnienia, który klinem sięga aż po Skandynawię i częściowo Bałtyk. Na południe od tych dwóch ośrodków znajduje się zatoka, w której położony jest front atmosferyczny. Nad Płw. Iberyjskim zalega płytki niż termiczny. Przy granicy austriacko niemieckiej znajduje się płytki niż z centrum 1009,9 hPa.

Nad Morzem Śródziemnym występuje obszar obniżonego ciśnienia. Od Francji, aż po Sardynię znajduje się front okluzji. W zatoce od Morza Barentsa, przez północną i zachodnią Skandynawię, Morze Północne, Wyspy Brytyjskie aż po Atlantyk, zalega pofalowany front atmosferyczny.

Analiza górnego pola ciśnienia z dnia 21 V 2023 roku, godzina 12 UTC

Na zachód od Islandii znajduje się średniogłęboki niż, który jest rozbudowany ku górze. Jest to układ wysoki, z zamkniętą cyrkulacją cykloniczną aż do wysokości 300 hPa. Na wysokości 700 hPa oraz 400 hPa głębokość wiru cyklonicznego zmniejszyła się. Na pozostałych poziomach głębokość wiru nie uległa zmienia w ciągu 12 godzin. Na poziomach 700-300 hPa w Europie wschodniej ukształtowała się zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Na wysokości 400 hPa, od Płw. Kolskiego aż po Polskę, rozciąga rozległy obszar zamkniętej cyrkulacji antycyklonicznej. Na wysokości 300 hPa obszar ten rozpada się na dwa obszary antycykloniczne. Nad Płw. Iberyjskim od poziomu 850 hPa do poziomu 200 hPa rozciąga się zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Nad Atlantykiem zalega cyrkulacja antycykloniczna, na granicy domeny mapy TB, prawdopodobnie, zamknięta cyrkulacja aż do poziomu 700 hPa.

Analiza górnego pola wiatru

Nad Europą brak prądów strumieniowych z wyjątkiem północnej Skandynawii, gdzie na wysokości FL320, znajduje się prąd strumieniowy, z maksymalną prędkością w osi prądu 50m/s. Nad Morzem Norweskim i Islandią również na wysokości FL290, zalega prąd strumieniowy, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-65m/s. Pionowy zasięg prądu obejmuje obszar FL190/360.

Tropopauza

Na południe od Moskwy występuje niż tropopauzy (tropopauza wykazuje w tym rejonie obniżenie i znajduje się na wysokości FL260). Nad zachodnim obszarem Morza Czarnego ukształtował się niż tropopauzy (tropopauza wykazuje w tym rejonie obniżenie i znajduje się na wysokości FL330). W rejonie Gór Pontyjskich ukształtował się trzeci niż tropopauzy (tropopauza wykazuje w tym rejonie obniżenie i znajduje się na wysokości FL320). Nad Polską zalega tropopauza na wysokości FL400.

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS nie. 21.05.2023 18 UTC Theta-W 850hPa GFS nie. 21.05.2023 18 UTC

Nad Europą zalega powietrze polarno-morskie. Nad Niemcami, wschodnią Francją, Czechami, zachodnią Słowacją, aż po północne Włochy zalega obszar ciepła.

Zamknięta izoterma -16 st. C na mapie TB500 pokrywa się z zamkniętymi izohipsami względnymi na mapie . Przy wschodniej granicy z Białorusią zalega obszar chłodu. Na mapie TB500 występuje zamknięta izoterma -22 st. C pokrywająca się z zamkniętymi izohipsami względnymi na mapie . Nad Portugalią zalega zamknięta izoterma -20 st. C, która pokrywa się z zatoką chłodu, izohipsy względne gięte na kształt zatoki.

Polska jest na skraju zamkniętego obszaru ciepła. Rozkład pola ciśnienia górnego powoduje, że na wysokości 700 hPa (3 km) masy powietrza przemieszczają się z północnego wschodu. W południowo wschodniej części kraju kierunek przemieszczania się mas powietrza skręca na kierunek północny. Na wysokości 500 hPa masy powietrza przemieszczają się z północy na wschodzie kraju i północnego zachodu na pozostałym obszarze kraju.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą

Niż zalegający na zachód od Islandii będzie się przemieszczał na wschód i w poniedziałek ośrodek dotrze w rejon Morza Norweskiego wraz z frontem okluzji. Do Islandii zbliżać się będzie kolejny średniogłęboki układ cyklonalny. Nad Morzem Barentsa oraz nad Północno zachodnią Rosją znajdować się będą dwa wiry antycyklonalne, a między tymi dwoma ośrodkami znajdować się będzie front chłodny. Nad Atlantykiem zalegać będzie układ wysokiego ciśnienia. W ciągu dnia nad Niemcami ukształtuje się linia zbieżności. W nocy z poniedziałku na wtorek linia zbieżności powinna się rozciągać od Danii przez Niemcy, aż po Francję. Nad wschodnim obszarem Morza Śródziemnego znajdować się będzie płytki niż znajdujący się w stadium okluzji.

Rozwój górnego pola ciśnienia

Na północ od Islandii zalega wysoki układ niskiego ciśnienia. Zamknięta cyrkulacja cykloniczna, aż do poziomu 300 hPa. Na mapach TB widoczny drugi wir cyklonicznym, który będzie przemieszczał się na wschód. Nad Atlantykiem znajdujący się wyż, prawdopodobnie jest układem niskim, z zamkniętą cyrkulacja antycykloniczną na wysokości 850 hPa. Wyżej izohipsy gięte na kształt klina. Nad północno zachodnią Rosją na wysokości 500 hPa oraz 300 hPa zamknięta cyrkulacja cykloniczna, wir się będzie pogłębiał. Na niższym poziomie izohipsy gięte na kształt zatoki. W rejonie Estonii rozbudowany w pionie 850 hPa-300 hPa wir cykloniczny, z zamkniętą cyrkulacją cykloniczną. W ciągu najbliższych 18 godzin zamknięta cyrkulacja cykloniczna zachowana będzie jedynie na poziomie 300 hPa. Z poniedziałku na wtorek nad Skandynawią znajdować się będzie niż, który będzie układem barycznym niskim, z zamknięta cyrkulacją cykloniczną na 850 hPa. Wyżej zalegać będzie zatoka. W rejonie Zatoki Kadyksu znajduje się zamknięta cyrkulacja cykloniczna Na wszystkich poziomach izobarycznych. Nad Morzem Norweskim izohipsy gięte na kształt zatoki.

Rozwój górnego pola wiatru

Nad Atlantykiem znajdować się będzie Jet Stream na wysokości FL340, z maksymalną prędkością w osi prądu 55-65 m/s. Pionowy zasięg prądu obejmować będzie obszar FL220/420. Nad Islandią, aż po Wyspy Brytyjskie zalegać będzie prąd strumieniowy na wysokości FL300, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-55 m/s. Nad Morzem Barentsa i nad Morzem Północnym występować będzie prąd strumieniowy na wysokości FL300, z maksymalną prędkością w osi prądu 50-60 m/s.

Prąd strumieniowy GFS wto. 23.05.2023 00 UTC

Strefa dużych prędkości będą przemieszczać się bardzo powoli na wschód.

Rozwój tropopauzy

Tropopauza będzie nad Polską znajdować na wysokości FL350.

Rozwój warunków termicznych troposfery

Thck 500-1000hPa GFS pon. 22.05.2023 12 UTC Thck 500-1000hPa GFS wto. 23.05.2023 00 UTC

Zatoka chłodu znajdująca się na Atlantykiem i Wielką Brytanią przemieści się na wschód w rejon Morza Norweskiego oraz Północnego. Rozkład mas na pozostałym obszarze nie ulegnie zmianie.

W poniedziałek oraz w nocy z poniedziałku na wtorek rozkład średniej temperatury warstwy 500 hPa nie ulegnie zmianie. We wtorek oś klina ciepła będzie przemieszczać się nad Polską i średnia temperatura warstwy będzie wyższa.

Nad wschodnią Polską grubość warstwy powietrza zawartej między izotermami 0 st. C oraz -10 st. C będzie większa, a na zachodzie mniejsza.

Ewolucja pola wilgotności w troposferze

W dzień na wysokości 850 hPa będzie utrzymywać się wilgotność umiarkowana. W nocy wilgotność obniży się do poziomu 50-60%. W SW części kraju wilgotność wzrośnie do 70-80%.

W dzień na wysokości 5,5 km w NW części kraju wilgotność będzie duża, 80-90%. Na pozostałym obszarze wilgotność wyniesie 30-50%. W nocy na zachodzie i dzielnicach centralnych oraz SE części kraju wilgotność na poziomie 60-80%. Na pozostałym obszarze 20-60%.

Na poziomie 300 hPa, w ciągu dnia wilgotność wahać się będzie pomiędzy 20-60%. W nocy na zachodzie i lokalnie na wschodzie kraju wilgotność powietrza osiągnie wartość 60%. Na pozostałym obszarze wilgotność powietrza będzie na poziomie 30-50%.

Prognoza zachmurzenia

W ciągu zachmurzenie ogólne zmienne. Od czystego nieba, aż po zachmurzenie duże. Wieczorem zwiększy się obszar z rozpogodzeniami. W nocy od zachodu zwiększać się będzie wielkość zachmurzenia.

W ciągu dnia występować będą chmury Cumulus. Po południu i wieczorem mogą pojawiać się chmury Stratocumulus cumulogenitus. W nocy lokalnie, w tym SW i S Polsce, pojawią się chmury Stratocumulus.

Nie można wykluczyć, że w wąskim pasie NW Polski oraz na krańcach południowej zachodniej Polski mogą pojawić się na niebie chmury Cumulus congestus oraz Cumulonimbus. Z wierzchołkami do 7-10 km.

Na niebie również mogą występować chmury Altocumulus.

Ponadto będzie można obserwować chmury Cirrus fibratus/spissatus oraz lokalnie Cirrostratus fibratus.

Prognoza opadów

Bez opadów. Modele numeryczne wskazują, że przy granicy południowej Polski mogą wystąpić punktowe opady, z prawdopodobieństwem 10-20%.

Prognoza wyładowań

Według symulacji modelem ECMWF wynika, że w godzinach popołudniowych, na krańcach południowo-zachodnich Polski jest możliwość wystąpienia pojedynczych wyładowań. W tym obszarze będą rozwijały się chmury Cb, których wierzchołek może osiągnąć wysokość 11 km. Istnieje duże prawdopodobieństwo elektryzacji chmur i mogą inicjować się wyładowania iskrowe.

Prognoza porywów wiatru

Występować mogą porywy wiatru do 30-35 km/h.

Prognoza widzialności

W nocy, na południu kraju, możliwe zamglenia ograniczające widzialność do 3-6 km.