Komentarz do numerycznych prognoz pogody (2/3.05.2023)

  • Post author:
  • Post published:2 maja 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Komentarz nr L/2023 do numerycznych prognoz meteorologicznych –

dzień 2 oraz noc 2/3 V 2023 r.

Opis sytuacji synoptycznej w Europie z godziny 18 UTC, 1 V 2023 roku

Dzisiaj pogodę w Polsce kształtował układ wysokiego ciśnienia, który przemieszczał się po trajektorii w kierunku E/ENE, którego centrum 1021,5 hPa obecnie znajduje się w rejonie granicy ukraińsko-białoruskiej. Na wschód od wyżu znajduje się front atmosferyczny, który rozciąga się od Morza Barentsa po Morze Czarne. W rejonie Morza Barentsa zamknięta izobara wskazująca na występowanie w tym rejonie płytkiej cyrkulacji cyklonicznej z ośrodkiem 1002,7 hPa. Od Wysp Brytyjskich po Bałtyk rozciąga się pofalowany front atmosferyczny, z wyodrębnionymi odcinkami ciepłymi i chłodnymi. W rejonie Morza Norweskiego zalega linia zbieżności. Nad Grenlandią znajduje się układ wysokiego ciśnienia. Islandia, Irlandia, Zatoka Biskajska w zasięgu klina wysokiego ciśnienia. Nad Europą południową płytkie niże termiczne. Nad Atlantykiem zalega średniej głębokości niż z centrum 985 hPa.

Analiza górnego pola ciśnienia z dnia 1 V 2023 roku, godzina 00/12 UTC

Zalegający nad Atlantykiem średniej głębokości wir cykloniczny jest układem wysokim. Zamknięta cyrkulacja cykloniczna aż do poziomu 200 hPa. Na poziomie 850 hPa głębokość wiru zmniejszy się. Płytki ośrodek niżowy z rejonu Morza Barentsa jest układem barycznym średnim. Zamknięta cyrkulacja cykloniczna, o godzinie 00 UTC, sięgała aż do poziomu 300 hPa, natomiast o godzinie 12 UTC, na wysokości 300 hPa zamknięta cyrkulacja cykloniczna rozmyła się. Nad Europą środkową izohipsy gięte na kształt klina. Nad Atlantykiem, Islandią, Irlandią, Zatoką Biskajską, Płw. Iberyjskim oraz nad Azorami izohipsy gięte na kształt klina. Nad Europą wschodnią izohipsy gięte na kształt zatoki. Nad Morzem Śródziemny, Włochami oraz Morzem Tyrreńskim izohipsy gięte na kształt zatoki.

Analiza górnego pola wiatru

Nad Europą północno wschodnią/wschodnią znajduje się prąd strumieniowy na wysokości FL320 z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s. Nad południową Skandynawią znajduje się drugi prąd strumieniowy na wysokości FL270 z maksymalną prędkością w osi prądu 42,5 m/s. Od Islandii przez Morze Norweskie, Morze Północne, Francję, aż po północną Afrykę, zalega trzeci prąd strumieniowy na wysokości FL300 z maksymalną prędkością w osi prądu 45-55 m/s. Nad Atlantykiem znajdują się dwa prądy strumieniowe, przy czym jeden z nich dociera do Płw. Iberyjskiego. Jeden z tych prądów znajduje się na wysokości FL360/370, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-75 m/s. Pionowy zasięg tego prądu obejmuje obszar FL270/440. Drugi z tych prądów znajduje się na wysokości FL430 z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s.

Tropopauza

Nad Morzem Śródziemnym zalega niż tropopauzy (tropopauza wykazuje w tym rejonie obniżenie i znajduje się na wysokości FL340). Wysokość tropopauzy nad Polską FL350.

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS pon. 01.05.2023 21 UTC Theta-W 850hPa GFS pon. 01.05.2023 18 UTC

Nad północną Skandynawią, częściowo Morzem Norweskim oraz Islandią znajduje się powietrze arktyczne. Nad Płw. Iberyjskim, częściowo nad Morzem Śródziemnym w zasięgu powietrza zwrotnikowego. Nad pozostałym obszarem Europy zalega powietrze polarno-morskie o zróżnicowanych właściwościach termicznych.

Nad Polską z zachodu na wschód przemieszczał się klin ciepła. Znajduje się także ujemny kąt adwekcji wskazujący na adwekcję ciepła. Polska była w zasięgu powietrza polarno-morskiego.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą

Jutro w Polska będzie w zasięgu chłodnego frontu atmosferycznego, zalegającego w bruździe niskiego ciśnienia, przemieszczającego się z zachodu na wschód, który będzie związany z płytkim niżem, którego ośrodek znajdować się będzie nad południową Skandynawią. Ośrodek będzie przemieszczał się w kierunku NE/NNE. Wyż kształtujący pogodę w Polsce będzie przemieszczał się na wschód. W już w nocy 2/3 V znajdzie się w rejonie Morza Czarnego, będzie trójcentrowym układem. Wir z rejonu Morza Barentsa będzie przemieszczał się w kierunku Nowej Ziemi. Układ będzie się początkowo pogłębiał, a następnie zacznie się wypełniać. Wyż znad Grenlandii zacznie się rozbudowywać i już w nocy 2/3 V klinem sięgnie po Morze Północne oraz Europę zachodnią. W środę w rejonie Morza Norweskiego utworzy się zamknięta cyrkulacja antycykloniczna, a klin wysokiego ciśnienia obejmie Polskę. Nad Morzem Jońskim zalegać będzie płytki niż, z ośrodkiem 1010 hPa. Nad Skandynawią w zatoce znajdować się będzie front chłodny, który w ciągu najbliższej doby ulegnie frontolizie i rozmyje się na dolnej mapie synoptycznej. Nad Atlantykiem znajdować się będzie rozległy układ niskiego ciśnienia, a na jego wschodnim/północno wschodnim krańcu zalegać będzie front atmosferyczny, który w ciągu kolejnej doby ulegnie deformacji falowej i dojdzie do cyklogenezy i utworzenia płytkiego niżu.

Rozwój górnego pola ciśnienia

Wir cykloniczna znad Atlantyku jest i nadal będzie układem wysokim. Proces wypełniania obejmie wszystkie poziomy. Niż z rejonu Morza Jońskiego będzie układem wysokim, z zamknięta cyrkulacją cykloniczną, aż do poziomu 300 hPa. Nad Atlantykiem, Wyspami Brytyjskimi, aż po Płw. Iberyjski izohipsy gięte na kształt klina. Wyż nad Europy wschodniej przemieszczający się w rejon Morza Czarnego będzie układem niskim. Zamknięta cyrkulacją antycykloniczna jedynie na poziomie 850 hPa. Na wyższych poziomach izohipsy będą gięte na kształt klina. Niż znad południowej Skandynawii będzie niskim układem barycznym. Zamknięta cyrkulacja cykloniczna jedynie na poziomie 850 hPa. Na wyższych poziomach izohipsy gięte na kształt zatoki. Ośrodek niżowy z rejonu Morza Barentsa, przemieszczający się w rejon Nowej Ziemi, będzie układem wysokim.

Rozwój górnego pola wiatru

Nad Morzem Norweskim i południową Norwegią znajdować się będzie prąd strumieniowy na wysokości FL290 z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s. Nad Polską aż po Estonie zalegać będzie prąd strumieniowy na wysokości FL300 z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s.

Z symulacji numerycznych wynika, że prędkość wiatru na wysokości 9 km, w godzinach porannych, wzrośnie do 45 m/s, w rejonie północno zachodniej. Strefa dużej prędkości będzie przemieszczała się na wschód. Wieczorem prędkość wiatru zacznie słabnąć. Nad Morzem Białym znajdować się będzie kolejny prąd strumieniowy na wysokości FL290 z maksymalną prędkością w osi prądu 45 m/s. Nad Morzem Śródziemnym znajdować się będzie prąd strumieniowy na wysokości FL280 z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s. Nad Balearami znajdować się będzie kolejny prąd strumieniowy na wysokości FL400 z maksymalną prędkością w osi prądu 45-55 m/s. Nad zachodnią Rosją zalegać będą kolejne dwa prądy strumieniowe na wysokości FL300 oraz FL330. Nad Atlantykiem znajdują się kolejne dwa prądy strumieniowe na wysokości FL330 z maksymalną prędkością w osi prądu 50-60 m/s. Pionowy zasięg prądu strumieniowego obejmuje obszar FL260/370. Drugi prąd znajdować się będzie na wysokości FL360, z maksymalną prędkością w osi prądu 45-65 m/s. Pionowy zasięg prądu obejmie obszar FL240/420.

Prąd strumieniowy GFS wto. 02.05.2023 12 UTC Prąd strumieniowy GFS wto. 02.05.2023 12 UTC Prąd strumieniowy GFS śro. 03.05.2023 00 UTC

Z symulacji numerycznych wynika, że ciągu zbliżającej się doby, rozkład pola maksymalnej prędkości wiatru niewiele się zmieni.

Rozwój warunków termicznych troposfery

Thck 500-1000hPa GFS wto. 02.05.2023 12 UTC Thck 500-1000hPa GFS śro. 03.05.2023 00 UTC

Nad Skandynawią, Morzem Norweskim i Barentsa znajdować się będzie powietrze arktyczne. Nad Płw. Iberyjskim zalegać będzie powietrze zwrotnikowe. Nad pozostałym obszarem znajdować się będzie powietrze polarno-morskie.

Klin ciepła będzie przemieszczał się na wschód. W godzinach południowych oś klina ciepła opuści już nasz kraj. Nad Polską zalegać będzie dodatni kąt adwekcji, co wskazuje na adwekcję chłodu. Nad Bałtykiem znajdować się będzie zatoka chłodu. Z północnego zachodu w kierunku południowo wschodnim będzie zwiększała się średnia temperatura powietrza warstwy o grubości 5,5 km.

Rozwój pola wilgotności w pionowym profilu w troposferze

W dzień, na wysokości 850 hPa, wilgotność będzie na poziomie 60-95%. W nocy, w rejonie północno wschodnim, wilgotność będzie niska, 30-50 %.

Z zachodu na wschód, na poziomie 500 hPa, przemieszczać się będzie strefa dużej wilgotności, 90-99%. W nocy na wschodzie, częściowo na południu oraz w południowo wschodniej Polsce wilgotność wysoka, 95-99%.

Z zachodu na wschód, na poziomie 300 hPa, przemieszczać się będzie strefa dużej wilgotności, 90-99%. W nocy na wschodzie, częściowo na południu oraz w południowo wschodniej Polsce wilgotność wysoka, 80-99%.

Prognostyczne diagramy aerologiczne

Prognoza zachmurzenia

W ciągu dnia zachmurzenie duże. Od zachodu występować będą rozpogodzenia. W nocy, w północno zachodniej, Polsce zachmurzenie małe. Nad ranem jedynie w południowo wschodniej Polsce zachmurzeni duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe.

Na niebie pojawią się chmury Stratocumulus, Cumulus, Cumulonimbus oraz lokalnie Stratus fractus cumulonimbogenitus oraz Stratus.

Występować będą chmury piętra średniego Altocumulus, a w strefie frontu także Altostratus. Na niebie także mogą pojawić się chmury Altocumulus cumulonimbogenitus, możliwe lokalnie Altostratus cumulonimbogenitus.  

Na niebie występować będą także chmury piętra wysokiego Cirrus, Cirrostratus oraz Cirrocumulus. Ponadto mogą wystąpić Cirrus spissatus cumulonimbogenitus, lokalnie Cirrostratus fibratus cumulonimbogenitus.

Prognoza opadów

W ciągu dnia i w nocy występować będą opady deszczu, o charakterze przelotnym, ze zmienną intensywnością. Oprócz opadów przelotnych występować będą opady ciągłe. Rozkład pola opadu na załączonej wizualizacji symulacji numerycznych pola opadu.

Prognoza wyładowań atmosferycznych

W południowo wschodniej Polsce wierzchołki chmury Cumulonimbus mogą osiągać wartość od 7 do 11 km. Na pozostałym obszarze wysokość wierzchołków chmur Cb osiągać będą wysokość 7-8 km. Temperatura wierzchołków może osiągać wartość -40/-50 st. C. Wystąpią sprzyjające warunki do elektryzacji chmury. Powstałe pole elektryczne osiągnie wartość, które umożliwi inicjalizację wyładowania iskrowego w chmurze. Należy spodziewać się wyładowań wewnątrzchmurowych oraz doziemnych.

W południowo wschodniej części kraju wysokość izotermy zero temperatury termometru zwilżonego wyniesie około 2300-2600 metrów co sugeruje na wystąpienie gradu, o rozmiarach 1-2 cm. W zależności od pionowego profilu temperatury pod chmurą Cb, gradziny mogą się roztopić i osiągnąć powierzchnię gruntu w postaci większych kropel. W innych rejonach mogą wystąpić lokalnie opady gradu.

Prognoza pola wiatru

W ciągu dnia porywy wiatru, do 70 km/h na wschodzie kraju.

Prognoza widzialności

W strefie opadów ograniczenie widzialności do 4-7 km. W nocy ograniczenie widzialności do 1,5-3 km na południu i południowo wschodniej Polsce.

Komentarz opracowano o godzinie 03:00, 2 maja 2023 roku.