Komentarz do numerycznych prognoz pogody (14/15.03.2023)

  • Post author:
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Dzień 14 III oraz noc 14/15 III 2023 r.

Opis aktualnej sytuacji synoptycznej w Europie

Polska jest w zasięgu głębokiego układu niskiego ciśnienia z centrum 967,6 hPa nad Finlandią. Znajdujemy się w ciepłym sektorze niżu.

Nad południowo zachodnią Rosją zalega układ wysokiego ciśnienia z centrum 1030 hPa. Centrum niżu znad Morza Barentsa przemieściło się na północ. W ciągu ostatnich 24 godzin niż się pogłębił i wszedł w stadium okludowania. W ciągu ostatniej doby, nad Morzem Norweskim, doszło do frontogenezy. Wir cykloniczny, z ośrodkiem 980 hPa związany z tym frontem, zaczął się pogłębiać. Na zachód od Portugalii, nad Atlantykiem, zalega ośrodek wyżowy z centrum 1020 hPa. Nad Europą południową zalega płytki niż z centrum 1002,5 hPa nad północnymi Włochami. Nad Atlantykiem zalega układ niskiego ciśnienia z ośrodkiem 980 hPa.

Analiza górnego pola ciśnienia

Niż znad Finlandii rozbudowany ku górze i dobrze jest widoczna zamknięta cyrkulacja cykloniczna na wyższych poziomach izobarycznych, widać zamknięte izohipsy. Jedynie na wysokości 9 km izohipsy gięte są na kształt zatoki. Niż znad Morza Barentsa rozbudowany ku górze i również dobrze uwidoczniona jest zamknięta cyrkulacja cykloniczna, na wszystkich poziomach izobarycznych. Wyż znad Atlantyku na wyższych poziomach zaznaczony jedynie izohipsami giętymi na kształt klina, które wraz ze wzrostem wysokości bardzo szybko się prostują. Niż znad Atlantyku rozbudowany w pionie i na wysokości 850 hPa wyraźnie zaznaczana zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Na wyższych pozioma izohipsy gięte na kształt zatoki.

Nad Europą występuje duże zagęszczenie izohips oraz izoterm co wskazuje na występowanie zwiększonych prędkości wiatru oraz prądów strumieniowych.

Na zachód i na północ od Polski zalega oś prądu strumieniowego, na wysokości FL320 (9754 m), z maksymalną prędkością wiatru w osi prądu 45-65 m/s. Pionowy zasięg prądu strumieniowego (prędkości powyżej 80 kt), obejmuje obszar FL260/360 (7925m/10973m).

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą w horyzoncie 24 godzin

W nocy pogodę w Polsce nadal kształtować będzie niż znad Finlandii. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny. Jutro front znajdzie się za wschodnią granicą naszego kraju.

Na mapach prognostycznych pola ciśnienia, izobary gięte na kształt zatoki, w której znajduje się front, która przemieszcza się na wschód. Niż znad północnych Włoch przemieści się w kierunku ESE i jutro jego ośrodek znajdzie się nad Grecją. Wyż znad południowo zachodniej Rosji przemieści się w głąb Rosji. Wyż znad Atlantyku przemieszczać się będzie na wschód i jutro jego ośrodek 1020 hPa znajdzie się nad Francją. Niż znad Atlantyku przemieści się na wschód i jutro Wielka Brytania znajdzie się w zasięgu frontu ciepłego.

Analiza górnego pola ciśnienia w horyzoncie 24 godzin.

Wir cykloniczny znad Atlantyku zacznie się wypełniać na wysokości 1,5 km, na wyższych poziomach w dalszym ciągu będzie się jeszcze pogłębiał. Niż znad Morza Barentsa rozbudowany w pionie i na wyższych poziomach uwidoczniona będzie zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Na wysokości 1,5 km będzie się wypełniał. Na wyższych poziomach ośrodek poza zakresem mapy górnego pola ciśnienia. Niż znad Finlandii rozbudowany w pionie. W nocy, na wysokości 1,5 km, dobrze zaznaczona zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Proces wypełniania dotrze do wyższych poziomów w troposferze. Na wyższych poziomach izohipsy będą gięte na kształt zatoki. Wyż znad południowo zachodniej Rosji, który przemieści się w głąb Rosji rozbudowany będzie w pionie i na wszystkich poziomach zaznaczona będzie zamknięta cyrkulacja antycykloniczne.

Nad Atlantykiem, nad zachodnią i południową Europą, nad centralną i północno wschodnią Europą występować będzie obszar zwiększonych prędkości wiatru.

W nocy nad zachodnią Polską zaznaczy się prąd strumieniowy, którego oś przebiegać będzie prawie południkowo, na wysokości FL270 (8230m), z maksymalną prędkością w osi prądu 45 m/s. W Europie zachodniej pionowy zasięg dużych prędkości wiatru przekraczających wartość 80 kt obejmuje obszar od 5790 m do 11582 m.

Z obliczeń numerycznych wynika, że na wysokości 9 km, w obszarze Polski północno wschodniej, nasilać się będzie wiatr. Jutro rano, prędkość wiatru osiągać będzie prędkość 57,5 m/s.

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS wto. 14.03.2023 12 UTC Thck 500-1000hPa GFS śro. 15.03.2023 12 UTC

Theta-W 850hPa GFS wto. 14.03.2023 12 UTC Theta-W 850hPa GFS śro. 15.03.2023 12 UTC

Północne rejony Atlantyku, północne oraz północno wschodnie obszary Europy w zasięgu arktycznych mas powietrza. Europa zachodnia oraz środkowa w zasięgu polarno-morskich mas powietrza. Południowe rejony kontynentu w zasięgu zwrotnikowo morskiej masy powietrza.

Nad Morzem Północnym, Szwecją, Finlandią oraz Wielką Brytanią, zaznaczona zatoka chłodniejszego powietrza, która będzie przemieszczać się na wschód. Nad Europą zachodnią oraz nad Morzem Śródziemnym również zaznaczona zatoka chłodu. Nad Finlandią, Płw. Kolskim zaznaczony klin ciepła. Nad niżem znad Morza Barentsa, który się przemieszcza na północ i jest w stadium okludowania i wypełniania się na wyższych poziomach, wyodrębniony obszar chłodu.

W ciągu najbliższych 24 godzin od zachodu zacznie nasuwać się zatoka chłodu. W dzień, południowo wschodnie krańce kraju, jeszcze w zasięgu klina ciepła.

Do Polski napływa powietrze z południowego zachodu, polarno-morskie ciepłe.

Prognostyczna analiza pola wilgotności w pionowym profilu w troposferze.

RH 0-300 m GFS wto. 14.03.2023 15 UTC RH 0-300 m GFS śro. 15.03.2023 03 UTC

W warstwie 0-300 metrów umiarkowana zawartość pary wodnej. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa zwiększonej zawartości pary wodnej. Związane to będzie z przemieszczającym się chłodnym frontem atmosferycznym.

RH 600-3000 m GFS wto. 14.03.2023 15 UTC RH 600-3000 m GFS śro. 15.03.2023 06 UTC

W warstwie 0,6-3 km można wyodrębnić dwa wąskie obszary z duża zawartością pary wodnej. Strefa znad Niemiec i związana jest frontem chłodnym i będzie się ona przemieszczała na wschód. Jutro rano, strefa dotrze do regionów wschodnich. Na pozostałym obszarze zawartość pary wodnej niska.

RH 3000-6000 m GFS wto. 14.03.2023 15 UTC RH 3000-6000 m GFS śro. 15.03.2023 03 UTC

W warstwie 3-6 km umiarkowana zawartość pary wodnej, z dwiema wyodrębniony strefami zwiększonej zawartości pary wodnej. W nocy w zachodniej części kraju niska zawartość pary wodnej.

Na wysokości 9 km, w ciągu dnia duża i bardzo duża wilgotność. W nocy strefa dużej wilgotności przemieści się na wschód. Zachodnie rejony kraju znajdą się w strefie niskiej wilgotności powietrza.

Prognoza zachmurzenia

W ciągu dnia zachmurzenie ogólne duże. W nocy zachmurzenie duże, ale od zachodu postępujące rozpogodzenia.

Zachmurzenie piętra niskiego duże na zachodzie kraju i w pasie wschodnim. W pasie centralnym rozpogodzenia ww. piętrze chmur. W nocy strefa zachmurzenia będzie się przemieszczała na wschód. Na zachodzie rozpogodzenia. W dzień na niebie Stratocumulus. W nocy Stratocumulus oraz możliwy Stratus.

W dzień oraz w nocy chmury Cumulus, o podstawach niższych niż Stratocumulus oraz Cumulonimbus.

W dzień zachmurzenie piętra średniego duże i całkowite. Na krańcach wschodnich małe lub brak ww. chmur. W nocy od zachodu postępujące rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite. Na niebie chmury Altocumulus i Altostratus.

Zachmurzenie piętra wysokiego duże i całkowite. W nocy od zachodu rozpogodzenie w piętrze chmur wysokich., Na niebie Cirrus fibratus/spissatus, Cirrostratus fibratus.

Prognoza opadów

Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie (https://cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=7963) strefa opadów deszczu o charakterze ciągłym oraz przelotnym. Opady przelotne będą charakteryzowały się zmienną intensywnością, większymi rozmiarami kropel opadowych. Miejscami opady będą miały umiarkowaną intensywność. Wieczorem na zachodzie, a później i w nocy, do opadów o fazie ciekłej dołączą opady o fazie mieszanej (https://cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=7968 ). Będzie występował opad deszczu ze śniegiem. Opady o charakterze ciągłym oraz przelotnym. Lokalnie opady krupy śnieżnej.

W strefie opadów ograniczenie widzialności do 5-7 km. W strefie opadów mieszanych ograniczenie widzialności do 1,5-3 km, w zależności od intensywności opadów.

Wiatr SW przed linią frontu i W i NW za linią frontu chłodnego. W dzień prędkość wiatru od 2km/h do 39 km/h. W nocy od 12 km/h do 22 km/h. W strefie frontu atmosferycznego występować będą porywy wiatru od 70 do 100 km/h. Wraz z przemieszczaniem się frontu prędkość wiatru w porywach będzie malała. W Sudetach i Karpatach wiatr w porywach do 100-120 km/h.

Indeks potencjału wyładowań – średnia po zespole.

Z analizy wartości średniej po zespole indeksu wyładowań, wynika, że wraz z przemieszczającym się frontem możliwe jest wystąpienie pojedynczych wyładowań atmosferycznych. W wielu miejscach wysokość wierzchołków chmur Cumulonimbus występować będzie powyżej izotermy -23°C, co wskazuje na możliwość wystąpienia wyładowań.

Ze szczegółowym rozkładem prognostycznego pola temperatury powietrza, temperatury odczuwalnej, wilgotności oraz innych pól meteorologicznych, można zapoznać się pod adresem cmm.imgw.pl.