Komentarz do numerycznych prognoz pogody (07/08.03.2023)

  • Post author:
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Opis aktualnej sytuacji meteorologicznej w kraju i Europie

Niż znad Morza Północnego pogłębił się i przemieścił się nad Danię, gdzie zalega centrum 978,2 hPa. Niż jest w trzecim stadium rozwoju, pogłębia się i okluduje. Z wirem cyklonalnym związany jest układ frontów atmosferycznych. Na wschód od ośrodka niżowego rozciąga się pofalowany front atmosferyczny, na którym zachodzi cyklogeneza i tworzenie kolejnego płytkiego wiru. Na zachód rozciąga się rozległa zatoka, aż po Atlantyk, w której zalega front chłodny. Na granicy fińsko-rosyjskiej zalega ośrodek 994,5 hPa, który wypełnia się a jego front okluzji rozciąga się w kierunku SE a później E. Nad Półwyspem Iberyjskim zalega płytki niż, który jest w stadium okludowania. Niż ten jest jednym z członków rodziny niżów. Drugi ośrodek 975 hPa, tej rodziny, zalega nad Atlantykiem. Nad Atlantykiem zalega także rozległa zatoka niskiego ciśnienia, w której znajduje się front atmosferyczny z odcinkiem ciepłym, chłodnym i rozległym frontem okluzji. Nad Grenlandią zalega wyż. Nad Niziną Wschodnioeuropejską zalega klin wysokiego ciśnienia.

Analiza pola barycznego na wyższych poziomach izobarycznych

Niż znad Dani w wyniku rozwoju rozbudował się do wyższych poziomów w troposferze. Jego głębokość na poszczególnych poziomach wynosiła: 120 gpdam na wysokości 1,5 km, 264 gpdam na wysokości 3 km, 496 gpdam na wysokości 5,5 km oraz 832 gpdam na wysokości 9 km. Oś niżu pochylona w kierunku N, w stronę chłodniejszej masy powietrza. Z analizy pola geopotencjału wynika, że nad Europą wschodnią, centralną i zachodnią występuje obszar dużych zagęszczeń izohips oraz izoterm, wskazujący na występowanie stref dużych prędkości oraz prądów strumieniowych.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą w horyzoncie 24 godzin

Niż znad Danii będzie się przemieszczał na wschód, nadal będzie się pogłębiał. Według numerycznych obliczeń, jutro (8 III) między godziną 7 a 10, niż powinien wejść w ostatnie stadium ewolucji i zacząć się wypełniać. W nocy pogodę w Polsce kształtować będzie front chłodny, przemieszczający się na wschód. Na froncie, na wschód od niżu znad Danii, rozpoczęła się cyklogeneza. O północy niż będzie w fazie pogłębiania, z dobrze wyodrębnionym wycinkiem ciepłym oraz frontem ciepłym i chłodnym. Z numerycznych obliczeń wynika, że do godzin południowych, 8 III, niż wypełni się, a front ulegnie frontolizie. Nad Grenlandią nadal zalega wyż. Jutro w rejonie Morza Barentsa i Norweskiego zaznaczy się zatoka niskiego ciśnienia z chłodnym frontem atmosferycznym. Niż nad Półwyspem Iberyjskim będzie się przemieszczał w kierunku SE i będzie się wypełniał. Jutro już rozmyje się w dolnych warstwa troposfery i nie powinien być widoczny na dolnych mapach synoptycznych. Do Europy zachodniej, znad Atlantyku, nasunie się niż. Nad Francją zalegać będzie pofalowany front atmosferyczny. Centrum niżu 970 hPa nadal znajdować się będzie nad Atlantykiem.

Analiza prognostycznego pola geopotencjału na wyższych poziomach izobarycznych w horyzoncie 24 godzin

Rozbudowany w pionie niż znad Dani jutro również zacznie się wypełniać na wyższych poziomach. Głęboki niż znad Atlantyku w nocy jeszcze bardzo dobrze wyrażony na wyższych poziomach. W nocy głębokość wiru wzdłuż jego osi wyniesie: 108 gpdam na wysokości 1,5km, 522 gpdam na wysokości 5,5 km oraz 878 gpdam na wysokości 9km. Wir cyklonalny powinien się wypełniać. Nad Atlantykiem, nad zachodnią Europą i centralną, w tym i Polską, a jutro także i nad wschodnią Europą zagęszczenie izohips i izoterm co wskazuje na zwiększenie prędkości wiatru oraz występowanie prądów strumieniowych.

W godzinach wieczornych w południowo zachodniej Polsce zaznaczy się prąd strumieniowy, którego oś zalegać będzie na wysokości FL310 (9449 metrów). Maksymalna prędkość wiatru w osi prądu osiągnie wartość 50-60 m/s. W obszarze FL200/360 (6096m/10973m) wystąpi obszar turbulencji bezchmurnego nieba (CAT). W nocy prąd strumieniowy przebiegać będzie nad południową i południowo wschodnią Polską, na wysokości FL310 (9449 m), z maksymalną prędkością w osi prądu 55 m/s.

Z numerycznych modeli meteorologicznych wynika, że już dzisiaj w południe nad nasz kraj nasunie się strefa dużych prędkości wiatru (na wysokości 9km). Prędkość wiatru osiągać powinna wartość 62,5 m/s. Strefa dużej prędkości wiatru będzie się przemieszczać na wschód. W nocy powinna przesunąć się nad Białoruś. Jutro od zachodu nasunie się kolejna strefa dużych prędkości wiatru.

Na wysokości 5,5 km, w rejonie północno zachodniej Polski również wystąpi strefa dużych prędkości wiatru. Maksymalna prędkość jaka powinna wystąpić na tej wysokości to 45 m/s. Strefa ta będzie się przemieszczała na wschód nad północnymi rejonami kraju.

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS wto. 07.03.2023 09 UTC Thck 500-1000hPa GFS śro. 08.03.2023 03 UTC

Nad Europą północno wschodnią, północną, nad Anglią, nad Skandynawią, nad Islandią, nad Morzami Północnym, Norweskim, Barentsa zalega zimna masa powietrza. Nad północną Skandynawią znajduje się obszar bardzo zimnego powietrza. Poniżej zalega cieplejsza masa powietrza.

Nad Polską izotermy odchylone na lewo od izohips, widać ładną adwekcję ciepła i nasuwający się klin ciepła. W miarę upływu czasu izotermy zaczną odchylać się na prawo co wskazywać będzie na adwekcję chłodu i nasuwanie się zatoki chłodu. Z analizy rozkładu średniej temperatury warstwy o grubości 500 hPa wynika, że nad Polską północną nadal zalegać będzie chłodniejsza masa powietrza. Piękny klin ciepła będzie przemieszczał się z zachodu na wschód. Jutro, w drugiej połowie nocy, oś klina powinna znaleźć się poza wschodnimi granicami kraju. Z północnego zachodu nasunie się zatoka chłodniejszego powietrza. W nocy nad Polską nadal zalegało powietrze arktyczno-morskie, ale z zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarno-morskie.

Do Polski zaczyna płynąć powietrze z zachodu.

Prognostyczna analiza pola wilgotności w pionowym profilu w troposferze

W dzień na wysokości 9 km bardzo duża wilgotność powietrza, 99%. Na północy kraju wilgotność niska 10-30%. W ciągu 12 godzin pole wilgotności zmieni się i jedynie w południowo wschodnim sektorze Polski wilgotność duża na poziomie 95-99%.

Na wysokości 5,5 km w ciągu dnia na obszarze całego kraju wilgotność bardzo duża, 95-99%. W ciągu 12 godzin strefa bardzo dużej wilgotności przesunie się na wschód i obejmować będzie obszar Polski centralnej, wschodniej oraz częściowo południowej. Na pozostałym obszarze wilgotność będzie niska 10-30%.

Na wysokości 3 km w ciągu dnia na obszarze całego kraju wilgotność duża i bardzo duża, 80-99%. W ciągu 12 godzin nastąpi przebudowa pola wilgotności. Obszar niewielkiej wilgotności, 10-30%, obejmować będzie rejon Polski północnej oraz krańce południowe/południowo wschodnie. Na pozostałym wilgotność duża 60-99%.

W dzień na wysokości 1,5 km na obszarze całego kraju wilgotność duża i bardzo duża, 80-99%. Wieczorem, z zachodu na wschód będzie przemieszczała się strefa małej wilgotności powietrza, 30%, która nad ranem zalegać będzie nad północno wschodnią Polską.

Z diagramów aerologicznych wynika, że w dolnej warstwie troposfery zalegało bardzo dużo party wodnej. W nocy tworzyły się mgły w Polsce centralnej i południowej. Nad Polską południową i centralną na niebie utworzyły się chmury Stratus nebulosus oraz Stratocumulus, a także Altocumulus oraz Cirrostratus/Cirrus. Na północy Polski Stratocumulus, Altocumulus, lokalnie Cirrus/Cirrostratus.

Prognostyczne sondaże aerologiczne

Prognoza pola zachmurzenia

W dzień zachmurzenie ogólne duże i całkowite, z możliwymi rozpogodzeniami. W nocy na północy strefa rozpogodzeń i nieba bezchmurnego.

W dzień zachmurzenie piętra niskiego od umiarkowanego do dużego. W wielu rejonach wystąpią rozpogodzenia. Wieczorem w dzielnicach północno zachodnich oraz na południu strefa rozpogodzeń. Z upływem czasu strefa ta będzie obejmowała większy obszar kraju. Na południu wzrost zachmurzenie do dużego i całkowitego. Na niebie Stratocumulus, Stratus.

Na niebie wystąpią także chmury Cumulus o różnym stadium rozwoju oraz Cumulonimbus.

Zachmurzenie piętra średniego umiarkowane i duże. Na niebie Altocumulus, a w strefie frontu także Altostratus.

Zachmurzenie piętra wysokiego umiarkowane. W nocy strefa zachmurzenie umiarkowanego do dużego i całkowitego znajdować się będzie na wschodzie i południowo wschodnim sektorze kraju. Na pozostałym obszarze pojedyncze chmury. Na niebie Cirrus fibratus/spissatus oraz Cirrostratus fibratus.

Dzisiaj należy spodziewać się opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu oraz krupy śnieżnej. Opady będą o charakterze ciągłym oraz przelotnym. Opady przelotne charakteryzować się będą zmienną intensywnością oraz większymi rozmiarami cząstek opadowych. Intensywność opadów będzie zmienna, od słabej do umiarkowanej.

Model COSMO sygnalizuje wystąpienie, w rejonie Pobrzeża oraz na Bałtyku, pojedynczych wyładowań atmosferycznych. Prawdopodobieństwo wystąpienia wyładowań w tym rejonie wynosi około 10-20 %. Na Bałtyku wyższe. Wieczorem i w godzinach późniejszych, za przemieszczającym się frontem chłodnym, możliwe wyładowania.

W dzień wiatr SW/SSW, 16-29 km/h. Na Bałtyku 70-80 km/h. W porywach do 60 km/h na północy kraju, 110-120 km/h na Bałtyku (silny sztorm) oraz 80-120 km/h w Sudetach i do 70-90 km/h w Karpatach. W nocy SW/WSW, 6-28 km/h. W wąskiej strefie od Białystoku, przez Warszawę, Łódź po Wrocław wiatr NW. Prawdopodobnie w tym obszarze znajdzie się powierzchnia frontu atmosferycznego przecinająca powierzchnię Ziemi. W porywach do 60 km/h na północy kraju, 110-130 km/h na Bałtyku oraz do 110 km/h w Sudetach i Karpatach. W strefie opadów ograniczenie widzialności do 5-8 km. W wypadku opadów mieszanych i stałych widzialność obniży się 0,8-5 km (w zależności od intensywności).

Ze szczegółowym rozkładem prognostycznego pola temperatury powietrza, temperatury odczuwalnej, wilgotności oraz innych pól meteorologicznych, można zapoznać się pod adresem cmm.imgw.pl.