Komentarz do numerycznych prognoz pogody (25/26.05.2023)

  • Post author:
  • Post published:25 maja 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Sytuacja synoptyczna w Europie z godziny 18 UTC, 24 V 2023 roku

Nad Morzem Norweskim znajduje się głęboki wir cykloniczny, z ośrodkiem 975 hPa. Układ jest czwartym stadium ewolucji i wypełnia się. W jego obrębie powstał ośrodek wtórny, z centrum 1000 hPa. W zatoce rozciągającej się od Morza Norweskiego, Barentsa, przez Skandynawię, Morze Północne, Wyspy Brytyjskie i Atlantyk zalegają pofalowany front atmosferyczny. Nad Atlantykiem nadal zalega układ wysokiego ciśnienia z ośrodkiem 1034 hPa. Nad zachodnią Rosja znajduje się układ wysokiego ciśnienia. Na jego zachodnich krańcach ukształtowała się linia zbieżności. Nad Morzem Czarnym powstał słaby wyż z centrum 1015 hPa. Nad północnymi Włochami aż po Płw. Iberyjski ukształtowała się linia zbieżności.

Nad wschodnią Polską zalega linia zbieżności. Wzdłuż linii zbieżności rozbudowywały się chmury Cumulonimbus, w których dochodziło do elektryzacji chmur i inicjowane były wyładowania doziemne oraz wewnątrzchmurowe.

Analiza górnego pola ciśnienia z dnia 24 V 2023 roku, godzina 12 UTC

Niż znajdujący się nad Morzem Norweskim jest wysokim układem barycznym. Zamknięta cyrkulacja cykloniczna w całej troposferze. Wyż zalegający nad Atlantykiem również jest układem wysokim z zamkniętą cyrkulacją antycykloniczną w całej troposferze. Wyż znad zachodniej Rosji jest układem rozbudowanym ku górze, z zamkniętą cyrkulacją antycykloniczną aż do poziomu 700 hPa. Wyżej izohipsy gięte na kształt klina. Nad Niemcami zaznaczony jest górny wir cykloniczny. Zamknięta cyrkulacja cykloniczna od poziomu 700 hPa wzwyż. Nad Morzem Śródziemnym oraz Płw. Iberyjskim znajduje się górny układ cykloniczny z zamknięta cyrkulacją cykloniczną na poziomach 700-500 hPa. Górne układy nie są zaznaczone na dolnej mapie synoptycznej.

Analiza górnego pola wiatru, 23 V 2023 roku, godzina 18 UTC

Nad Atlantykiem, Morzem Norweskim i Skandynawią znajduje się Jet Stream na wysokości FL340, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-75 m/s. Pionowy zasięg prądu obejmuje obszar FL220/420. Nad Niemcami i Francją oraz na północy Płw. Iberyjskiego znajduje się prąd strumieniowy na wysokości FL340, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-50 m/s. Nad Islandią zalega Jet Stream na wysokości FL320, z maksymalną prędkością w osi prądu 50-60 m/s. Pionowy zasięg prądu obejmuje obszar FL200/360.

Tropopauza

Nad Polską zalega tropopauza na wysokości FL350.

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS śro. 24.05.2023 18 UTC Theta-W 850hPa GFS śro. 24.05.2023 18 UTC

Nad Islandią oraz Morzem Norweskim znajduje się powietrza arktyczne. Nad Europą wschodnią zalega powietrze polarno-kontynentalne. Pozostały obszar jest w zasięgu powietrza polarno-morskiego. Nad Niemcami wyodrębniony obszar chłodu, który pokrywa się z centrum górnego wiru cyklonicznego. Nad Atlantykiem i częściowo nad Wyspami Brytyjskimi wyodrębniony obszar ciepła. Nad Płw. Iberyjskim, nad Bałkanami oraz nad Europą wschodnią znajduje się kliny ciepła rozdzielone zatokami chłodu.

Zachodnia Polska na skraju obszaru chłodnego powietrza.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą

Nad Morzem Norweskim nadal znajdować się będzie wir cykloniczny, którego proces wypełniania nadal będzie przebiegał. Wyż znad Atlantyku będzie rozbudowywał się na wschód. Jutro będzie przemieszczał się nad Polską front chłodny. Nad Szwajcarią, Zatoką Lwią i Płw. Iberyjskim utworzy się płytka zatoka, w której znajdować się będzie front atmosferyczny. Zatoka szybko się wypełni i nastąpi frontoliza. Nad wschodnią Europą zalegać będzie linia zbieżności, przed frontem chłodnym, który będzie obejmował obszar Płw. Kolskiego, Skandynawii, Bałtyku, Polski, Niemiec, Wysp Brytyjskich i Atlantyku.

Rozwój górnego pola ciśnienia

Niż nad Morzem Norweskim nadal będzie układem wysokim, z zamkniętą cyrkulacja cykloniczna w całej troposferze. Na poziomie 850 hPa wir się będzie wypełniał. Na wyższym poziomie, 300 hPa, wysokość powierzchni izobarycznej obniży się o 1 gpdam. Nad Atlantykiem znajdować się będzie wysoki układ wysokiego ciśnienia. Na poziomie 850 hPa wyż osłabnie. W ciągu dnia nad Francją zalegać będzie górny wir cykloniczny z zamknięta cyrkulacją cykloniczną na wysokości 500 hPa oraz 300 hPa. Popołudniu i wieczorem układ rozbuduje się ku dołowi i stanie się układem wysokim. W nocy z 25/26 V w rejonie Morza Czarnego utworzy się średni układ cykloniczny. Zamknięta cyrkulacja cykloniczna na wysokości 850 hPa oraz 500 hPa. Nad Skandynawią i Morzem Norweskim oraz Islandią i Atlantykiem północnym, a także nad Bałtykiem i Płw. Kolskim, nadal występować będzie obszar dużego zagęszczenia izohips.

Rozwój górnego pola wiatru

Nad Atlantykiem, Islandią i Morzem Norweskim i Skandynawią znajdować się będzie Jet Stream na wysokości FL300, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-75 m/s. Pionowy zasięg prądu obejmować będzie obszar FL200/350. Nad Atlantykiem i Morzem Północnym zalegać będzie prąd strumieniowy na wysokości FL350, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-55 m/s. Nad Skandynawią występować będzie prąd strumieniowy na wysokości FL290, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-55 m/s. Nad Francją oraz Zatoką Biskajską zalegać będzie Jet Stream na wysokości FL320, z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s.

Prąd strumieniowy GFS czw. 25.05.2023 12 UTC Prąd strumieniowy GFS pt. 26.05.2023 12 UTC

Jet Stream znajdujący się częściowo nad Skandynawią przemieści się na wschód nad Morze Białe i Morze Barentsa. Odcinek prądu strumieniowego nad Morzem Norweskim osłabnie, prędkość w osi prądu powinna się zmniejszyć. Prąd strumieniowy znad Francji przemieści na zachód nad Zatokę Biskajską i Atlantyk.

Rozwój tropopauzy

Tropopauza będzie nad Polską znajdować się na wysokości FL350.

Rozwój warunków termicznych troposfery

Thck 500-1000hPa GFS czw. 25.05.2023 12 UTC Thck 500-1000hPa GFS pt. 26.05.2023 12 UTC

Powietrze arktyczne sięgnie aż po Skandynawię i Morze Barentsa. Nadal będzie obejmować Morze Norweskie. Europa wschodnia pozostanie w zasięgu powietrza polarno-kontynentalnego. Pozostały kontynent obejmować będzie powietrze polarno-morskie. Obszar chłodu znad Niemiec przemieści się nad Francję a następnie nad Atlantyk. Skandynawię, Bałtyk i częściowo północną Polskę obejmie zatoka chłodu.

W czwartek Polska będzie w zasięgu jednorodnej termicznie masie powietrza. Jedynie na Pobrzeżu zaznaczy się chłodniejsza masa powietrza. W ciągu najbliższej doby od północy nasunie się zatoka chłodniejszego powietrza.

Ewolucja pola wilgotności w troposferze

W strefie frontu, na wysokości 850 hPa, wilgotność będzie wysoka. W nocy w północnym sektorze kraju wilgotność wyniesie 20-50%.

Na wysokości 500 hPa zalegać będzie masa powietrza o niskiej i umiarkowanej wilgotności. W ciągu dnia jedynie na krańcach wschodnich wilgotność osiągnie wartość 70-80%.

W ciągu dnia na wysokości 9km w pasie od NE części Polski przez centrum po zachodni rejon kraju wilgotność masy powietrza na poziomie 60%. W południowo wschodniej części kraju wilgotność niska 20%. W nocy strefa wilgotności 60% obejmie obszar południowej Polski, aż po centrum. Na krańcach południowych wilgotność umiarkowana, 50%. Na północy kraju zalegać będzie masa powietrza o wilgotności 30%.

Prognoza zachmurzenia

W ciągu dnia zachmurzenie ogólne umiarkowane i duże. Popołudniu, na wschodzie kraju, rozbudowywać się będą chmury Cb. W nocy na północy kraju zachmurzenie małe lub brak, lokalnie umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie od umiarkowanego do całkowitego.

Na niebie należy spodziewać się chmur Stratocumulus, Cumulus, Cumulonimbus z wierzchołkami do 10-12 km na wschodzie kraju. Lokalnie mogą występować chmury Stratus.

Ponadto na niebie chmury piętra średniego Altocumulus. W rejonie chmur Cb mogą powstawać chmury Altocumulus cumulonimbogenitus.

Obserwując niebo spostrzeżemy także chmury Cirrus fibratus/spissatus, Cirrostratus fibratus. W rejonie chmur Cb mogą powstawać chmury Cirrus spissatus cumulonimbogenitus.

Prognoza opadów

Na wschodzie kraju lokalnie opadu przelotne deszczu.

Prognoza gradu

Możliwe opady gradu o rozmiarach 2-3 mm.

Prognoza wyładowań

W południowo wschodniej Polsce CAPE osiągnie wartość 1000-1600 J/kg. Na pozostałym obszarze Polski wschodniej wskaźnik CAPE osiągnie wartość 500-900 J/kg. Lifted Indeks na poziomie -6/-8°C. Na pozostałym obszarze Polski wschodniej LI=-1°C/-2°C. Wierzchołki chmur Cb osiągać będą wysokość 10,5-11 km zaś ich temperatura wyniesie około -40°C. W południowo wschodniej Polsce wystąpią sprzyjające warunki do elektryzacji chmur, których skutkiem mogą być wyładowania atmosferyczne. Na pozostałym obszarze, we flance wschodniej kraju, również mogą wystąpić pojedyncze wyładowania atmosferyczne.

Prognoza pola wiatru

W ciągu dnia, na wschodzie kraju, porywy wiatru do 50-70 km/h. Na pozostałym obszarze również występować mogą porywy, ale o mniejszej prędkości.

Prognoza widzialności

W nocy na północy kraju wystąpi ograniczenie widzialności do 5-7 km. W południowo wschodniej części kraju możliwe zamglenia. Niewykluczona mgły w obu rejonach kraju.