22 marca 2023 Światowy Dzień Wody

  • Post author:
  • Post published:21 marca 2023
  • Post category:Komentarz

Pewnego dnia, jak mówi legenda,
wybuchł ogromny pożar lasu.
Wszystkie zwierzęta, przerażone
i przygnębione, obserwowały
bezradnie tę klęskę żywiołową.
Ruszył się tylko mały koliber,
poleciał po wodę i nabrał kilka
kropli do dzióbka, żeby polać ogień.
Po pewnej chwili pancernik,
rozdrażniony jego śmiechu wartymi
poczynaniami, powiedział:
– Ty, koliber! Zwariowałeś? Myślisz,
że tymi kroplami wody
ugasisz pożar?
– W każdym razie – odpowiedział
koliber – robię, co do mnie należy,
to jest mój wkład.

“Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii.

Od 1993 r. corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło Światowy Dzień Wody na dzień 22 marca.

Głównym celem Światowego Dnia Wody jest inspirowanie działań na rzecz Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 6: woda i urządzenia sanitarne dla wszystkich do 2030 roku. Każdego roku UN-Water, agencja koordynująca prace ONZ dotyczące wody i warunków sanitarnych, ustala temat Światowego Dnia Wody odpowiadający obecnym lub przyszłym wyzwaniom.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody ma na celu przyspieszenie zmian w celu rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją. A ponieważ woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy musimy podjąć działania. To znaczy Ty! Ty i Twoja rodzina, szkoła i społeczność możecie coś zmienić, zmieniając sposób, w jaki korzystacie, konsumujecie i zarządzacie wodą w swoim życiu. Twoje zobowiązania zostaną dodane do programu działań na rzecz wody, który zostanie zainaugurowany podczas Konferencji Wodnej ONZ 2023 – pierwszego tego rodzaju wydarzenia od prawie 50 lat. To jedyna taka chwila na całe pokolenie, kiedy świat jednoczy się wokół wody.

Odegraj swoją rolę.

Rób co możesz: od prostego oszczędzania wody w gospodarstwie domowym po zagospodarowanie wód deszczowych w ogrodzie.”

https://www.gov.pl/web/psse-mogilno/swiatowy-dzien-wody-2023

Koliber pomaga rozwiązać problem, kropla po kropli. Ty też możesz być kolibrem a działania, które podejmujesz, bez względu na to, jak małe, pomogą rozwiązać problem. Niech każdy w miarę swoich możliwości dołoży coś od siebie, swój wkład, bo – jak mówi przysłowie: z małych strumyków powstają wielkie rzeki.