Komentarz do numerycznych prognoz pogody (28/29.04.2023)

  • Post author:
  • Post published:28 kwietnia 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Komentarz nr XLIX/2023 do numerycznych prognoz meteorologicznych –

dzień 28 oraz noc 28/29 IV 2023 r.

Opis sytuacji synoptycznej w Europie z godziny 18 UTC, 27 IV 2023 roku

Pogodę w Polsce zaczął kształtować układ wysokiego ciśnienia, z ośrodkiem 1022 hPa nad południową Polską. Układ wysokiego ciśnienia obejmuje środkową Europę i klinem sięga po Bałkany. Nad Morzem Barentsa rozbudował się wyż. Ośrodek niżowy znad Szwecji przemieścił się nad Morze Norweskie i jest w stadium okludowania. Z punktu zwarcia przez Skandynawię, Europę wschodnią, Morze Czarne, po Morze Śródziemne rozciąga się rozległy pofalowany front. W rejonie Płw. Azji Mniejszej doszło do deformacji falowej i utworzenia płytkiego wiru cyklonicznego z ośrodkiem 1008 hPa, który jest w fazie okludowania i wypełniania. Nad Grenlandią nadal znajduje się wyż. Nad Atlantykiem znajduje się wir cykloniczny o średniej głębokości, z ośrodkiem 985 hPa. We wschodnim jego obszarze znajduje się drugi płytki wir z ośrodkiem 1005 hPa nad Wyspami Brytyjskimi. Nad Płw. Iberyjskim utworzył się płytki niż termiczny. Nad północno zachodnią Rosją zalega płytki niż z układem frontów atmosferycznych.

Analiza górnego pola ciśnienia z dnia 27 IV 2023 roku, godzina 00/12 UTC

Niż znad Morza Norweskiego jest układem wysokim. Do poziomu 300 hPa występuje zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Na poziomie 500 hPa jest to ośrodek dwucentrowy, w obrębie jednej zamkniętej izohipsy występują dwa mniejsze wiry. Nad Atlantykiem nadal zalega wysoki układ niskiego ciśnienia z zamkniętą cyrkulacją cykloniczną aż do poziomu 300 hPa. W obszarze domeny mapy, w rejonie Morza Karskiego, na poziomach 850-300 hPa widoczna cyrkulacja cykloniczna. Prawdopodobnie niż przyziemny poza domeną dolnej mapy synoptycznej. Nad Europą zachodnią i południowo zachodnią izohipsy gięte na kształt klina. Nad Europą SSE aż po Morze Egejskie izohipsy gięte na kształt zatoki. Wyż znad Morza Barentsa jest układem średnim. Zamknięta cyrkulacja antycykloniczna aż do poziomu 500 hPa. Wyżej izohipsy gięte na kształt klina.

Analiza górnego pola wiatru

Nad Skandynawią i Morzem Norweskim, na wysokości FL270, zalega prąd strumieniowy z maksymalną prędkością w osi prądu 45 m/s. Od Morza Północnego, przez Danię, Niemcy, aż po Morze Adriatyckie i Morze Śródziemne, na wysokości FL310, zalega prąd strumieniowy z maksymalną prędkością w osi prądu 45-55 m/s. Nad Atlantykiem przez Wyspy Brytyjskie aż po Niemcy znajduje się prąd strumieniowy, na wysokości FL360, z maksymalną prędkością w osi prądu 50-60 m/s. Pionowy zasięg prądu obejmuje obszar FL240/400.

Z symulacji numerycznych na godzinę 18 UTC (27 IV 2023 roku) wynika, że zachodni obszar Polski, powinien być w zasięgu prądu strumieniowego. Na wysokości 300 hPa prędkość wiatru powinna osiągać wartość 45 m/s.

Tropopauza

Nad Morzem Norweskim zalega niż tropopauzy (tropopauza wykazuje w tym rejonie obniżenie i znajduje się na wysokości FL210). Wysokość tropopauzy nad Polską FL300/350.

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS czw. 27.04.2023 21 UTC Theta-W 850hPa GFS czw. 27.04.2023 21 UTC

Morze Barentsa, Morze Norweskie, południowa Skandynawia, Bałtyk, Polska w zasięgu powietrza arktycznego morskiego. Płw. Iberyjski w zasięgu powietrza zwrotnikowego. Pozostały obszar Europy w zasięgu powietrza polarno-morskiego.

Nad Polską przemieszcza się zatoka chłodu. Izotermy na wysokości 700 hPa oraz 500 hPa gięte na kształt zatoki. Obecnie oś zatoki znajduje się nad Polską wschodnią. Ujemny kąt adwekcji nad zachodnią Polski wskazuje na adwekcję ciepła. Nad Polską zalega powietrza arktyczno morskie stare. Na północy kraju średnia temperatura warstwy jest najniższa i wzrasta w kierunku południowym.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą

W ciągu dnia pogodę w Polsce kształtować będzie wyż, który obejmuje swoim zasięgiem Europę południową oraz Morze Śródziemne. Pod wieczór do zachodnich granic zbliży się front ciepły. W sobotę powinien już kształtować pogodę w Polsce. Front będzie związany z płytkim niżem, który zalegał w rejonie Wysp Brytyjskich, a który będzie przemieszczał się na wschód. W nocy 28/29 IV ośrodek dotrze w rejon Danii. Nad Atlantykiem nadal zalegać będzie wir cykloniczny średniej głębokości. Nad północną Anglią i Morzem Północnym w drugiej połowie doby dojdzie do frontogenezy. Nad Morzem Północnym zalegać będzie płytki niż z ośrodkiem 1010 hPa. Od Morza Norweskiego aż po Morze Czarne znajdować się będzie rozległy front atmosferyczny, który będzie pofalowany. Nad Morzem Barentsa i Grenlandią nadal zalegać będą układy wysokiego ciśnienia. Płw. Iberyjski powinien być w zasięgu płytkiego niżu termicznego.

Rozwój górnego pola ciśnienia

Nad Atlantykiem nadal znajdować się będzie wysoki układ niskiego ciśnienia. Na wysokości 850 hPa głębokość wiru zmniejszy się, czyli będzie wypełniał się. Na wysokości 500 hPa oraz 300 hPa głębokość wiru się zwiększy, czyli będzie pogłębiał się. Nad Morzem Norweskim, na wszystkich poziomach, występować będzie zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Na wszystkich poziomach będzie przebiegał proces pogłębiania. Nad Europą zachodnią i częściowo południową izohipsy będą gięte na kształt klina. Nad Europą południowo wschodnią, na wysokości 500 hPa i 300 hPa izohipsy będą gięte na kształt zatoki.

Rozwój górnego pola wiatru

Prąd strumieniowy GFS so. 29.04.2023 00 UTC Prąd strumieniowy GFS so. 29.04.2023 06 UTC

Nad Skandynawią i Morzem Norweskim, na wysokości FL280, zalegać będzie prąd strumieniowy z maksymalną prędkością w osi prądu 45 m/s. Nad Europą wschodnią zalegać będzie prąd strumieniowy, o niewielkich rozmiarach horyzontalnych, na wysokości FL310, z maksymalną prędkością w osi prądu 45 m/s. Nad Wyspami Brytyjskimi, Francją aż po Morze Jońskie zalegać będzie, na wysokości FL340, prąd strumieniowy z maksymalną prędkością w osi prądu 45-55 m/s. Nad Azorami i nad Atlantykiem, na wysokości FL410, znajdzie się prąd strumieniowy z maksymalną prędkością w osi prądu 45-65 m/s. Pionowy zasięg prądu obejmować będzie obszar FL310/510. W ciągu najbliższej doby, w rejonie Morza Norweskiego i południowej Skandynawii, utworzy się prąd strumieniowy. Prąd strumieniowy znad wschodniej Europy przemieści się na północ, prędkość wiatru wzrośnie.

Prędkość wiatru, na wysokości 9 km, będzie słabnąć.

Rozwój warunków termicznych troposfery

Thck 500-1000hPa GFS pt. 28.04.2023 12 UTC Thck 500-1000hPa GFS so. 29.04.2023 00 UTC

Rozkład mas powietrza nad Europą nie ulegnie istotnym zmianom. Powietrza zwrotnikowe zalegające nad Płw. Iberyjskim obejmie swoim zasięgiem zachodni i centralny rejon Morza Śródziemnego.

Nad Polską zalegać będzie ujemny kąt adwekcji co wskazuje na adwekcję ciepła.

Zatoka chłodu przemieści się na wschód. Od zachodu zacznie nasuwać się cieplejsza masa powietrza.

Ewolucja pola wilgotności w pionowym profilu w troposferze

Na wysokości 850 hPa, w ciągu dnia, wilgotność będzie na poziomie 60-80 %. W nocy, od zachodu, nastąpi wzrost wilgotności, w strefie frontu atmosferycznego.

W ciągu dnia, na wysokości 5,5 km, nad wschodnim obszarem będzie sucho. Na zachodzie i w centrum wilgotność będzie na poziomie 60-80 %. Na krańcach zachodnich duża wilgotność, 95-99%. W nocy nad całym obszarem Polski wilgotność wyniesie 80-99%.

W ciągu dnia, na wysokości 9 km, nad północno wschodnimi obszarem będzie sucho. Na zachodzie, w centrum i na południu, wilgotność będzie na poziomie 60-80 %. Na krańcach zachodnich i południowo zachodnich wilgotność będzie duża, 95-99%. W nocy nad całym obszarem Polski wilgotność wyniesie 80-99%.

Prognostyczne diagramy aerologiczne

Prognoza zachmurzenia

W ciągu dnia, na zachodzie kraju, zachmurzenie duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Od zachodu wzrost zachmurzenia do dużego. Nad ranem jedynie (lokalnie) krańce północno wschodniej Polski z zachmurzeniem umiarkowanym.

W dzień na niebie chmury Cumulus, Stratocumulus. Na zachodzie zachmurzenie małe. Od linii przebiegającej przez centrum w kierunku wschodnim zachmurzenie większe. Wieczorem wzrost zachmurzenie chmurami piętra niskiego. Na niebie Stratocumulus oraz w południowo zachodniej Polsce możliwy Cumulonimbus/Cumulus congestus.

W ciągu dnia chmury Altocumulus. Miejscami Altocumulus lenticularis. W kierunku zachodnim będzie zwiększało się pokrycie chmurami piętra średniego. Po południu następować będzie wzrost zachmurzenia (Altostratus). Strefa chmur piętra średniego będzie przemieszczała się na wschód. W nocy na niebie Altocumulus oraz Altostratus.

Na niebie chmury Cirrus. Od zachodu nastąpi wzrost pokrycia nieba przez chmury Cirrus i Cirrostratus. Lokalnie Cirrocumulus lenticularis.

Prognoza opadów

Z zachodu na wschód będzie przemieszczała się strefa opadów deszczu. Lokalnie mogą to być opady przelotne.

Prognoza widzialności

W ciągu dnia widzialność dobra. Wraz z przemieszczającą się strefą opadów nastąpi pogorszenie widzialności do 3-5 km.

Prognoza porywów wiatru

W dzień, nad zachodnim Bałtykiem, porywy wiatru do 70 km/h. W nocy porywy wiatru w Sudetach i Karpatach, do 80 km/h.

Prognoza pozostałych pól meteorologicznych pod adresem www.cmm.imgw.pl

Komentarz opracowania o godzinie 3:55, 28 IV 2023 roku