Komentarz do numerycznych prognoz pogody (05, 05/06.03.2023)

  • Post author:
  • Post published:5 marca 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Komentarz nr XVII/2023 do numerycznych prognoz meteorologicznych (dzień 5 III oraz noc 5/6 III 2023 r.)

Opis aktualnej sytuacji meteorologicznej w kraju i Europie.

Nad zachodnią Rosją zalega niż z centrum 988 hPa, w sobotę niż wszedł w ostatnią fazę ewolucji i wypełnia się. Nad zachodnią Europę, przez Europę środkową aż po Francję rozciąga się front atmosferyczny. Nad Rosją front okluzji przechodzi następnie we front chłodny. Od Finlandii po północno zachodnią Rosję rozciąga się front okluzji. Nad Irlandią zalega wyż z centrum 1031,2 hPa. Wyż bardzo powoli słabnie. Na froncie związanym z niżem znad zachodniej Rosji doszło do cyklogenezy i utworzenia płytkiego ośrodka niżowego w rejonie Islandii. Na zachód od wyżu nad Irlandią znajdują się dwa układy niskiego ciśnienia. Polska pozostawała w pod wpływem chłodnego frontu atmosferycznego.

Analiza pola barycznego na wyższych poziomach izobarycznych

Wyż znad Atlantyku nadal dobrze widoczny na wyższych poziomach w troposferze. Na osi wyżu w kierunku pionowym rozłożone są następujące centra: 152 gpdam na wysokości 1,5km, 308 gpdam na wysokości 3km, 564 gpdam na wysokości 5,5 km. Wyż osłabł na wysokości 1,5km. Na wyższych poziomach wysokość powierzchni izobarycznych na niezmienionym poziomie. Niż znad zachodniej Rosji rozbudowany w pionie i dobrze widoczny na wyższych poziomach izobarycznych. Na osi niżu w kierunku pionowym rozłożone są następujące centra: 120 gpdam na wysokości 1,5km, 268 gpdam na wysokości 3km, 508 gpdam na wysokości 5,5 km, 848 gpdam na wysokości 9km. Niż na wyższych poziomach jeszcze się pogłębiał.

Nad Europą wschodnią, północno wschodnią, północno wschodnią i centralną Polską, nad Skandynawią, nad Morzem Norweskim, w rejonie Islandii oraz północną Afryką, rozciąga się strefa dużych zagęszczeń izohips i izoterm. Jest to obszar występowania prądów strumieniowych lub stref dużych prędkości wiatru (significant europejski, na godzinę 18UTC, 4 III 2023 roku). Nad Polską północną wschodnia oraz północną, na wysokości FL280 zalega oś prądu strumieniowego z maksymalną prędkością w osi prądu 55 m/s.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą w horyzoncie 24 godzin

Niż znad zachodniej Rosji będzie się przemieszczał na wschód. Front z nim związany również przemieści się na wschód, a jego odcinek ciepły znajdzie się nad Morzem Czarnym. W punkcie zwarcia frontu ciepłego i chłodnego dojdzie do cyklogenezy i utworzenia się niż znajdujący się w stadium fali (tzw. stadium początkowym). Płytki niż z rejonu Islandii przemieszczać się będzie na NE i w nocy (5/6 III) jego płytki ośrodek dotrze do północnej Anglii. W godzinach wieczornych i nocnych nad północną Skandynawią zaznaczy się zatoka niskiego ciśnienia z frontem atmosferycznym.

Analiza prognostycznego pola geopotencjału na wyższych poziomach izobarycznych w horyzoncie 24 godzin.

Niż znad zachodniej Rosji zacznie się wypełniać na wysokości 1,5 km. Wysokość powierzchni izobarycznej 850 hPa w jego centrum początkowo będzie znajdowała się na wysokości 117 gpdam i wzrośnie do 121 gpdam w godzinach porannych w poniedziałek. Natomiast na wysokości 5,5 km nadal się będzie pogłębiał i jego głębokość jeszcze wzrośnie o 1-2 gpdam. Podobnie na wysokości 9km, w niedzielę wir nieznacznie się pogłębi. Wyż znad Anglii zaniknie i nie będzie widoczny w przekroju pionowym troposfery.

Nad Europą wschodnią, częściowo nad Polską, nad Anglią, Grenlandią, nad Atlantykiem i północną Afryką, rozciągać się będzie strefa dużych zagęszczeń izohips i izoterm. Jest to obszar występowania prądów strumieniowych lub stref dużych prędkości wiatru (significant europejski, na godzinę 12UTC, 5 III). Nad Polską północną, północną wschodnia, na wysokości FL280 zalega oś prądu strumieniowego z maksymalną prędkością w osi prądu 45 m/s.

W ciągu dnia w wąskim pasie od woj. zachodniopomorskiego, po woj. podlaskie, zalegać będzie obszar dużych prędkości. W południe, na wysokości 9 km, nad woj. podlaskim, prędkość wiatru osiągnie wartość 47,5 m/s. W drugiej połowie dnia i w nocy wiatr zacznie słabnąć. Oś maksymalnej prędkości przesunie się na południe i zalegać będzie od woj. pomorski, po woj. łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Maksymalna prędkość wiatru osiągnie wartość 37,5 m/s.

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS nie. 05.03.2023 12 UTC Thck 500-1000hPa GFS pon. 06.03.2023 00 UTC

Nad Europą wschodnią, północną i środkową, w tym także i Polską, zalega zatoka chłodniejszego powietrza. Nad Morze Barentsa, nad Morzem Norweskim, Morzem Grenlandzkim i Grenlandią zalega zatoka bardzo zimnego powietrza. Na pozostałym obszarze Europy znajdują się cieplejsze masy powietrza.

Do Polski napływa powietrze z NNW, arktyczno-morskie. W ciągu 24 godzin zatoka chłodnego powietrza nadal będzie obejmowała nas kraj i będzie powoli przesuwała się w kierunku południowy.

Temperatura powietrza w dzień od -4°C w Zakopanem i 0°C w Olsztynie i Białymstoku do 3°C w Gdańsku. Temperatura w nocy od -5°C w Olsztynie i Zakopanem do 0°C na południu kraju.

Temperatura odczuwalna w dzień od -8°C w woj. podlaskim do -2°C w Opolu. Temperatura odczuwalna w nocy od -15°C w Lublinie do -7°C w Opolu, w Katowicach oraz Krakowie.

Wilgotność powietrza w dzień od 53% w Lublinie do 90% w Zakopanem. W nocy 70-92%.

W dzień wiatr zachodni, 9-21 km/h. W porywach do 40-45 km/h. W Sudetach do 60-70 km/h. W nocy zachodni i WSW, 7-15 km/h. W porywach do 30-40 km/h. Na Bałtyku nadal wiatr do 70-80 km/h.

W ciągu dnia opady o charakterze mieszanym oraz stałym, zatem wystąpią opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Możliwa także krupa śnieżna. Z upływem czasu nastąpi zanik fazy ciekłej opady i wieczorem oraz w nocy należy spodziewać się opadów śniegu. W wypadku chmur Cumulonimbus należy spodziewać się opadów przelotnych o zmiennej intensywności, dużymi rozmiarami cząstek opadowych, nagłym rozpoczęciem jak i zakończeniem opadu. W wypadku opadów ciągłych intensywność będzie utrzymywała się na jednakowym poziomie.

Prognostyczne radiosondaże i prognoza zachmurzenia

Prognostyczne diagramy aerologiczna, 5 III 2023 roku, godzina 12UTC.

Prognostyczne diagramy aerologiczna, 6 III 2023 roku, godzina 00UTC.

Zachmurzenie ogólne duże i całkowite. Od północy postępujące rozpogodzenia obejmujące woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, częściowo wielkopolskie. W drugiej części nocy rozpogodzenia także wystąpią w woj. warmińsko-mazurskim, podlaski, mazowieckim.

Początkowo zachmurzenie piętra niskiego duże i całkowite na południu Polski i w pasie centralnym kraju. Umiarkowane na pozostałym obszarze. Z upływem czasu nastąpi wzrost obszaru z rozpogodzeniami, aż do zaniku chmur ww. piętra. W nocy od centrum po dzielnice południowe oraz na krańcach zachodnich, zachmurzenie duże z możliwymi lokalnymi rozpogodzeniami. Na pozostałym obszarze bezchmurnie. W dzień na niebie Stratocumulus. W nocy Stratocumulus, Stratus.

W dzień wystąpią także wbudowane chmury Cumulus w różnym stadium rozwoju w tym także Cumulus congestus oraz Cumulonimbus.

W dzień zachmurzenie chmurami piętra średniego duże, jedynie na północy zachmurzenie małe lub brak. Z upływem czasu obszar rozpogodzeń będzie się powiększać obejmując dzielnice w pasie od centrum po północ w godzinach nocnych. Na niebie Altocumulus oraz Altostratus.

Chmury Cirrus fibratus i/lub Cirrostratus fibratus mogą wystąpić na zachodzie, w centrum, na południu, lokalnie na wschodzie kraju. Wieczorem od dzielnic centralnych po południowe regiony zachmurzenie pierzaste. Na północy bezchmurnie. W drugiej połowie nocy regiony zachodnie również pod wpływem zachmurzenie chmurami piętra wysokiego.

W strefie opadów należy spodziewać się ograniczenia widzialności do 5 km, a wypadku opadów fazie mieszanej i stałej spadku widzialności do 1,5-3km.