Komentarz do numerycznych prognoz pogody (20/21.04.2023)

  • Post author:
  • Post published:20 kwietnia 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Dzień 20 i noc 20/21 IV 2023 r.

Opis sytuacji synoptycznej w Europie z godziny 18 UTC, 19 IV 2023 roku

Wyż znad Norwegii przemieścił się na zachód i jego centrum 1037,6 hPa zalega nad Morzem Norweskim. Wyż zaczął słabnąć. Nad Polską, Niemcami i Francją zalega zatoka z frontem okluzji. Nad północnymi Włochami zalega płytki niż z centrum 1009,2 hPa. Nad południowymi Włochami zalega wyż z ośrodkiem 1014,3 hPa. Nad Morzem Barentsa zalega kolejny układ niskiego ciśnienia, którego ośrodek znajduje się poza domeną mapy synoptycznej. W zatoce związanej z ww. układem cyklonicznym znajduje się front okluzji, który swym zasięgiem obejmuje także Morze Białe oraz Skandynawię. Nad Płw. Iberyjskim zalega płytka zatoka niskiego ciśnienia. Nad Atlantykiem znajdują się dwa płytkie układy niskiego ciśnienia.

Analiza górnego pola ciśnienia z dnia 19 IV 2023 roku

Wyż znad Morza Norweskiego rozbudowany w pionie i nadal dobrze widoczna zamknięta cyrkulacja antycykloniczna. Wysokość powierzchni izobarycznych nie zmieniła się. Oś wyżu jest niemal pionowa co wskazuje, że układ już utracił asymetrię termiczną, co potwierdza mapa topografii barycznej względnej TW500/1000 hPa oraz rozkład izoterm na poszczególnych poziomach izobarycznych, a więc jego ośrodek nieznacznie zmienił swoje położenie.

Nad zatoką z frontem zalegającym nad Polską na wysokości 500 i 400 hPa utworzy się zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Na wysokości 400 hPa wir cykloniczny pogłębił się. Z mapy TB300, z godziny 12 UTC, wynika, że już na tym poziomie również utworzyła się zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Nad Atlantykiem wir cykloniczny rozbudowany w pionie i na wszystkich poziomach wyodrębniona jest zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Do poziomu 500 hPa dotrze proces pogłębiania. Na wyższych poziomach wysokość powierzchni izobarycznych nieuległa zmianie. Nad Morzem Barentsa izohipsy gięte na kształt zatoki. Na wysokości 500 hPa i wyżej, nad Płw. Iberyjskim, izohipsy gięte na kształt klina.

Analiza górnego pola wiatru

Od Estonii przez Bałtyk aż po północne Niemcy zalega prąd strumieniowy znajdujący się na wysokości FL300 (9144 m) z maksymalną prędkością w osi prądu 45-55 m/s. Nad Morzem Tyrreńskim przez Morze Śródziemne aż po Morze Czarne znajduje się kolejny prąd strumieniowy na wysokości FL310 (9449 m) z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s. Od Wysp Brytyjskich przez Atlantyk, Islandię aż po Morze Norweskie zalega trzeci prąd strumieniowy na wysokości FL340 (10363 m) z maksymalną prędkością w osi prądu 40-50 m/s. Nad Morzem Barentsa oraz nad Skandynawią zalega czwarty prąd strumieniowy na wysokości FL310 (9449 m) z maksymalną prędkością w osi prądu 50-60 m/s.

Tropopauza

Nad Morzem Norweskim zalega wyż tropopauzy (tropopauza wykaże podwyższenie do poziomu FL420 (12802 metrów).

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS śro. 19.04.2023 21 UTC Theta-W 850hPa GFS śro. 19.04.2023 21 UTC

Nad zachodnią granicą kraju zalega wyodrębnione chłodne powietrze stanowiące transformujące się powietrze arktyczne. Nad północno zachodnią Rosją, nad Morzem Barentsa i północna/północno wschodnia części kraju zalega powietrze arktyczne. W Europie wschodniej zalega powietrza kontynentalne. Na pozostałym obszarze Europy zalega powietrze polarno-morskie o zróżnicowanych właściwościach termicznych. Nad Płw. Iberyjskim napływa bardzo ciepłe powietrze polarno-morskie.

Do naszego kraju napływa powietrze ze wschodu. Polska południowo zachodnia jeszcze w zasięgu powietrza arktycznego. Pozostały obszar w zasięgu powietrza kontynentalnego, ale o temperaturze wyższej niż masa powietrza zalegająca na zachodzie kraju.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą w horyzoncie 36 godzin

Wyż znad Skandynawii słabnie. Front atmosferyczny zalegający nad Polską przemieści na zachód. Nad Atlantykiem zalegać będzie wir cykloniczny, który będzie się pogłębiał. Nad Atlantykiem, południową Grenlandią, Morzem Północnym, Skandynawią, Morzem Białym i północno zachodnią Rosją znajdować się będzie pofalowany front atmosferyczny. W godzinach wieczornych i nocnych dojdzie do przebudowy pola termobarycznego w wyniku, którego nastąpi frontoliza w obszarze Atlantyku i przebudowy powierzchni frontowej w rejonie północno zachodniej Rosji. W nocy 20/21 IV, na północ od Morza Czarnego, w zatoce zalegać będzie front okluzji. Nad Grenlandią Wyż.

Analiza górnego pola ciśnienia w horyzoncie 36 godzin

Wyż znad Skandynawii w dalszym ciągu dobrze zaznaczony na wszystkich poziomach izobarycznych. Proces słabnięcia dotrze do poziomu 850 hPa. Nad zatoką zalegającą nad zachodnią Polską, przemieszczająca się na zachód, na wysokości 850 hPa izohipsy gięte na kształt zatoki. Na wyższych poziomach wyodrębniona cyrkulacja cykloniczna. Na poziomie 500 hPa wir cykloniczny się pogłębi. Na wyższych poziomach głębokość wiru bez zmian. Nad Bałtykiem rozbudowany ku górze wir cykloniczny z wyodrębnioną zamkniętą cyrkulacją cykloniczną. Proces pogłębiania obejmie całą troposferę. Nad Morzem Czarnym zamknięta cyrkulacja cykloniczna na poziomie 850 hPa i początkowo na wysokości 500 hPa i 300 hPa. W nocy 20/21 IV izohipsy będą gięte na kształt zatoki.

Analiza górnego pola wiatru w horyzoncie 36 godzin

Nad Skandynawią zalegać będą dwa prądy strumieniowe na wysokości FL330 i FL290 z maksymalną prędkością w osi prądu 45-55 m/s. Nad południową Szwecją, Danią i północnymi Niemcami zalegać będzie prąd strumieniowy na wysokości FL300 z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s. Nad Grecją i Morzem Egejskim zalegać będzie prąd strumieniowy na wysokości FL310 z maksymalną prędkością w osi prądu 45 m/s.

Tropopauza w horyzoncie 36 godzin

Nad Wyspami Brytyjskimi zalegać będzie wyż tropopauzy (tropopauza wykaże podwyższenie do poziomu FL420 (12802 metrów). Wysokość tropopauzy nad Polską wyniesie FL350.

Analiza termiczna troposfery w ciągu najbliższych 36 godzin

Thck 500-1000hPa GFS czw. 20.04.2023 12 UTC Thck 500-1000hPa GFS pt. 21.04.2023 00 UTC Thck 500-1000hPa GFS pt. 21.04.2023 12 UTC

Zamknięty obszar powietrza arktycznego przemieści się na zachód. W wyniku transformacji średnia temperatura warstwy o grubości 500 hPa będzie się zwiększała. Jednak nadal na mapach TW500/1000 hPa będzie widoczny wyodrębniony obszar chłodu. Wschodnie rejony Europy nadal w zasięgu powietrza kontynentalnego. Północna Skandynawią oraz północno zachodnia Rosja w zasięgu powierza arktycznego. Pozostała części Europy w zasięgu powietrza polarno-morskiego. Płw. Iberyjski w zasięgu bardzo ciepłego powietrza polarno-morskiego.

Nad Polska zalega ujemny kąt adwekcji wskazujący na adwekcję ciepła.

Potwierdza to symulacja numeryczna prognozy pola temperatury na wysokości 500 hPa. Obszar chłodu przemieszczać się będzie na wschód. Do Polski napłynie nieco cieplejsze powietrze polarno-kontynentalne. W piątek na wschodzie Europy zaznaczy się chłodniejsza masa powietrza, Do naszego kraju zacznie napływać powietrze z kierunku północno wschodniego.

Z analizy map TW wynika, że początkowo do naszego kraju zacznie napływać nieco cieplejsza masa powietrza. W nocy 20/21 IV zacznie napływać zatoka chłodniejszego powietrza.

Analiza pola wilgotności w pionowym profilu w troposferze w ciągu 36 godzin

Na wysokości 1,5 km w ciągu nad całą Polską zalegać będzie dużo wilgoci. W nocy również wilgotno, z nieco niższymi wartościami wilgotności.

Na wysokości 5,5 km wilgotność niska. W ciągu dnia jedynie w rejonie Polski SW oraz w woj. mazowieckim i warmińsko-mazurskim wilgotność wysoka 60-99%. W nocy w sektorze SE wilgotność wzrośnie do poziomu 80-99%.

W dzień na wysokości 9 km wilgotność duża. Jedynie na północy i wschodzie wilgotność niska. W nocy zwiększy się obszar ze zmniejszoną wilgotnością.

Prognoza zachmurzenia

W ciągu dnia zachmurzenie ogólne duże. Na północy rozpogodzenia. Wieczorem powolne zmniejszanie się zachmurzenia. W nocy zachmurzenie małe lub brak. Lokalnie zachmurzenie duże. W SE sektorze duże i całkowite.

Początkowo zachmurzenie duże i umiarkowane. W nocy, na przeważającym obszarze, zachmurzenie małe. Jedynie w dzielnicach centralnych, a nad ranem zachodnich, miejscami zachmurzenie duże. Z rana wielu rejonach występować będą chmury Stratus. Po wschodzie Słońca chmury Stratus mogą lokalnie przekształcać się w chmury Stratocumulus stratomutatus oraz Cumulus stratomutatus. W ciągu dnia chmury Stratocumulus i Cumulus na dwóch różnych poziomach. W wielu rejonach mogą rozwijać się chmury Cumulus congestus oraz Cumulonimbus. Wieczorem i w nocy Stratocumulus i Stratus (oczywiście w obszarze prognozowanego zachmurzenia).

W ciągu dnia zachmurzenia piętra średniego na zachodzie zachmurzenie duże. Wieczorem i w nocy zachmurzenie małe oraz brak. Jednie w sektorze Polski wschodniej i południowo wschodniej duże. Na niebie początkowo Altocumulus i Altostratus na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze Altocumulus. Wieczorem i w nocy Altocumulus.

W ciągu dnia zachmurzenie chmurami Cirrus i Cirrostratus. Wieczorem na zachodzie i wschodzie Polski zachmurzenie chmurami Cirrus i Cirrostratus. Na pozostałym obszarze chmury Cirrus. W nocy głównie chmury Cirrus, lokalnie Cirrostratus.

Prognoza opadów

W ciągu dnia i wieczorem opady przelotne deszczu.

Prognoza widzialności

W ciągu dnia widzialność dobra. Od godzin wieczornych powolne zmniejszanie widzialności. W nocy na zachodzie, północnym zachodzie oraz lokalnie na południu kraju możliwość wystąpienia mgieł. Ograniczenie widzialności do 300-500 metrów.

Prognoza porywów

W ciągu dnia możliwe porywy wiatru do 50-60 km/h. Na Bałtyku nadal porywy do 70 km/h.

Prognoza wyładowań atmosferycznych

Lokalnie możliwe pojedyncze wyładowania.

Szczegółowa prognoza pozostałych pól meteorologicznych pod adresem www.cmm.imgw.pl

Komentarz sporządzono o 02:21, 20 IV 2023 roku.