Komentarz do numerycznych prognoz pogody (01/02.03.2023)

  • Post author:
  • Post published:1 marca 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Opis aktualnej sytuacji meteorologicznej w kraju i Europie

Aktualna sytuacja synoptyczna

Nad północną Polską zalega zatoka niskiego ciśnienia z układem frontów atmosferycznych, ciepłym i chłodnym. Fronty związane są z niżem, którego centrum 983,8 hPa zalega nad Niziną Zachodniosyberyjską. Niż jest w czwartym stadium ewolucji i wypełnia się. Niż znad Morze Grenlandzkiego przemieścił się na północ i jego centrum znalazło się poza zasięgiem dolnej mapy synoptycznej, jedynie nad Skandynawią zalega jego pofalowany front atmosferyczny z ciepłym i chłodnym odcinkiem. Rozległa zatoka niskiego ciśnienia związana z niżem znad rejonu Grenlandii, w której po zachodniej części wyżu zalegał pofalowany front okluzji, przemieściła się nad Morze Norweskie. Niż w dalszym ciągu podlega procesowi wypełniania a jego centrum 988,9 hPa zalega nad Morzem Grenlandzkim. Wyż znad Anglii przemieścił się nad Atlantyk i nieznacznie się umocnił, ciśnienie w jego centrum wzrosło do 1041,8 hPa. Wczoraj nad Atlantykiem zalegały dwa wiry cyklonalne. Jeden z nich wypełnił się i zanikł w dolnej troposferze. Pozostał jeszcze jeden wir z centrum 980 hPa. W ciągu ostatniej doby wir pogłębił się i następnie wszedł w stadium wypełniania się. Nad Europą południową zalega niż, którego centrum 1006,8 hPa zalega nad Sardynią. Nad północno zachodnią Rosją zalega front chłodny. Nad Morzem Czarnym front ciepły.

Analiza pola barycznego na wyższych poziomach izobarycznych

Wyż znad Atlantyku nadal dobrze widoczny na wyższych poziomach w troposferze. Na osi wyżu w kierunku pionowym rozłożone są następujące centra: 160 gpdam na wysokości 1,5km, 316 gpdam na wysokości 3km, 572 gpdam na wysokości 5,5 km, 925 gpdam na wysokości 9km. W pionowym profilu wysokość powierzchni izobarycznych nie uległa zmianie. Niż znad Sardynii w wyniku wcześniejszego procesu rozwoju rozbudował się w pionie i jest widoczny na wyższych poziomach w troposferze. Na osi niżu w kierunku pionowym rozłożone są następujące centra: 144 gpdam na wysokości 1,5km, 296 gpdam na wysokości 3km, 548 gpdam na wysokości 5,5 km, 896 gpdam na wysokości 9km. Na poziomie 700hPa oraz 300 hPa jego głębokość nieznacznie zmalała. Niż znad zachodniej Rosji także w wyniku wcześniejszego procesu rozwoju rozbudował się do wyższych poziomów w troposferze i jest widoczny aż do wysokości 9km. Oś niżu znajduje się poza zasięgiem map topografii barycznej bezwzględnej TB. Nad północno wschodnią Europą, w rejonie Islandii oraz nad Hiszpanią i północną Afryką, rozciąga się strefa dużych zagęszczeń izohips i izoterm. Jest to obszar występowania prądów strumieniowych (significant europejski, na godzinę 06UTC). Wysokość tropopauzy nad Polska na wynosi FL400, 40000 ft., czyli około 12192 metrów.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą w horyzoncie 24 godzin

Nad ranem w dzielnicach północnych zalegała zatoka z frontami atmosferycznymi. Klin wysokiego ciśnienia związany z wyżem nad Atlantykiem na tyle się umocni, że układ frontów atmosferycznych zostanie wypchnięty na wschód. Jutro Polska powinna pozostać pod wpływem klina wysokiego ciśnienia. Jedynie krańce północno wschodnie mogą być w zasięgu frontu chłodnego. Wyż znad Atlantyku zacznie słabnąć. Do jutra ciśnienie w jego centrum obniży się do 1030 hPa. Płytki niż znad Sardynii przemieści się nad Morze Tyrreńskie. Niż się nieznacznie wypełni. W nocy nad Skandynawią zalegać będzie zatoka niskiego ciśnienia z układem frontów atmosferycznych, które do jutra przemieszczą się na wschód i znajdą się nad Rosją. Niż znad Atlantyku początkowo będzie się wypełniał i wartość ciśnienia w nocy osiągnie 980 hPa. Po północy powinien wejść w fazę pogłębiania. Jutro ciśnienie w jego centrum osiągnie wartość 975 hPa. Na zachód od układu niskiego ciśnienia na Atlantyku pojawi się kolejny wir cyklonalny, który będzie się pogłębiał.

Analiza prognostycznego pola geopotencjału na wyższych poziomach izobarycznych

Wyż znad Atlantyku w dolnej troposferze zaczął słabnąć. Proces słabnięcia obejmie także wyższe obszary troposfery. Na osi wyżu w kierunku pionowym rozłożone będą następujące centra w których wysokość powierzchni izobarycznej zmaleje: ze 164 gpdam do 159 gpdam na wysokości 1,5km, z 574 gpdam na 568 gpdam na wysokości 5,5 km, z 924 gpdam na prawdopodobnie 912 gpdam wysokości 9km. Na pozie 300 hPa brak już zamkniętej izohipsy. Niż nad Sardynią również się wypełnia. Wysokość powierzchni izobarycznych również wzrośnie ze 139 gpdam na 140 gpdam na wysokości 1,5km, z 541 gpdam na 544 gpdam na wysokości 5,5 km oraz z 889 gpdam na 891 gpdam na wysokości 9 km. Oś niżu pochylona na zachód w kierunku chłodniejszej masy powietrza. Niż znad Niziny Zachodniosyberyjskiej również rozbudowany w pionie, oś niżu będzie pochylona w kierunku zachodnim/południowo zachodnim, w kierunku chłodniejszej masy powietrza. Analizując wysokość powierzchni izobarycznych na wyższych poziomach zauważyć należy obniżanie się powierzchni czy pogłębianie wiru cyklonalnego. Wysokość powierzchni zmniejszy ze 114 gpdam na 108 gpdam na wysokości 850 hPa, z 496 gpdam na 491 gpdam na wysokości 500 hPa oraz z 830 gpdam na 822 gpdam na wysokości 300 hPa. Zatem proces pogłębiania wiru objął całą troposferę. Nad północno wschodnią Europą, Skandynawią, przez Islandię i nad Atlantyk oraz nad Hiszpanią i północną Afryką rozciąga się strefa dużych zagęszczeń izohips oraz izoterm. Będzie to obszar (kolory czerwone) zwiększonej prędkości wiatru oraz występujących prądów strumieniowych.

Analiza termiczna

Thck 500-1000hPa GFS śro. 01.03.2023 15 UTC Thck 500-1000hPa GFS czw. 02.03.2023 03 UTC

Piękna zatoka chłodnego powietrza zalegająca w północno wschodniej Europie. Zatoka sięga aż po Białoruś i północną Ukrainę oraz północno zachodnią Rosję. Na pozostałym kontynencie zalega nieco cieplejsza masa powietrza.

Analiza sytuacji pogodowej nad Polską

Do Polski napływa powietrze z północy, arktyczno-morskie, po wschodnim obszarze wyżu znad Atlantyku. Na wschodzie kraju zalega chłodniejsza masa powietrza.

Analiza radiosondażu z godziny 00 UTC

Z analizy pionowych sondaży aerologicznych wynika, że nad Polską było sucho. Nad Legionowem, na wysokości powyżej 7200 metrów występowała strefa zwiększonej wilgotności i jak należało się spodziewać na tej wysokości obserwowano na niebie chmury Cirrus spissatus a nad ranem także chmury Cirrostratus fibratus. W Polsce centralnej również wystąpiły chmury Cirrocumulus. W rejonie Łeby w warstwie przyziemnej występowała strefa zwiększonej wilgotności a na niebie pojawiły się chmury Stratus nebulosus oraz mgła. Na wysokości powyżej 380 hPa, w rejonie Pobrzeża w godzinach porannych, również wystąpiła strefa zwiększonej wilgotności i występowały chmury Cirrus spissatus i Cirrostratus fibratus. We Wrocławiu na wysokości 860 metrów widać ładną inwersję wyżową.

Prognostyczna analiza pola wilgotności w pionowym profilu w troposferze

W ciągu dnia w pionowym profilu atmosfery nadal sucho. Jednie na wysokości 1,5 km w północno wschodnich rejonie kraju zaznacza się strefa zwiększonej wilgotności 60-80%. Na wysokości 9 km obszar zwiększonej wilgotności obejmuje obszar Polski południowej, zachodniej oraz wschodniej. Na tej wysokości należy spodziewać się zachmurzenie pierzastego. Szczegóły poniżej.

W nocy nadal sucho. Jedynie na wysokości 1,5 km, w rejonie Polski wschodniej, lokalnie wzrost wilgotności do 90-95%. Na wysokości 9 km duża wilgotność w rejonie Polski północno wschodniej, do 80-99%. Na południu Polski do 60 %. W nocy również należy spodziewać się zachmurzenia piętra wysokiego.

Z analizy nocnych prognostycznych diagramów aerologicznych wynika, że nad Polską północną oraz centralną większa zawartość pola wilgotności w warstwie przyziemnej, należy spodziewać się chmur Stratus nebulosus lub mgieł i chmur. Zwiększona wilgotność w górnej troposferze, w północno wschodniej Polsce, wskazuje na występowanie chmur piętra wysokiego.

W południowo zachodniej Polsce zwiększona wilgotność powyżej 6 km. Prawdopodobnie występować będą chmury Cirrus i/lub Cirrostratus. W południowo wschodniej Polsce duża wilgotność w warstwie przyziemniej chmury Stratus lub silne zamglenia oraz możliwe chmury Altocumulus w godzinach wieczornych.

Szczegółowa prognoza zachmurzenia

W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i na południu kraju wiele rozpogodzeń. W nocy wzrost zachmurzenia do dużego. Jednie w południowo wschodniej Polsce i lokalnie w woj. centralnych rozpogodzenia.

Zachmurzenie piętra niskiego duże na wschodzie i północy kraju. Na pozostałym obszarze brak chmur ww. piętra. W nocy wzrost zachmurzenie do całkowitego i dużego na znacznym obszarze kraju. Jedynie południowe rejony pozostaną bezchmurne ww. chmurami. Tam, gdzie wystąpią chmury należy spodziewać się w dzień chmur Stratocumulus, Cumulus. Pod wieczór Na północy lokalnie Stratus nebulosus. W nocy tworzyć się będą chmury Stratus nebulosus, lokalnie wystąpią także chmury Stratocumulus.

W dzień na wschodzie kraju na niebie pojawią chmury Altocumulus. Strefa chmur Altocumulus będzie przemieszczała się w kierunku SW i w nocy powinna zalegać w południowo zachodniej Polsce.

W dzień w całej Polsce na niebie chmury Cirrus fibratus, Cirrostratus fibratus. W nocy w Polsce południowej i północnej oraz północno wschodniej Cirrus fibratus. Lokalnie Cirrostratus fibratus.

W dzień bez opadów. Wieczorem w woj. podlaskim możliwy opad mieszany słabego deszczu ze śniegiem lub mżawki i śniegu ziarnistego. W drugiej połowie nocy w obszarze równoleżnikowo obejmującym dzielnice centralne możliwy słaby opad śniegu ziarnistego. W pasie występowania opadów wysokość izotermy zero miejscami będzie powyżej 500 metrów co sugeruje występowanie oprócz śniegu ziarnistego także mżawki (w drugiej połowie nocy).

Temperatura po południu od -3°C w Zakopanem do 4°C w Koszalinie. W nocy od -7°C w Zakopanem do 1°C w Koszalinie.

Po południu temperatura odczuwalna wyniesie od -2°C w Zakopanem do 3°C w północno wschodniej Polsce. W nocy od -7°C w Zakopanem do -1°C w Olsztynie, Szczecinie oraz w Warszawie.

Wilgotność powietrza w ciągu dnia 71-92%. W nocy 65-99%.

Wiatr północno zachodni, zachodni i południowo zachodni w dzielnicach północnych kraju. Na wschodzie zachodni i północno zachodni. Na pozostałym obszarze zmienny, 2-11 km/h. W porywach do 21 km/h w Suwałkach. W nocy zachodni i północno zachodni w północno wschodniej Polsce, na pozostałym obszarze zmienny, 2-13 km/h. W porywach do 30 km/h w Suwałkach.

tendencja GFS śro. 01.03.2023 15 UTC tendencja GFS śro. 01.03.2023 21 UTC tendencja GFS czw. 02.03.2023 03 UTC

Ciśnienie o zmiennej tendencji barometrycznej.

Fog Stability Index

FSI: 2(T2m – T850) + 2(T2m – Td2m) + w850

T2m – Temperatura powierzchni, T850 – temperatura na 850 hPa, Td2m – temperatura punktu rosy przy powierzchni

w850 – prędkość wiatru na 850 hPa w węzłach

FSI Prawdopodobieństwo mgły radiacyjnej

FSI>55 niskie

31>FSI>55 średnie

FSI<31 wysokie

W nocy w strefie opadów śniegu możliwe ograniczenie widzialności do 2-4 km. Na północy kraju wieczorem oraz w nocy będą tworzyły się mgły ograniczające widzialności do 500 metrów oraz bardzo niskie chmury Stratus nebulosus. Na południu i w centrum kraju także nie można wykluczyć mgieł lub silnych zamgleń. Według modelu ALARO oraz COSMO obszar wystąpienie mgieł jest znacznie bardziej rozległy.