Komentarz do numerycznych prognoz pogody (20/21.03.2023)

  • Post author:
  • Post published:20 marca 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Dzień 20 III oraz noc 20/21 III 2023 r.

Opis aktualnej sytuacji synoptycznej w Europie

Nad północną Finlandią zalega centrum niżu 995 hPa. Od centrum niżu rozciąga się zatoka niskiego ciśnienia w której zalega front atmosferyczny z wyodrębnionym ciepłym i chłodnym odcinkiem. W północno zachodniej Rosji zalega w zatoce front okluzji. W obszarze między frontem okluzji a niżem znad Skandynawii izobary gięte na kształt klina wysokiego ciśnienia. Nad zachodnią Rosją, poza zakresem mapy, zalega układ wysokiego ciśnienia. Nad Hiszpanią zalega układ wysokiego ciśnienia, który klinem sięga w głąb kontynentu. Nad Europą południową znajduje się obszar podwyższonego ciśnienia. Nad Grenlandią rozbudowany układ wysokiego ciśnienia z ośrodkiem 1020,7 hPa. Nad Atlantykiem zalegają układy niskiego ciśnienia. Jeden z nich, na południowy zachód od Islandii, jest w stadium okludowania i wypełniania się. Na zachód od Irlandii ośrodek niżowy jest w stadium okludowania. Niż z centrum nad Nową Funlandią jest w stadium okludowania i pogłębiania.

Analiza górnego pola ciśnienia

Wyż znad Rosji rozbudowany w pionie i dobrze uwidoczniona zamknięta cyrkulacja antycykloniczna do wysokości 400 hPa. Niż znad północnej Finlandii rozbudowany w pionie. Zamknięta cyrkulacja cykloniczna aż do poziomu 700 hPa. Na wyższych poziomach izohipsy gięte na kształt zatoki. Niż znajdujący się na południowy zachód od Irlandii również rozbudowany w pionie z zamknięta cyrkulacją cykloniczną do poziomu 700 hPa. Powyżej izohipsy gięte na kształt zatoki. Wyż znad Hiszpanii zaznaczony izohipsami giętymi na kształt klina na wyższych poziomach.

Analiza górnego pola wiatru

Nad Morzem Norweskim, nad północną Skandynawią, nad Morzem Barentsa, nad Morzem Północnym oraz nad Atlantykiem a także nad północną Afryką znajduje się obszar zwiększonej prędkości wiatru. W wyżej wymienionych rejonach zalegają prądy strumieniowe. W godzinach południowych na krańcach zachodnich Polski zalega południowo wschodni skraj osi prądu strumieniowego na wysokości FL320 (9754 m) z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s.

Tropopauza

Na południowym zachodzie od Wielkiej Brytanii zalegać będzie niż tropopauzy (tropopauza wykazuje obniżenie do poziomu FL220 (6706 m). Wysokość tropopauzy nad Polską wyniesie 10668 m.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą w horyzoncie 24 godzin

Deformacja na froncie nad Szwecją będzie postępowała. Dojdzie do powstania niżu, który będzie przemieszczał się na wschód i będzie pogłębiał się. W ciągu dnia z zachodu na wschód będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny. W nocy powinien znaleźć się w rejonie wschodniej granicy kraju. Niż znad północnej Finlandii przemieszczać się będzie w kierunku NE i w godzinach nocnych dotrze w rejon Morza Barentsa. Niż, którego centrum zalega na południowy zachód od Islandii przemieszczać się będzie na wschód. W nocy ciepły sektor niżu obejmie rejon Wielkiej Brytanii oraz Morza Północnego. Jutro ciepły sektor obejmie Morze Północne, Danię oraz Niemcy. Front ciepły zbliży się zachodnich granic naszego kraju. Front chłody rozciągać się będzie od Morza Północnego (gdzie znajdować się będzie punkt okluzji) przez Niemcy, Francję aż po Hiszpanię. Niż znad Nowej Funlandii będzie przemieszczał się na wschód i zacznie się początkowo wypełniać. Na jego froncie okluzji dojdzie do deformacji powierzchni frontowe i utworzenia wiru cyklonicznego, który zacznie się pogłębiać.

Analiza górnego pola ciśnienia w horyzoncie 24 godzin

Niż znad północnej Finlandii, który będzie przemieszczał się w kierunku NE rozbuduje się ku górze i zamknięta cyrkulacja cykloniczna będzie widoczna na wszystkich poziomach. Ośrodek jest na granicy domeny obliczeniowej, zatem nie można ocenić kierunku jego rozwoju. Niż znad Nowej Funlandii przemieszczający się na wschód rozbudowany ku górze, z dobrze wyodrębnioną zamkniętą cyrkulacją cykloniczną. Niż się będzie wypełniał na wszystkich poziomach izobarycznych. Wyż znad Europy południowej zaznaczony izohipsami giętymi na kształt klina. Na poziomie 500 hPa oraz 300 hPa zaznaczy się zamknięta cyrkulacja cykloniczna, która będzie się pogłębiała, powierzchnie izobaryczne obniżą się.

Analiza górnego pola wiatru w horyzoncie 24 godzin

Nad Atlantykiem występuje obszar zagęszczonych izohips i izoterm co wskazuje na występowanie w tym rejonie dużych prędkości wiatru oraz prądów strumieniowych. Obszar zwiększonych prędkości wiatru również występować będzie nad Skandynawią i północno zachodnią Rosją. Wieczorem nad Sardynią i Korsyką a nad ranem w rejonie Morza Jońskiego należy spodziewać się prądu strumieniowego. Wieczorem nad zachodnią i południowo zachodnią Polską zaznaczy się oś prądu strumieniowego, na wysokości FL310 (9449m), z maksymalną prędkością w osi prądu 45 m/s.

Z numerycznych obliczeń, że w godzinach wieczornych na zachodzie kraju zalegać będzie strefa dużych prędkości wiatru 45-47,5 m/s. Strefa ta będzie się przemieszczała powoli na wschód i po północy prędkość wiatru zacznie się zmniejszać.

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS pon. 20.03.2023 18 UTC Thck 500-1000hPa GFS wto. 21.03.2023 06 UTC

Theta-W 850hPa GFS pon. 20.03.2023 18 UTC Theta-W 850hPa GFS wto. 21.03.2023 06 UTC

Nad Morzem Grenlandzkim, Norweskim, Barentsa i Białym, nad północną Skandynawią zalega zimne powietrze arktyczno morskie. Nad pozostałym kontynentem znajduje się powietrze polarno-morskie o różnych właściwościach termicznych. W kierunku południowym powietrze polarno-morskie jest cieplejsze.

Nad Polską występuje dodatni kąt adwekcji, a więc występuje adwekcja chłodu. Izotermy wygięte na kształt zatoki.

Nad Polską zalega zatoka chłodniejszego powietrza na północy kraju i cieplejszego na południu kraju. Oś zatoki będzie przemieszczała się na wschód. Jutro od zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze. Do Polski napływa powietrze z zachodu, polarno-morskie.

Analiza pola wilgotności w pionowym profilu w troposferze

Na wysokości 850 hPa w ciągu dnia i nocy duża wilgotność. W nocy wilgotność wzrośnie do 90-99%.

Na wysokości 500 hPa z zachodu na wschód będzie przemieszczała się wąska strefa bardzo dużej wilgotności na poziomie 90-99%. W ciągu dnia na wschodzie kraju wilgotność od umiarkowanej do dużej i bardzo dużej.

W dzień na wysokości 300 hPa wilgotność wysoka 90-99 %, za wyjątkiem sektora południowo wschodniej Polski. W nocy strefa dużej i bardzo dużej wilgotności obejmie Polskę wschodnią. Nad ranem, zachodnie rejony kraju w zasięgu wąskiej strefy bardzo dużej wilgotności.

Pionowe sondaże aerologiczne potwierdzają symulacje numeryczne z godziny 12 UTC.

Prognoza zachmurzenia

Zachmurzenie ogólne umiarkowane i duże, lokalnie całkowite. Miejscami przejaśnienia.

Zachmurzenie piętra niskiego umiarkowane i duże. Lokalnie przejaśnienia. Występować także będą chmury konwekcyjne. Na niebie Stratocumulus, Cumulus oraz także chmury Cumulonimbus. Możliwe także chmury Stratus fractus.

Zachmurzenie piętra średniego duże i całkowite. Możliwe lokalnie przejaśnienia w tej warstwie chmur. Nad ranem na Pobrzeżu wystąpią rozpogodzenia w tej warstwie chmur. Na niebie chmury Altocumulus oraz Altostratus.

Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa całkowitego zachmurzenia chmurami piętra wysokiego. Na niebie Cirrus fibratus oraz Cirrostratus fibratus.

Prognoza opadów

W dzień oraz w nocy występować będą opady deszczu oraz przelotnego deszczu. W wypadku opadów przelotnych krople opadowe mogą być większe oraz może występować zmienna intensywność. Szczegółowy rozkład pola opadów znaleźć można pod adresem https://cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=7963. Nad ranem w Zakopanem może popadać deszcz ze śniegiem oraz śnieg https://cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=8277 , https://cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=7968 .

Prognoza widzialności

W strefie opadów należy spodziewać się ograniczenia widzialności do 3-6 km.

Prognoza wyładowań atmosferycznych

W dzień oraz w nocy możliwe pojedyncze wyładowania atmosferyczne.

Z prognozą pozostałych pól meteorologicznych można zapoznać się pod adresem cmm.imgw.pl