Komentarz do numerycznych prognoz pogody (10/11.03.2023)

  • Post author:
  • Post category:Komentarz

Komentarz do numerycznych prognoz pogody (10/11.03.2023)

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Dzień 10 III oraz noc 10/11 III 2023 r.

Opis aktualnej sytuacji meteorologicznej w kraju i Europie

Niż znad północno zachodniej Rosji przemieścił się w kierunku NNE i jego ośrodek 986 hPa znajduje się nad Morze Barentsa i wypełnia się. W jego obrębie znajduje się drugi ośrodek z centrum 975 hPa. Front atmosferyczny związany z ww. niżem zalega nad Europą wschodnią, nad centralną, w tym i Polską, aż po Anglię. Front ten łączy dwa ośrodki cykloniczne. Jeden to ww. ośrodek znad Morza Barentsa i drugi ośrodek 983,1 hPa zalegający Cieśniną Kaletańską.

Utworzony wczoraj na pofalowanym froncie płytki niż przemieścił się nad zachodnią Rosję. Południowe i centralne rejony Polski są w zasięgu frontu ciepłego. Z niżem znad Anglii związany jest front chłodny przebiegający nad Francją aż po Hiszpanię. W ciepłym sektorze niżu zalega strefa zbieżności, wzdłuż której rozbudowują się chmury Cb, występowały burze oraz opady przelotne.

Przy granicy z Łotwą i Białorusią, na terytorium Rosji znajduje się układ wysokiego ciśnienia z ośrodkiem 1008,3 hPa. W wyniku antycyklogenzy, nad Norwegią, utworzył się wyż z ośrodkiem 1000 hPa. Nad Atlantykiem zalega głęboki układ niskiego ciśnienia z centrum 960 hPa. Nad Azorami wyż z centrum 1023,8 hPa.

Analiza pola barycznego na wyższych poziomach izobarycznych

Z analizy górnego pola ciśnienia wynika, że na wysokości 850 hPa zaznaczone są dwie cyrkulacje cykloniczne o głębokości 101 gpdam oraz 111 gpdam nad Morza Barentsa. Na wyższych poziomach zaznaczony jest już tylko jeden wir. Jego głębokość wynosi 478 gpdam na wysokości 5,5 km oraz 816 gpdam na wysokości 9km. Głęboki niż znad Atlantyku rozbudowany w pionie i widoczny na wyższych poziomach izobarycznych. Głębokość wiru cyklonicznego wynosi 102 gpdam na 1,5 km, 511 gpdam na wysokości 5,5 km oraz 863 gpdam na wysokości 9km. Na poziomie 850 hPa wir cykloniczny znad Cieśniny Kaletańskiej zaznaczony, dobrze widoczna zamknięta cyrkulacja cykloniczna z ośrodkiem 119 gpdam. Na wyższych poziomach brak zamkniętych izohips, jedynie występuje gięcie izohips w postaci zatoki. Nad Azorami na wysokości 1,5 km ładnie wyodrębniona zamknięta izohipsa z centrum 157 gpdam.

Nad Europą wschodnią, północno wschodnią, centralną (w tym i północną Polską), Europą zachodnią oraz nad Anglia występuje obszar dużych zagęszczeń izohips oraz izoterm, wskazujący na występowanie stref dużych prędkości wiatru oraz prądów strumieniowych. Nad Europą zachodnią i Atlantykiem zalegają trzy prądy strumieniowe. Maksymalne prędkości w osi ich prądu osiągają wartość 90 m/s (324 km/h), na wysokości FL350/380 (10668m/11582m). Nad Bałtykiem prąd strumieniowy na wysokości FL290 (8839m), z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s (nad Bałtykiem) i 60 m/s (nad zachodnią Rosją).

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą w horyzoncie 24 godzin

Niż znad Cieśniny Kaletańskiej będzie się przemieszczał wschód. W nocy jego centrum 984 hPa powinien znaleźć się nad Polską. Według obliczeń numerycznych jutro ośrodek wiru cyklonicznego dotrze do Litwy. Przez Polskę przemieszczać się będzie układ frontów atmosferycznych. Co ciekawe niż powinien zacząć się ponownie pogłębiać.

Wyż znad zachodniej Rosji przemieści się na wschód, w głąb Rosji. Niż znad zachodniej Rosji przemieści się na północ i jego ośrodek 990 hPa zalegać będzie nad północno zachodnią Rosją. Wir cykloniczny zacznie się pogłębiać. Niż nad Atlantykiem będzie się wypełniał i jego głębokość zmaleje do 975 hPa. Na zachód od pofalowanego frontu okluzji, nad Atlantykiem, pojawi się kolejna rodzina niżów. Wyż znad Azorów przemieści się na wschód i jego centrum zbliży się do zachodnich krańców kontynentu. Wir cykloniczny nad Morzem Norweskim zacznie się wypełniać i jego głębokość zmaleje z 975 hPa do 980 hPa. Wyż nad Grenlandią nadal się utrzymuje.

Analiza prognostycznego pola geopotencjału na wyższych poziomach izobarycznych w horyzoncie 24 godzin

Niż z rejonu Cieśniny Kaletańskiej przemieści się na wschód. Niż się rozbudował i na wysokości występuje zamknięta izohipsa. Z analizy wynika, że niż na wysokości 850 hPa pogłębi się i powierzchnie izobaryczne obniżą się. W jego centrum powierzchnia 850 hPa obniży się ze 121 gpdam na 117 gpdam. Na wyższych poziomach występuje gięcie izohips w kształcie zatoki. Proces wypełniania niżu znad Morza Norweskiego obejmie całą troposferę. Wysokość powierzchni izobarycznych będzie zwiększała się zmniejszając głębokość leju utworzonego przez wygięte powierzchnie izobaryczne ze 104 na 110 gpdam na wysokości 1,5 km, z 482 gpdam na 492 gpdam na wysokości 5,5 km oraz z 818 gpdam na 824 gpdam na wysokości 9km. Proces wypełniania niżu znad Atlantyku również obejmie całą troposferę.

Nad Morzem Norweskim, nad Morzem Północnym, nad północno zachodnią Rosją, nad Atlantykiem, nad Wielką Brytanią oraz nad Europą zachodnią i południową występować będzie obszar zwiększonych gradientów geopotencjału oraz temperatury, zatem należy spodziewać się zwiększonej prędkości wiatru oraz prądów strumieniowych.

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS pt. 10.03.2023 15 UTC Thck 500-1000hPa GFS so. 11.03.2023 03 UTC

Nad Europą środkową i Polską adwekcja ciepła. Izotermy gięte na kształt klina ciepła. Nad Anglią adwekcja chłodu i izotermy gięte na kształt zatoki chłodu. Już w nocy do granic zachodnich kraju zbliży się zatoka chłodu. Europa północno wschodnia, Skandynawia, Morze Północne, Norweskie, Grenlandzkie oraz Barentsa w zasięgu chłodnej masy powietrza. W obszarach na wyższych szerokościach geograficznych zalega zimna arktyczna masa powietrza. W rejonach niższych szerokości geograficznych zalega cieplejsza polarno-morska masa powietrza. W Europie południowej i zachodniej zalega cieplejsza masa powietrza pochodzenia polarno-morskiego.

Do Polski napływa powietrze polarno-morskie. Najcieplejsze na południu kraju i nieco chłodniejsze na północy. W nocy obszar ciepłej masy powietrze przemieści się na wschód, a do zachodnich granic naszego kraju zbliży się zatoka chłodniejszego powietrza.

Prognostyczna analiza pola wilgotności w pionowym profilu w troposferze

Na wysokości 1,5 km wilgotność umiarkowana i duża. W nocy wzrost wilgotności do dużej, 90-99%.

W dzień, z wyjątkiem rejonów południowo wschodnich, wilgotność na wysokości 3 km duża. W nocy na terenie całego kraju wilgotność duża i bardzo duża, 90-99%.

W ciągu dnia na wysokości 5,5 km wilgotność zmienna. Mała w północno zachodniej i zachodniej Polsce duża i bardzo duża na pozostałym obszarze kraju. W nocy, w całej Polsce, wilgotność bardzo duża.

W dzień, na wysokości 9 km, wilgotność bardzo duża. Lokalnie niska. W nocy od linii Gdańsk-Łódź-Kraków na wschód wilgotność na poziomie 99%.

Prognoza zachmurzenia

Zachmurzenie ogólne duże i całkowite. W ciągu dnia w południowo wschodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane.

Zachmurzenie piętra niskiego duże i całkowite w obszarze od północy do dzielnic centralnych kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy zachmurzenie całkowite i duże. Na niebie Stratocumulus oraz Stratus fractus oraz Stratus nebulosus.

Na niebie także chmury Cumulus oraz Cumulonimbus.

Zachmurzenie chmurami piętra średniego duże i całkowite. W ciągu dnia w południowo wschodniej Polsce brak chmur ww. piętra. Na niebie, na południu Polski Altocumulus perlucidus/translucidus/lenticularis/ castellanus/floccus. Na pozostałym obszarze Altocumulus oraz Altostratus translucidus/opacus. W nocy grubość chmur Altostratus do 5 km.

Zachmurzenie piętra wysokiego duże i całkowite. W dzień w południowo wschodniej Polsce małe. Na niebie Cirrus, Cirrostratus, a na południu kraju możliwe chmury Cirrocumulus.

Prognoza opadów

Dzisiaj opadu deszczu, mżawki oraz śniegu w dzielnicach północnych kraju. W drugiej połowie nocy opady śniegu, deszczu ze śniegiem w rejonie Polski północno zachodniej a później i zachodniej. Opady o charakterze ciągłym oraz przelotnym, ze zmienną intensywnością do umiarkowanej włącznie.

W strefie opadów ograniczenie widzialności. Do 3-5 km w opadzie deszczu, do 1,5 km w opadzie mieszanym oraz stałym (deszczu ze śniegiem oraz śniegu).

Z deterministycznych prognoz numerycznych oraz ze średniej prognozy z wiązki wynika, że na południu Polski, ale także i w woj. świętokrzyskim, lokalnie w wielkopolskim, łódzkim oraz mazowieckim, niewykluczone są wyładowania atmosferyczne.

W dzień wiatr S i SSW oraz E, EWE, ESE na północy kraju, 3-32 km/h. W porywach do 50-70 km/h w południowo wschodniej Polsce. W Sudetach i Karpatach do 110-120 km/h. Na Bałtyku do 80 km/h. W nocy, w związku z przemieszczaniem się centrum niżu, kierunek wiatru będzie wiał wokół wiru cyklonalnego, zgodnie z kierunkiem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. N i NW na zachodzie kraju, W i WSW na południu, S i SSE na zachodzie Polski oraz SE aż do N na północy, 6-24 km/h. W drugiej połowie nocy do kraju nasunie się strefa dużego horyzontalnego gradientu ciśnienia. Nastąpi wzrost prędkości porywów wiatru, do 50-80 km/h na zachodzie, północnym zachodzie kraju oraz południowym zachodzie, gdzie porywy będą większe. W Sudetach w porywach do 160-180 km/h.

Ze szczegółowym rozkładem prognostycznego pola temperatury powietrza, temperatury odczuwalnej, wilgotności oraz innych pól meteorologicznych, można zapoznać się pod adresem cmm.imgw.pl.