Komentarz do numerycznych prognoz pogody (6/7.05.2023)

  • Post author:
  • Post published:5 maja 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Komentarz nr LIII/2023 do numerycznych prognoz meteorologicznych – 6 i 7 V 2023 r.

Opis sytuacji synoptycznej w Europie z godziny 6 UTC, 5 V 2023 roku

Polska jest na skraju wyżu, którego ośrodek 1033,8 hPa znajduje się nad Skandynawią. Europa zachodnia znajduje się w zasięgu pofalowanego frontu atmosferycznego, z wyodrębnionym ciepłym i chłodnym odcinkiem oraz frontem okluzji. Front jest związany z dojrzałym układem cyklonicznym zalegającym nad Atlantykiem. Strefa frontowa tego układu przesunęła na krańce niżu. W obrębie tego niżu znajduje się jeszcze strefa frontowa z punktem okluzji znajdującym się na obrzeżu SSE cyklonu. Nad Europą wschodnią, w rozległej zatoce, znajduje się pofalowany front atmosferyczny. Nad Płw. Iberyjskim i Morzem Śródziemnym zalega obszar podwyższonego ciśnienia. Nad wschodnim obszarem Morza Śródziemnego znajduje się płytki niż termiczny.

Analiza górnego pola ciśnienia z dnia 4/5 V 2023 roku, godzina 18/00 UTC

Wyż znad Skandynawii jest niskim układem barycznym. Na wysokości 850 hPa oraz na wyższych poziomach izohipsy są gięte na kształt klina. Układ cykloniczna znad Atlantyku jest średnim układem barycznym. Zamkniętą cyrkulację cykloniczną widać aż do poziomu 400 hPa. Powyżej izohipsy gięte są na kształt zatoki. Nad Europą zachodnią aż po centralną izohipsy gięte na kształt klina. W rejonie Nowej Ziemi/północno zachodniej Rosji zalega niż, który jest średnim układem barycznym. Zamknięta cyrkulacja cykloniczna sięga do wysokości średniej troposfery. Powyżej izohipsy gięte na kształt zatoki. Górna zatoka rozciąga się nad Skandynawią, częściowo Europą środkowo wschodnią, nad Bałkanami aż po Morze Śródziemne.

Analiza górnego pola wiatru

Nad Bałtykiem, Litwą i Białorusią rozciąga się prąd strumieniowy na wysokości FL310 z maksymalną prędkością w osi prądu 45-55 m/s. Nad północno zachodnią Rosją znajduje się prąd strumieniowy na wysokości FL280 z maksymalną prędkością w osi prądu 45-55 m/s.

Z symulacji numerycznych pola wiatru wynika, że na wysokości 9 km, o godzinie 12 UTC, w północno wschodniej Polsce prędkość wiatr osiągać powinna wartość 45-55 m/s. W rejonie Europy środkowo wschodniej występuje obszar zagęszczonych izoterm oraz izohips co wskazuje na zwiększoną prędkość wiatru.

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS pt. 05.05.2023 12 UTC Theta-W 850hPa GFS pt. 05.05.2023 12 UTC

Nad Morzem Barentsa, częściowo nad Morzem Norweskim, nad Skandynawią, Bałtykiem, Litwą, Łotwą i Estonią zalega powietrze arktyczne. Morze Śródziemne i Płw. Iberyjski w zasięgu powietrza zwrotnikowego. Na pozostałym obszarze znajduje się powietrze polarno-morskie.

Do Polski napływa powietrze z północnego zachodu. Najchłodniejsze masy powietrza obejmują jeszcze północno wschodnią Polskę. Na południu kraju średnia temperatura warstwy powietrza o grubości 500 hPa jest najwyższa.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą

W sobotę do zachodnich granic Polski zbliży się front atmosferyczny, który następnie przemieszczać się będzie nad Polską. W niedziele dojdzie do przebudowy pola termobarycznego i nastąpi frontoliza i częściowy zanik frontu. Ośrodek wyżowy znad Skandynawii przemieści się nad Bałtykiem i dotrze do Estonii. W sobotę w Hiszpanii i Francji pogodę kształtować będzie front atmosferyczny, który będzie przemieszczał się na wschód. Z soboty na niedzielę ulegnie frontolizie i rozmyje się na dolnych mapach synoptycznych. W niedzielę nad Francją znajdować się będzie linia konwergencji. Obecnie zalegający niż nad Atlantykiem wypełni się i rozmyje. Z zachodu na wschód przywędruje kolejny wir cykloniczny o umiarkowanej głębokości, który będzie się wypełniał i okludował. Na południe od wiru cyklonicznego zalegać będzie wyż. Nad Morzem Norweskim i Barentsa znajdować się będzie zatoka, w której będzie front atmosferyczny. Nad Morzem Czarnym w niedzielę utworzy się linia zbieżności.

Rozwój górnego pola ciśnienia

Przemieszczający się niż znad Skandynawii będzie układem niskim. Na wysokości 850 hPa pojawi się zamknięta cyrkulacja antycykloniczna. Na wyższych poziomach izohipsy będą gięte na kształt klina. Niż znad północno zachodniej Rosji będzie układem wysokim, który będzie się pogłębiał na wszystkich poziomach. Nad Atlantykiem zalegać będzie wysoki układ cykloniczny, który będzie się pogłębiał. Na południe od wiru cyklonicznego znajdować się będzie niski układ antycyklonalny. Wyżej izohipsy będą gięte na kształt klina. Nad Europą zachodnią występować będzie zatoka, natomiast nad Europą południową będzie klin. Nad Płw. Azji Mniejszej zalegać będzie niski układ niskiego ciśnienia. Na wysokości 850 hPa będzie występowała zamknięta cyrkulacja cykloniczna natomiast wyżej zatoka. Ośrodek przemieszczać się będzie na wschód.

Rozwój górnego pola wiatru

Prąd strumieniowy GFS so. 06.05.2023 12 UTC Prąd strumieniowy GFS nie. 07.05.2023 00 UTC Prąd strumieniowy GFS nie. 07.05.2023 12 UTC

W sobotę i w niedzielę nad Atlantykiem zwiększy się prędkość wiatru do 70-80 m/s na wysokości 9 km. Do Europy zachodniej oraz do Wysp Brytyjskich i Irlandii zbliży się strefa zwiększonej prędkości wiatru do 30-40 m/s. W niedzielę, nad Skandynawią zaznaczy się wąska strefa zwiększonej prędkości wiatru do 30-40 m/s. Nad północno zachodnią Rosją znajdować się będzie prąd strumieniowy o prędkości, na wysokości 9 km, 50 m/s. Z soboty na niedzielę oraz w niedzielę zaznaczy się strefa zwiększonej prędkości wiatru do 30-40 m/s.

W dzień prędkość wiatru zacznie słabnąć.

Rozwój warunków termicznych troposfery

Thck 500-1000hPa GFS so. 06.05.2023 12 UTC Thck 500-1000hPa GFS nie. 07.05.2023 12 UTC

Morze Barentsa, Skandynawia, częściowo północno zachodnia Rosja a także Litwa, Łotwa, Estonia i północno wschodnia części Polski będzie w zasięgu powietrza arktycznego. Nad Płw. Iberyjskim i Morzem Śródziemnym zalegać będzie powietrze zwrotnikowe. Na pozostałym obszarze znajdować się będzie powietrze polarno-morskie.

Chłodniejsze powietrze zalegać będzie w północno wschodnim rejonie kraju. Średnia temperatura powietrza będzie wzrastać w kierunku SW. W niedzielę, cieplejsze powietrze znajdujące się nad południową Polską zostanie wyparte na południe. Z analizy pola ciśnienia na wysokości 500 hPa wynika, że do Polski napływać będzie powietrze z kierunku WSW a w niedziele z kierunku północno zachodniego.

Rozwój pola wilgotności w pionowym profilu w troposferze

Na wysokości 850 hPa nadal utrzymywać się będzie dość wysoka wilgotność. Strefa bardzo dużej wilgotności 95-99 % obejmować będzie początkowo centrum i północno zachodnią Polskę. Następnie strefa dużej wilgotności obejmować będzie obszar w pasie NW-SE. W niedzielę wysoka wilgotność utrzymywać się będzie w południowo wschodniej Polsce oraz na południu kraju.

W sobotę na wysokości 500 hPa utrzymywać się będzie wysoka wilgotność, 95-99%. Strefa ta będzie przemieszczała się na wschód. W niedziele jedynie na północny kraju wilgotność będzie jeszcze na poziomie 60-99%. Na pozostałym obszarze wilgotność osiągnie wartość 10-50%.

W sobotę na wysokości 300 hPa utrzymywać się będzie wysoka wilgotność, 95-99%. Jedynie na krańcach wschodnich wilgotność lokalnie może być niższa, 30-50%. Strefa ta będzie przemieszczała się na wschód. W niedziele jedynie na południowym zachodzie kraju wilgotność będzie na poziomie 60-99%. Na pozostałym obszarze wilgotność osiągnie wartość 30-50%.

Prognoza pola opadu

W sobotę z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów przelotnych deszczu oraz deszczu ciągłego. Miejscami opad będzie dość intensywny. W niedziele opady deszczu głównie w dzielnicach południowo wschodnich. W centrum oraz w południowo zachodniej Polsce możliwe symboliczne opady deszczu. W godzinach dopołudniowych także na zachodzie kraju możliwe symboliczne opady deszczu.

Prognoza pola wiatru

W sobotę w dzień oraz w nocy z soboty na niedzielę występować będą porywy wiatru do 40-50 km/h. Strefa porywów będzie przemieszczała się na wschód. Pod wieczór, w woj. lubelskim, porywy mogą osiągać prędkość 50-60 km/h. Na Bałtyku wiatr w porywach do 70 km/h. W nocy z soboty na niedzielę w południowo wschodniej Polsce prędkość wiatru w porywach wzrośnie do 70 km/h. W nocy na Bałtyku wiatr osłabnie. W niedziele na terenie Polski wiatr także osłabnie. W porywach do 30-40 km/h, a woj. lubelskim, w godzinach porannych, do 60-70 km/h. W późniejszym czasie porywy osłabną także w południowo wschodniej Polsce. Po południu i wieczorem na Bałtyku wiatr będzie osiągał prędkość w porywach do 50-70 km/h.

Prognoza widzialności

W strefie opadów możliwe ograniczenie widzialności do 3-5 km. Z symulacji numerycznych pola widzialności wynika, że w południowo zachodniej, południowej i południowo wschodniej części kraju ograniczenie widzialności do 2,5 – 5 km. W pasie dzielnic centralnych do 5-7 km.

Prognoza wyładowań

W sobotę, na południu kraju, możliwe lokalne wyładowania atmosferyczne, którym towarzyszyć może intensywny krótkotrwały opad przelotny.

W ciągu dnia, w sobotę, wierzchołki chmur Cumulonimbus osiągną wysokości około 7-8 km, a lokalnie do 10-11 km na południu Polski. Niektóre wierzchołki chmur Cb osiągnie izotermę poniżej -40 st. C. Wierzchołki niektórych chmur Cb wzniosą się powyżej izotermy -23 st. C. Z prawdopodobieństwem 30-40 % zaistnieją sprzyjające warunki do elektryzacji chmury i powstania pola elektrycznego, które umożliwi inicjalizację wyładowań iskrowych.

Prognoza przymrozków

W nocy z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę, w północno wschodniej części kraju, wystąpią przygruntowe przymrozki. Lokalnie do -1st. C/-2 st. C. Z soboty na niedzielę także na północy kraju możliwe przymrozki do -1 st. C.

Prognoza zachmurzenia

W sobotę zachmurzenie ogólne duże i całkowite. W nocy, z rejonów północnych, powolny wzrost rozpogodzeń. W niedziele, w ciągu dnia, na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami rozpogodzenia. Wzrost zachmurzenia w kierunku południowym do umiarkowanego i dużego. Pod wieczór w północno wschodniej części kraju wzrost zachmurzenia do umiarkowanego.

W sobotę w ciągu dnia należy spodziewać się chmur Stratocumulus, Stratus, Cumulus, Cumulonimbus. W strefie opadów pod chmurami Cb mogą wystąpić chmury Stratus fractus cumulonimbogenitus oraz Cumulus fractus. Z soboty na niedziele możliwe chmury Stratocumulus, Stratus, lokalnie Cumulus congestus. W niedziele na niebie chmury Stratocumulus, Cumulus. Na południu i południowym wschodzie możliwe chmury Stratus.

W sobotę oraz w nocy z soboty na niedzielę na niebie chmury Altocumulus i Altostratus. W niedziele, początkowo na wschodzie kraju możliwe chmury Altostratus. Na pozostałym obszarze kraju chmury Altocumulus. Pod wieczór Altocumulus.

W sobotę na niebie chmury Cirrus, Cirrostratus oraz lokalnie Cirrocumulus. W niedzielę głownie chmury Cirrus fibratus/spissatus lokalnie Cirrostratus.

Prognoza numeryczna pozostałych pól meteorologicznych pod adresem www.cmm.imgw.pl

Komentarz opracowano o godzinie 19:30, 5 V 2023 roku.