Komentarz do numerycznych prognoz pogody (30.06.2023/01.07.2023)

  • Post author:
  • Post published:30 czerwca 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Sytuacja synoptyczna w Europie z godziny 18 UTC, 29 VI 2023 roku

Obraz zawierający mapa, tekst, atlas

Opis wygenerowany automatycznie

Nad zachodnią Rosją zalega układ niskiego ciśnienia, z ośrodkiem 1000,4 hPa przy granicy z Białorusią. Niż nieznacznie się pogłębił i jest w stadium okludowania. Nad Morzem Norweskim, Skandynawią, Danią, Niemcami aż po Francję zalega zatoka niskiego ciśnienia w której występuje pofalowany front atmosferyczny, z wyodrębnionym ciepłym, chłodnym oraz okluzji odcinkiem. Zatoka związana jest z wypełniającym się ośrodkiem 997,1 hPa nad Islandią. Nad Polskę nasunął się klin wysokiego ciśnienia, który związany jest z wyżem z ośrodkiem 1015,1 hPa nad Rumunią. Nad Morzem Barentsa oraz Wyspami Niedźwiedzia zalega obszar podwyższonego ciśnienia. Nad Atlantykiem zalega wyż. Nad Płw. Iberyjskim i Płw. Azji Mniejszej zalegają płytkie niże. Morze Śródziemne w zasięgu obszaru podwyższonego ciśnienia.

Analiza górnego pola ciśnienia z dnia 29 VI 2023 roku, godzina 12 UTC

Obraz zawierający tekst, mapa, diagram

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, diagram

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Niż znad Islandii nadal będzie wysokim układem barycznym. W ciągu ostatniej doby układ się wypełniał na wszystkich poziomach izobarycznych. Wir cykloniczny nad zachodnią Rosją również jest układem wysokim. Chłodna masa powietrza wypełnia całą środkową część niżu. Oś cyklonu jest prawie pionowa. Górny i dolny ośrodek pokrywa się z centrum chłodu w środkowej troposferze. Do jego zachodnich obszarów napływa powietrze cieplejsze. Adwekcja wirowości nie wpływała znacząco na zmiany ciśnienia w centrum ośrodka. Nad Niemcami, zachodnią Polską, Czechami, Austrią aż po Włochy zalega klin. Nad Wielką Brytanią, Zatoką Biskajską oraz Płw. Iberyjskim na wysokości 500 hPa i wyżej izohipsy gięte na kształt zatoki. Wyż znad Atlantyku rozbudowany ku górze, z zamkniętą cyrkulacja antycyklonalną do poziomu 700 hPa. Wyżej izohipsy gięte na kształt klina. Oś układu pochylona w kierunku południowym w stronę ciepłej masy powietrza.

Analiza górnego pola wiatru, 29 VI 2023 roku, godzina 18 UTC

Obraz zawierający tekst, mapa, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Nad Morzem Norweskim zalega prąd strumieniowy na wysokości FL290, z maksymalną prędkością w osi prądu 45 m/s. Nad Islandią, Atlantykiem, Wielką Brytanią, północną Francją występuje prąd strumieniowy na wysokości FL310 z maksymalną prędkością w osi prądu 50-60 m/s. Pionowy zasięg prądu obejmuje obszar FL250/350. W obszarze przerywanej linii [1] występuje turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL230/330. W obszarze przerywanej linii [2] występuje turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL250/350.

Tropopauza

Nad Polską tropopauza zalega na wysokości około FL350.

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS czw. 29.06.2023 18 UTC Theta-W 850hPa GFS czw. 29.06.2023 18 UTC

Nad Niemcami, Polską, aż po Skandynawię zalega klin ciepła. Po obu stronach klina występują zatoki chłodu. Nad południową i częściowo zachodnią Europą występuje ciepła masa powietrza. Izohipsy względne TW gięte na kształt klina pokrywają się z izohipsami TB. Obszar chłodu w środkowej troposferze nad zachodnią Rosją pokrywa się z ośrodkiem barycznym. Obszar chłodu nad Islandią nie pokrywa się z ośrodkiem ciśnienia, co wskazuje na występującą jeszcze asymetrię termiczna i przemieszczanie się ośrodka. Obszar nad Płw. Iberyjskim, Morzem Śródziemnym, nad Włochami i południowymi Bałkanami w zasięgu powietrza zwrotnikowego. Nad Europą wschodnią i północno wschodnią zalega powietrza polarno-kontynentalnego. Nad pozostałym obszarem Europy występuje powietrze polarno-morskie.

Nad Polską występuje ujemny kąt adwekcji wskazujący na adwekcję ciepła. Obecnie Polska na skraju klina ciepła. Do Polski napływa powietrze z północnego zachodu.

Obraz zawierający tekst, diagram, linia, Wykres

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, diagram, linia, Wykres

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, diagram, linia, mapa

Opis wygenerowany automatycznie

W dolnej troposferze, w warstwie granicznej atmosfery, zawarta była większa ilość pary wodnej. Wyżej zalegała bardziej sucha masa powietrza. Na wschodzie kraju wilgotność wysoka utrzymywała się na wszystkich poziomach.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą

Obraz zawierający mapa, tekst, atlas, diagram

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający mapa, tekst, atlas, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Nad zachodnią Rosją jeszcze zalegać będzie wypełniający się niż. Front atmosferyczny przemieści się nad jego skraj. W ciągu następnej doby dojdzie do regeneracji układu i wir się pogłębi i będzie przemieszczał na północ. Nad Morze Barentsa zalegać będzie front okluzji. Od zachodu do Polski nasunie się zatoka niskiego ciśnienia z frontem chłodnym, który powinien przemieszczać się z zachodu na wschód. W nocy front chłodny powinien przebiegać z północnego wschodu w kierunku południowo zachodnim. Na froncie okluzji związanym z niżem znad Islandii dojdzie do regeneracji układu i niż zacznie się pogłębiać. Bałkany, Morze Czarne oraz Płw. Azji Mniejszej w zasięgu obszaru podwyższonego ciśnienia. Nad Płw. Iberyjskim nadal zalegać będzie płytki niż. Nad Atlantykiem wyż, który zacznie słabnąć.

Rozwój górnego pola ciśnienia

Niż znad Islandii zacznie się pogłębiać na wszystkich poziomach, układ będzie przemieszczał się na południowy wschód. Niż w wyniku regeneracji znad zachodniej Rosji, zacznie się pogłębiać i proces pogłębiania dotrze do poziomu 850 hPa. Na wyższych poziomach wir cykloniczny się wypełnia. W sobotę rano, nad Morzem Barentsa w granicach domeny obliczeniowej znajdzie się zamknięta cyrkulacja cykloniczna, na poziomie 500 hPa i 300 hPa. W piątek nad Polską, Bałtykiem, południową Skandynawią zalegać będzie klin, który będzie przemieszczał się na wschód. W sobotę rano oś klina znajdzie poza granicami wschodnimi kraju. Zamknięta cyrkulacja antycykloniczna zalegająca nad Atlantykiem jedynie na poziomie 850 hPa.

Rozwój górnego pola wiatru

Obraz zawierający tekst, mapa, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Nad Atlantykiem, zalegać będzie prąd strumieniowy na wysokości FL360, z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s. Nad Atlantykiem i Wielką Brytanią występować będzie prąd strumieniowy na wysokości FL310, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-65 m/s. Pionowy zasięg prądu obejmować będzie obszar FL230/380. Nad Morzem Norweskim występować będzie prąd strumieniowy na wysokości FL280, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-55 m/s. Nad Europą północno wschodnią zalegać prąd strumieniowy na wysokości FL330, z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s. W obszarze przerywanej linii [1] występować będzie turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL320/430. W obszarze przerywanej linii [2] występować będzie turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL250/360. W obszarze przerywanej linii [3] występować będzie turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL280/370. W obszarze przerywanej linii [4] występować będzie turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL220/330. W obszarze przerywanej linii [5] występować będzie turbulencja czystego nieba w przedziale wysokości FL240/370.

Prąd strumieniowy GFS pt. 30.06.2023 12 UTC Prąd strumieniowy GFS so. 01.07.2023 12 UTC

Obszar zwiększonej prędkości wiatru nad Białorusią i Ukrainą rozmyje się. Jedynie fragment tej strefy przemieści się nad wschodnią Ukrainę. Zmniejszy się horyzontalny zasięg strefy zwiększonej prędkości wiatru występujący nad Morzem Śródziemnym. Zlegająca strefa zwiększonej prędkości wiatru nad Atlantykiem osłabnie i przemieści się na wschód.

Zaniknie strefa zwiększonej prędkości wiatru nad wschodnimi Niemcami i zachodnią Polską.

Rozwój warunków termicznych troposfery

Thck 500-1000hPa GFS pt. 30.06.2023 12 UTC Thck 500-1000hPa GFS so. 01.07.2023 12 UTC

Klin ciepła zalegający pomiędzy dwiema zatoki chłodu przemieści się na wschód. Zatoka chłodu zalegająca nad Europą wschodnią zacznie się rozmywać. W sobotę jedynie wąska strefa chłodu będzie jeszcze występowała nad zachodnią Rosją. Obszar chłodu obejmować będzie Wielką Brytanię, Morze Północne i Norweskie oraz Barentsa, a także Skandynawię. Pozostały obszar Europy w zasięgu ciepłych mas powietrza. Nad Morzem Barentsa zalegać będzie powietrze arktyczne. Nad Płw. Iberyjskim, Morzem Śródziemny i Płw. Azji Mniejszej występować będzie powietrze zwrotnikowe.

W piątek nad Polską przemieszczać się będzie oś klina. W nocy 30 VI/01 VII oś znajdzie się poza granicami kraju. W sobotę północne rejony kraju będą w rejonie zatoki chłodu.

Nad Polską występować będzie dodatni kąt adwekcji wskazujący na adwekcję chłodu.

Ewolucja pola wilgotności w troposferze

Na wysokości 1,5 km wilgotność duża. Wraz z nasuwającą się powierzchnią frontu atmosferycznego, z zachodu na wschód, przemieszczać się będzie strefa dużej wilgotności.

Na poziomie 500 hPa wyraźnie zaznaczona strefa zwiększonej wilgotności związana z przemieszczającym się frontem atmosferycznym. Podobnie na wysokości 300 hPa z tą różnicą., że strefa zwiększonej wilgotności będzie o większym zasięgu horyzontalnym.

Prognoza zachmurzenia

Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu, atlas

Opis wygenerowany automatycznie

Zachmurzenie ogólne duże i całkowite. Na wschodzie kraju umiarkowane i lokalnie bezchmurnie. Wieczorem i w nocy zachmurzenie duże i całkowite. W woj. pomorskim i zachodniopomorskim lokalne i chwilowe zmniejszenie zachmurzenie do małego.

Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, atlas

Opis wygenerowany automatycznie

W piętrze chmur niskich należy spodziewać się chmur Cumulus, Cumulonimbus, Stratocumulus, Stratus.

Obraz zawierający tekst, mapa, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa

Opis wygenerowany automatycznie

W piętrze chmur średnich występować będą chmury Altocumulus, Altostratus.

Obraz zawierający tekst, mapa, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, atlas

Opis wygenerowany automatycznie

W piętrze chmur wysokich na niebie występować będą chmury Cirrus fibratus/spissatus, Cirrostratus fibratus.

Prognoza opadów

Z zachodu na wschód przemieszczać się będą opady przelotne, miejscami dość intensywne. W godzinach wieczornych oraz nocnych możliwe opady deszczu, lokalnie mżawki.

Prognoza wyładowań atmosferycznych

Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu, diagram

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu, diagram

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Deep layer shear (0-6km) GFS so. 01.07.2023 12 UTC

MICAPE wyniesie od 500 do 2000 J/kg. Ścięcie wiatru w warstwie 6 km powinno wynieść 15-17 m/s. Woda w pionowym słupie powietrza wyniesie od 24 mm na wschodzie kraju do 44 mm w strefie frontu atmosferycznego. Z symulacji numerycznych wynika, że wierzchołki chmur Cb osiągać mogą wysokość 12 km. Temperatura wierzchołków wyniesie od -10 st. C do -40/-50 st. C. Jednak obecność chmur piętra średniego ograniczy możliwość rozwoju chmur Cb.

W ciągu dnia należy spodziewać się słabych burz. Z upływem czasu prawdopodobieństwo wystąpienia burz oraz intensywność inicjowanych wyładowań iskrowych będzie malało.

Prognoza gradu

Możliwe opady gradu. Z symulacji numerycznych wynika, że rozmiary gradzin mogą osiągać rozmiary 1-3,5 cm.

Prognoza pola wiatru

W ciągu dnia porywy wiatru, do 50-60 km/h.

Prognoza widzialności

Obraz zawierający tekst, mapa, diagram, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, atlas, diagram

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, diagram, atlas

Opis wygenerowany automatycznie

W strefie opadów ograniczenie widzialności do 2-4 km. W nocy w strefie opadów do 3-5 km. Za frontem mogą powstawać zamglenia ograniczające widzialność.