Komentarz do numerycznych prognoz pogody (17/18.03.2023)

  • Post author:
  • Post published:17 marca 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Dzień 17 III oraz noc 17/18 III 2023 r.

Opis aktualnej sytuacji synoptycznej w Europie

Nad Europą środkowo-wschodnią rozciąga się układ wysokiego ciśnienia, który klinem sięga po Skandynawię oraz do południowej Europy. Niż znam Morza Karskiego przemieścił się na wschód i jego ośrodek jest poza zasięgiem mapy. Na froncie z nim związanym doszło do cyklogonezy. W stadium fali strefa frontowa zdeformowała się falowo. W przedniej części zaburzenia front przyjął charakter frontu ciepłego. W tylnej części zaburzenia front przyjął charakter frontu chłodnego. Na zachód od Irlandii zalega centrum 985 hPa niżu, który powoli wypełnia się. W punkcie okluzji, w rejonie Morza Północnego, w godzinach po południowych dnia wczorajszego, doszło do rozwoju nowego cyklonu. Głębokość wiru nie zmieniła się. Nad Morzem Śródziemnym zalegają dwa płytkie niże. Nad Atlantykiem rozbudował się wyż z ośrodkiem 1020 hPa. Na północny zachód od niego zalega kolejny układ niskiego ciśnienia, który jest w stadium okludowania. Na froncie chłodnym tego niżu doszło do utworzenia kolejnego niżu. W rejonie Wysp Niedźwiedzia zalega układ wysokiego ciśnienia.

Analiza górnego pola ciśnienia

Niż zalegający na zachód od Irlandii nadal dobrze widoczny na wyższych poziomach, z wyodrębnioną zamknięta cyrkulacją cykloniczną. Niż znad Atlantyku również dobrze zaznaczony na wyższych poziomach z wyodrębnioną cyrkulacją cykloniczną. Wir cykloniczny, który powstał w punkcie okluzji, nad Morzem Północnym, rozbudowany ku górze i na wysokości 850 hPa uwidoczniona zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Na wyższych poziomach izohipsy gięte na kształt zatoki. Nad wyżem znad Europy środkowo wschodniej brak zamkniętej cyrkulacji antycyklonicznej, izohipsy gięte na kształt klina. Wyż znad Rosji, który niewidoczny na dolnej mapie synoptycznej widoczny na wyższych poziomach. Oś wyżu nachylona na zachód i dlatego na wyższych poziomach zamknięta cyrkulacja antycykloniczna jest w zasięgu map TB.

Analiza górnego pola wiatru

Nad Atlantykiem, nad Europą zachodnią i południową oraz wschodnią i północno wschodnią, nad Morzem Śródziemnym występuje obszar zwiększonych prędkości wiatru. Nad Atlantykiem zalegają trzy prądy strumieniowe. Nad Europą zachodnią, wschodnią i północno wschodnią oraz południową, nad Morzem Śródziemnomorskim oraz nad Skandynawią zalegają kolejne prądy strumieniowe. Rejony zaznaczone na różowo i bordowo wskazują obszary występowania prędkości wiatru przekraczającej 60-70 m/s. Nad Polską brak prądów strumieniowych.

Tropopauza

Nad Europą tropopauza zalega na wysokości FL350/400 (10668m/12192m).

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą w horyzoncie 24 godzin

Wyż znad Europy środkowo wschodniej będzie się powoli przemieszczał w kierunku NE/ENE. W nocy ośrodek dotrze nad zachodnią Rosję. Wyż w dalszym ciągu klinem będzie sięgał po Europę południowo wschodnią. Z obliczeń numerycznych wynika, że w obszarze w którym zalega niż z ośrodkiem nad Morzem Północnym i nad Atlantykiem (na zachód od Irlandii), nastąpi przebudowa pola barycznego i termicznego. Na froncie okluzji zalegającym nad Morzem Północnym i nad Wielką Brytanią dojdzie do deformacji falowej. W przedniej części deformacji wyodrębni się front ciepły, a w tylnej front chłodny. Szczyt fali znajdować się będzie nad Wielką Brytanią. Punkt okluzji, w którym doszło do utworzenia wiru cyklonicznego przemieści się nad Norwegię. Rozległa zatoka, w której zalega front chłodny, rozciągająca się od punktu okluzji, aż po Europę zachodnią, w obszarze punktu okluzji ulegnie fragmentarycznej frontolizie. Pozostały obszar zatoki ulegnie deformacji falowej z wyodrębnionym odcinkiem frontu ciepłego, chłodnego i okluzji. Nad Atlantykiem będzie umacniał się wyż i jutro ciśnienia w centrum wyniesie 1025 hPa. Nad Atlantykiem, na północ od wyżu, zalegać będzie niż, który jest w stadium okludowania. Jutro w punkcie okluzji dojdzie do utworzenia wiru cyklonicznego, który będzie się pogłębiał.

Analiza górnego pola ciśnienia w horyzoncie 24 godzin

Niż znad Wielkiej Brytanii oraz ośrodek utworzony nad Morzem Północnym przemieszczający się nad Norwegię uwidoczniony będzie na górnych mapach TB. Na wyższych poziomach wyodrębniona zamknięta cyrkulacja starego niżu. Nowo utworzony wir cykloniczny rozbudowany w pionie i na wysokości 1,5 km widoczna zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Z analizy pola geopotencjału wynika, że proces wypełniania dotrze do wysokości 1,5 km. Na wyższych poziomach izohipsy będą gięte w kształcie zatoki. Wyż znad Europy środkowo wschodniej, który będzie zalegał nad zachodnią Rosją rozbuduje się ku górze. Na wysokości 1,5 km dobrze uwidoczniona zamknięta cyrkulacja antycykloniczna. Wraz ze wzrostem wysokości izohipsy będą gięte na kształt klina i bardzo szybko będą się prostować. Izohipsy nad wyżem znad Atlantyku gięte na kształt klina. Niż zalegający na północny zachód od wyżu znad Atlantyku w dalszym ciągu dobrze widoczny na wyższych poziomach.

Analiza górnego pola wiatru w horyzoncie 24 godzin

W nocy nad Atlantykiem zalegać będzie prąd strumieniowy na wysokości FL360 (10973m) z maksymalną prędkością w osi prądu 50m/s – 75m/s. Nad Europą zachodnią, aż po Bałtyk zalegać będzie drugi prąd strumieniowy na wysokości FL340 (10363m), z maksymalną prędkością w osi prądu 45 m/s. Nad południową Szwecją występować będzie prąd strumieniowy na wysokości FL300 (9144m). Nad północno zachodnią Rosją na wysokości FL280 (8534 m) znajdować się będzie oś prądu z maksymalną prędkością w osi prądu 42,5 m/s. Nad południową Europą zalegać będzie kolejny prąd strumieniowy na wysokości FL320 (9754 m), z maksymalną prędkością w osi prądu 45 m/s.

Tropopauza w horyzoncie 24 godzin

Wysokość tropopauzy nad Europą wahać się będzie między FL300 (9144m) a FL400 (12192 m).

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS pt. 17.03.2023 15 UTC Thck 500-1000hPa GFS so. 18.03.2023 03 UTC

Theta-W 850hPa GFS pt. 17.03.2023 15 UTC Theta-W 850hPa GFS so. 18.03.2023 03 UTC

Nad Morzem Grenlandzkim, Norweskim, Barentsa i Białym, nad północną Skandynawią oraz Europą wschodnią zalega zimne powietrze arktyczno morskie. Nad pozostałym kontynentem znajduje się powietrze polarno-morskie o różnych właściwościach termicznych. W rejonie płw. Iberyjskiego i Morza Śródziemnomorskiego zalega powietrze zwrotnikowe morskie.

Nad Polską występuje ujemny kąt adwekcji co wskazuje na adwekcję ciepła. Na wschód od Polski izotermy gięte na kształt zatoki chłodu. Na zachód Polski izotermy gięte na kształt klina ciepła. Nad płw. Iberyjskim widoczna kolejna zatoka chłodu.

Do Polski nasunie się klin ciepła, który będzie przemieszczał się z zachodu na wschód. Rano napływało powietrze z północnego zachodu. W ciągu dnia zacznie napływać powietrze z południowego zachodu.

Analiza pola wilgotności w pionowym profilu w troposferze

Na wysokości 1,5 km wilgotność niska, 10-30%.

Na wysokości 5,5 km wilgotność duża. W nocy zwiększy się, od zachodu, obszar z bardzo dużą wilgotnością.

W dzień na wysokości 9 km wilgotność duża. W nocy, od zachodu, wzrost wilgotności do 90-9%.

Symulacje numeryczne są odwzorowaniem rzeczywistego rozkładu pola wilgotności. Na wszystkich diagramach aerologicznych widoczna jest warstwa o małej zawartości pary wodnej w obszarze poziomu 850 hPa. Na wyższych poziomach obserwuje się wzrost wilgotności.

Prognoza zachmurzenia

Zachmurzenie ogólne duże, na krańcach południowo wschodnich małe i umiarkowane. W nocy na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe lub brak. Na pozostałym duże.

Brak zachmurzenia chmurami piętra niskiego. W symulacjach numerycznych lokalnie może być prognozowane zachmurzenie, niemniej jednak jest to błędne. Potwierdzają to obserwacje. Procesy mikrofizyczne zachodzące w chmurach muszą być parametryzowane, ze względu na fakt, że są to procesy zachodzące w skali mniejszej niż rozdzielczość siatki obliczeniowej, co może skutkować przeszacowaniem wielkości zachmurzenia. Innym problemem jest niewysterczająco dobrze odwzorowane mieszanie na wierzchołku warstwy granicznej co skutkować może zbyt wolnym rozpraszaniem chmur Stratocumulus i zawyżaniem wielkości pokrycia nieba ww. chmurami.

W wypadku zachmurzenie piętra średniego należy spodziewać się zachmurzenie umiarkowanego i dużego, w szczególności w rejonie Polski północno zachodniej, północnej a w nocy także i zachodniej. Na wschodzie również występować będzie zachmurzenie. W tym wypadku symulacje numeryczne nie doszacowały wielkość zachmurzenia w tym piętrze chmur. Na niebie należy spodziewać się chmur Altocumulus. Na północnym zachodzie oraz na zachodzie możliwe Altostratus.

W całym kraju zachmurzenie chmurami Cirrus fibratus/spissatus oraz Cirrostratus fibratus. Lokalnie Cirrostratus fibratus undulatus duplicatus oraz Cirrocumulus.

Prognoza opadów

Opadów brak

Prognoza porywów wiatru

Na Bałtyku należy spodziewać się porywów wiatru do 50-70 km/h. W ciągu dnia na północy, zachodzie i w centrum możliwe porywy wiatru do 30-40 km/h. W woj. dolnośląskim porywy wiatru mogą występować przez całą noc do 50 km/h. W Sudetach porywy do 80-90 km/h.

Prognoza widzialności

Widzialność dobra

Pozostałe numeryczne prognostyczne wartości pól meteorologicznych są dostępne pod adresem cmm.imgw.pl