Komentarz do numerycznych prognoz pogody (24/25.05.2023)

  • Post author:
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Sytuacja synoptyczna w Europie z godziny 18 UTC, 23 V 2023 roku

Zgodnie z prognozą na południu, zachodzie i w południowo zachodniej części kraju występowały wyładowania atmosferyczne. W ciągu dnia w południowo zachodniej części kraju zalegała linia zbieżności wzdłuż której następowało wypiętrzenie się chmur Cb oraz występowały opady i liczne wyładowania atmosferyczne. Od Morza Barentsa przez Skandynawię, Niemcy, Czechy rozciąga się rozległa zatoka i częściowo bruzda niskiego ciśnienia, w której znajduje się pofalowany front atmosferyczny. Nad Europą wschodnią zalega rozległy wyż, który blokuje tranzyt zatoki na wschód. W rejonie Islandii znajduje się średniogłęboki niż z centrum 977,7 hPa. Nad Atlantykiem w dalszym ciągu pogodę kształtuje układ wysokiego ciśnienia. Nad Europą południową i nad Morzem Śródziemnym znajduje się obszar słabo gradientowego pola ciśnienia.

Analiza górnego pola ciśnienia z dnia 23 V 2023 roku, godzina 12 UTC

Nad Atlantykiem zalega wysoki układ wysokiego ciśnienia, z zamkniętą cyrkulacją antycykloniczną do poziomu 200 hPa. Niż znad Islandii jest układem barycznym z zamkniętą cyrkulacją cykloniczną aż do poziomu 400 hPa, wyżej izohipsy gięte na kształt zatoki. W rejonie Morza Śródziemnego i Płw. Iberyjskiego, od poziomu 850 hPa wzwyż, znajduje się zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Nad Skandynawią i Niemcami izohipsy gięte na kształt zatoki.

W rejonie Kattegat, od poziomu 800 hPa wzwyż, zamknięta cyrkulacja cykloniczna.

Analiza górnego pola wiatru, 23 V 2023 roku, godzina 18 UTC

W rejonie Islandii, Morza Norweskiego i Północnego występuje zagęszczenie izohips oraz izoterm co wskazuje na występowanie Jet Stream. Jet Stream zalega na wysokości FL320, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-85m/s. Pionowy zasięg prądu strumieniowego obejmuje obszar FL110/420.

Tropopauza

Nad Polską zalega tropopauza na wysokości FL350/400.

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS wto. 23.05.2023 18 UTC Theta-W 850hPa GFS wto. 23.05.2023 18 UTC

W rejonie Islandii zalega powietrza arktyczne. W Europie wschodniej występuje powietrze polarno-kontynentalne. Pozostały obszar kontynentu obejmuje powietrze polarno-morskie. Nad Danią znajduje się obszar chłodu. Nad Morzem Norweskim i Skandynawią izohipsy względne TW gięte na kształt zatoki. Nad Europą wschodnią, aż po Płw. Azji Mniejszej zalega zatoka chłodu. Z mapy TB wynika, że nad Skandynawią znajduje się zamknięta izoterma -22 st. C. Następnie nad Europą wschodnią izotermy gięte są na kształt zatoki chłodu. Nad Skandynawią oraz Danią i Niemcami izotermy również gięte na kształt zatoki. Obie zatoki chłodu rozdzielone klinem ciepła.

Dzisiaj nad Polską zalegała oś klina ciepła. Średnia temperatura warstwy 500 hPa była najwyższa na południu kraju. Najniższa zaś na północy kraju.

Występuje napływ powietrza z zachodu i WSW.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą

Niż znad Islandii będzie przemieszczał się na wschód i jeszcze się będzie pogłębiał. Front atmosferyczny przemieści na krańce układu cyklonalnego. Popołudniu wir cykloniczny będzie w czwartym stadium rozwoju i zacznie się wypełniać. Fronty atmosferyczne obejmować będą Skandynawię, Wyspy Brytyjskie oraz Morze Północne. Nad Polską oraz Europą południową zalegać będzie zatoka z frontem atmosferycznym. Nad Morzem Czarnym ukształtuje się linia zbieżności, przemieszczająca się na północ. Nad Atlantykiem nadal pogodę kształtować się będzie układ wysokiego ciśnienia. Nad Europą północno wschodnią zalegać będzie front okluzji. Wyż znad Europy wschodniej przemieści się na wschód, w głąb Rosji. Nad Morzem Śródziemnym znajdować się będzie słaby wyż.

Prawdopodobne położenie linii zbieżności.

Rozwój górnego pola ciśnienia

Wyż znad Atlantyku nadal będzie układem wysokim, z zamkniętą cyrkulacją antycykloniczną na wszystkich poziomach. Nad Morzem Norweskim zalegać będzie układ wysoki z zamkniętą cyrkulacją cykloniczną w całym przekroju troposfery. Proces wypełniania, głębokość wiru zmaleje, dotrze do poziomu 500 hPa. Nad Niemcami na wysokości 500 hPa oraz 300 hPa znajdować się będzie zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Głębokość wiru będzie malała. Na wschód od Białorusi na wysokości 850 hPa znajdować się będzie cyrkulacja cykloniczna, wyżej zalegać będzie zatoka.

Rozwój górnego pola wiatru

Nad Atlantykiem, Morzem Norweskim i Skandynawią znajdować się będzie Jet Stream na wysokości FL320, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-75 m/s. Pionowy zasięg prądu obejmować będzie obszar FL150/430. Nad Kattegat, Danią, Niemcami i Francją zalegać będzie prąd strumieniowy na wysokości FL330, z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s.

Prąd strumieniowy GFS śro. 24.05.2023 12 UTC Prąd strumieniowy GFS czw. 25.05.2023 00 UTC

Nad Skandynawię nasunie się strefa zwiększonej prędkości wiatru.

Rozwój tropopauzy

Tropopauza będzie nad Polską znajdować się na wysokości FL350. Nad Morzem Północnym znajdzie się niż tropopauzy (tropopauza wykaże w tym rejonie obniżenie i znajdzie się na wysokości FL180). Nad Atlantykiem zalegać będzie wyż tropopauzy (tropopauza wykaże w tym rejonie podwyższenie i znajdzie się na wysokości FL450).

Rozwój warunków termicznych troposfery

Thck 500-1000hPa GFS śro. 24.05.2023 09 UTC Thck 500-1000hPa GFS śro. 24.05.2023 21 UTC

Nad Morzem Norweskim i w rejonie Islandii zalegać będzie powietrze arktyczne. Nad Europą wschodnią znajdować się będzie powietrze polarno-kontynentalne. Nad Niemcami występować będzie zamknięty obszar chłodu, nad centrum górnego wiru cyklonicznego. Nad Wyspami Brytyjskimi utworzy się zamknięty obszar ciepła. W nocy ze środy na czwartek nad Płw. Iberyjskim oraz nad Bałkany sięgnie klin ciepła. Nad Europą wschodnią również zalegać będzie klin ciepła.

W środę na wschodnią Polską zalegać będzie oś klina ciepła. W nocy zachodni rejon kraju będzie na skraju obszaru chłodu. Północny wschód Polski znajdzie się w zasięgu zatoki chłodu.

Ewolucja pola wilgotności w troposferze

Na wysokości 850 hPa nadal utrzymywać się będzie duża wilgotność. Na zachodzie i częściowo w pasie Polski centralnej wilgotność wysoka, 90-95%.

W dzień na zachodzie i północnym zachodzie kraju, na wysokości 500 hPa, wilgotność wysoka 80-99%. Na pozostałym obszarze wilgotność na poziomie 10-50%. W nocy w wąskim pasie północno wschodniej Polski wilgotność na poziomie 60-80%. Na pozostałym obszarze wilgotność wyniesie 10-50%.

Na wysokości 9 km, w ciągu dnia, w pasie Polski centralnej i wschodniej wilgotność wysoka 80-99%. Na pozostałym obszarze wilgotność na poziomie 30-50%. W nocy strefa wysokiej wilgotności znajdować się będzie w pasie rozciągającym się od zachodu, przez centrum, aż w rejon południowo wschodniej Polski. Na pozostałym obszarze wilgotność wyniesie 30-50%. W bardzo wąskim pasie, w północnym sektorze kraju zalegać będzie wilgotność na poziomie 20%.

Prognoza zachmurzenia

Zachmurzenie ogólne duże i całkowite. Lokalnie umiarkowane.

Na niebie występować będą chmury Cumulus, Cumulonimbus z wierzchołkami do 11 km. Ponadto występować będą Stratocumulus. W strefie opadów, pod chmurami Cb mogą tworzyć się chmury Stratus fractus cumulonimbogenitus lub Cumulus fractus cumulonimbogenitus. W środę rano w wielu rejonach mogą występować chmury Stratus.

Oprócz chmur niskich występować będą chmury piętra średniego: Altocumulus oraz Altostratus. W rejonie chmur Cb mogą tworzyć się chmury Altocumulus cumulonimbogenitus. W rejonie linii zbieżności i w kierunku wschodnim od niej, mogą powstawać chmury Altocumulus castellanus, wskazujące na głęboką konwekcję.

Występować będą także chmury Cirrus fibratus/spissatus oraz Cirrostratus fibratus. W strefie chmur Cb mogą tworzyć się chmury Cirrus fibratus cumulonimbogenitus.

Prognoza opadów

Do południa opady deszczu będą zanikać. Popołudniu na wschodzie kraju będą występować opady przelotne deszczu o zmiennej intensywności. Wieczorem opady będą zanikać. W nocy bez opadów.

Prognoza wyładowań

Dzisiaj również możliwe burze. We wschodniej części kraju wskaźnik CAPE może osiągać wartość 1700-1800 J/kg. Lifted Index we wschodniej części kraju osiągać będzie wartość -5/-7°C, co wskazuje na umiarkowaną i lokalnie silną niestabilność. Ponadto z symulacji numerycznych wynika, że wierzchołki chmur Cumulonimbus powinny osiągać wysokość 11 km, zaś ich temperatura osiągnie wartość -30°C/-50°C. Występować będą warunki do elektryzacji chmur Cb, a wytworzone pole elektryczne sprzyjać będzie inicjalizacji wyładowań iskrowych.

Prognoza gradu

Możliwość wystąpienia gradu.

Prognoza pola wiatru

W ciągu dnia porywy wiatry wiatru do 50-70 km/h. popołudniu, we wschodnich rejonach kraju.

Prognoza widzialności

W strefie opadów deszczu może wystąpić ograniczenie widzialności do 4-7 km. W nocy w wielu rejonach kraju mogą pojawić się zamglenia. Lokalnie widzialność spadnie 3-8 km.