Komentarz do numerycznych prognoz pogody (07/10.04.2023)

  • Post author:
  • Post published:7 kwietnia 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Dzień 07-10 IV 2023 r.

Opis sytuacji synoptycznej w Europie z godziny 06 UTC, 07 IV 2023 roku

Polska jest w zasięgu układu niskiego ciśnienia z centrum 1014,4 hPa nad Lubelszczyzną. Ze wschodu na wschód przemieszcza się ciepły front atmosferyczny. Nad północno zachodnią Rosją zalega układ wysokiego z centrum 1038,2 hPa, który umacnia się. Klinem sięga nad Skandynawię. Nad Norwegią utworzył się ośrodek wtórny, z centrum 1030 hPa. Nad Morzem Norweskim, Morzem Północnym, przez Niemcy, Francję i nad północną Szwajcaria i Austrią rozciąga się rozległy front atmosferyczny zalegający w bruździe niskiego ciśnienia. Na rozległym froncie są wyodrębnione odcinki ciepłego, chłodnego oraz zokludowanego frontu atmosferycznego. Punkt zwarcia frontów znajduje się nad zachodnimi Niemcami. W ciągu ostatniej doby nad Wyspami Brytyjskimi rozbudowała się wyż, z ośrodkiem 1021,9 hPa, który umacnia się. Nad Atlantykiem zalega głęboki układ niskiego ciśnienia z centrum 975 hPa, który znajduje się w stadium okludowania. Nad Grenlandią i Morzem Grenlandzkim znajduje się kolejny układ wysokiego ciśnienia z centrum 1015 hPa. Nad Płw. Iberyjskim zalega układ wysokiego ciśnienia z 1020,3 hPa. Przy granicy niemiecko-austriackiej zalega układ wysokiego ciśnienia z ośrodkiem 1022 hPa. Nad Rumunią znajduje się płytki układ niskiego ciśnienia.

Analiza górnego pola ciśnienia

Mapy topografii barycznej bezwzględnej TB z godziny 00 UTC

Wyż znad północno zachodniej Rosji rozbudowany ku górze z wyodrębnioną cyrkulacją antycyklonalną aż do poziomu 300 hPa. Oś wyżu pochylona w kierunku zachodnim w obszar cieplejszego powietrza. Niż nad Atlantykiem również rozbudowany ku górze z wyodrębnioną cyrkulacją cykloniczną na wszystkich poziomach w troposferze. Nad Wyżem znad Wysp Brytyjskich izohipsy szybko się prostują i na wszystkich poziomach izohipsy są gięte na kształt klina. Nad Morzem Norweskim oraz Morzem Północnym nad bruzdą niskiego ciśnienia izohipsy gięte na kształt zatoki do poziomu 300 hPa. Wyż znad Płw. Iberyjskiego zaznaczony jedynie izohipsami giętymi na kształt klina, na wszystkich poziomach. Niż znad Lubelszczyzny również rozbudowany w pionie i uwidoczniona zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Oś niżu pochylona w kierunku SSE, w kierunku chłodniejszej masy powietrza.

Analiza górnego pola wiatru

Nad Morzem Norweskim zalega prąd strumieniowy na wysokości FL280 (8534 metrów) z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s. Nad Europą zachodnią znajduje się kolejny prąd strumieniowy na wysokości FL270 (8230 metrów) z maksymalną prędkością w osi prądu 50 m/s. Nad Atlantykiem na wysokości FL270 (8230 metrów) z maksymalną prędkością w osi prądu 50-60 m/s. Pionowy zasięg prądów strumieniowych rozciąga się na obszar FL180/350 (5486 metrów/10668 metrów). Od Morza Jońskiego aż po Płw. Azji Mniejszej rozciąga się czwarty prąd strumieniowy na wysokości FL340 z maksymalną prędkością w osi prądu 45 m/s.

Tropopauza

Wysokość tropopauzy na Polką wynosi FL350 (10668 metrów).

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS pt. 07.04.2023 12 UTC Theta-W 850hPa GFS pt. 07.04.2023 12 UTC

Nad Morzem Norweskim, nad Skandynawią, nad północno zachodnią Rosją oraz w wąskiej zatoce sięgającej aż po Węgry i częściowo Rumunię zalega powietrze arktyczno-morskie. Na południu Europy, nad Płw. Iberyjskim, nad Ukrainą oraz nad Białorusią zalega powietrza polarno-morskie ciepłe. Na pozostałym obszarze znajduje się powietrze polarno-morskie.

Do Polski napływa powietrze ze wschodu o zróżnicowanym rozkładzie temperaturze. W południowo wschodniej Polsce zalega powietrze chłodne, nad południową Polską masa powietrza charakteryzuje się wyższą temperaturą. Pozostały obszar kraju jest w zasięgu powietrza o jeszcze wyższej temperaturze. Ze wschodu na zachód przemieszcza się klin ciepłego powietrza, pokrywający się z ciepłym sektorem układu niskiego ciśnienia.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą w horyzoncie 72 godzin

W sobotę oraz w niedzielę w nocy nad Polską powinien zalegać front okluzji. W wyniku przebudowy pola termobarycznego nastąpi frontoliza i front zaniknie. W niedzielę i w poniedziałek pogodę w Polsce zacznie kształtować klin wysokiego ciśnienia, który będzie związany z wyżem znad Skandynawii.

Jutro wyż znad Wysp Brytyjskich oraz znad Skandynawii zleją się i utworzy się jeden układ wysokiego ciśnienia. W sobotę i w niedzielę wyż się będzie jeszcze umacniał, jednak już w niedzielę pod wieczór zacznie bardzo powoli słabnąć, którego proces będzie postępował także w poniedziałek. Na pogodę w wyżu Skandynawskim, w jego północno wschodnim sektorze, wpływać będzie zatoka niskiego ciśnienia w której zalegać będzie pofalowany front atmosferyczny. W sobotę po południu dojdzie do deformacji falowej frontu i cyklogenezy. Utworzy się płytki wir cykloniczny, który będzie przemieszczał się na wschód. Na froncie będzie wyodrębniony odcinek ciepły i chłodny. W poniedziałek niż przemieści się w głąb Rosji i nie będzie widoczny na prognostycznej mapie synoptycznej. Nad Atlantykiem zalegać będzie rozległa zatoka niskiego ciśnienia z zalegającym w niej frontem atmosferycznym. W wyniku przebudowy pola termobarycznego nastąpi transformacja powierzchni frontowej. W północnej części dojdzie do deformacji falowej oraz cyklogenezy w wyniku której powstanie płytki wir cykloniczny przemieszczający się nad Morzem Norweskim i Barentsa. Pozostały odcinek frontu ulegnie frontolizie i w poniedziałek już nie będzie obserwowany na dolnej prognostycznej mapie synoptycznej. Na zachód od wspomnianej zatoki, nad Atlantykiem, zalegać będzie kolejny głęboki układ niskiego ciśnienia, który do niedzieli się będzie pogłębiał i okludował a następnie zacznie się wypełniać. Niż wraz z układem frontów dotrze do Europy zachodniej i Wysp Brytyjskich już w poniedziałek. Na południowym zachodzie od Płw. Iberyjskiego w niedzielę i w poniedziałek pogodę kształtować będzie utworzony wcześniej układ wysokiego ciśnienia.

Analiza górnego pola ciśnienia w horyzoncie 72 godzin

Niż nad Atlantykiem rozbudowany w pionie i w ciągu najbliższych dni, na wszystkich poziomach, będzie wyodrębniona zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Wyż znad północno zachodniej Rosji również rozbudowany w pionie i będzie wyodrębniona cyrkulacja antycykloniczna. Wyż znad Skandynawii rozbuduje się i już jutro będzie widoczny na wysokości 850 hPa. Na wyższych poziomach izohipsy gięte na kształt zatoki. Wyż znad Wysp Brytyjskich, który zleje się w jeden układ wysokiego ciśnienia, jeszcze będzie widoczny na wyższych poziomach w postaci izohips giętych na kształt klina. Niż znad Lubelszczyzny rozbudowany w pionie i zamkniętą cyrkulacją cykloniczną na wszystkich poziomach. Proces wypełniania zacznie docierać do wyższych poziomów i w niedzielę jeszcze zamknięta cyrkulacja cykloniczna na wysokości 500 hPa i 300 hPa.

Analiza górnego pola wiatru w horyzoncie 72 godzin

Z symulacji numerycznych wynika, że w sobotę w ciągu dnia, na wysokości 9 km, zalegać będzie obszar zwiększonej prędkości wiatru do 20 m/s i 25 m/s w południowo zachodniej części kraju. Z soboty na niedzielę oraz w niedzielę obszar zwiększonego pola wiatru, na wysokości 9 km, występować będzie w południowo zachodniej części kraju z maksymalną prędkością wiatru do 22,5 m/s. Z niedzieli na poniedziałek zwiększonej prędkości wiatru należy się spodziewać w południowo wschodniej części kraju do 22,5 m/s. W poniedziałek w południowo wschodniej części kraju oraz na zachodzie nadal prędkość wiatru osiągać będzie prędkość odpowiednio 22,5 m/s oraz 30 m/s (na wysokości 9km). Prawdopodobnie do zachodnich granic kraju zbliży się prąd strumieniowy.

Analiza termiczna troposfery w horyzoncie 72 godzin

Thck 500-1000hPa GFS so. 08.04.2023 15 UTC Theta-W 850hPa GFS so. 08.04.2023 15 UTC Thck 500-1000hPa GFS nie. 09.04.2023 15 UTC Theta-W 850hPa GFS nie. 09.04.2023 15 UTC Thck 500-1000hPa GFS pon. 10.04.2023 12 UTC Theta-W 850hPa GFS pon. 10.04.2023 12 UTC

Z analizy map topografii barycznej względnej wynika, że nad Europą środkową zalegać będzie zatoka chłodniejszego powietrza. W sobotę Skandynawia będzie pod wpływem zimnego arktyczno morskiego powietrza. W wyniku przebudowy pola termicznego w środkowej Skandynawii, w niedzielę i poniedziałek, znajdować się będzie wyodrębniony obszar zimnego powietrza. Nad Europą zachodnią, Zatoką Biskajską, Płw. Iberyjskim oraz częściowo nad Wyspami Brytyjskimi znajdować się będzie klin ciepła. W poniedziałek fragment słabego klina ciepła znad Wysp Brytyjskich przemieści się w rejon Morza Północnego i Morza Norweskiego.

W świątecznym okresie Polska będzie w zasięgu powietrza polarno-morskiego o zróżnicowanej charakterystyce termicznej. W sobotę północne rejony kraju będą w zasięgu cieplejszej masy powietrza, której temperatura będzie obniżała się w kierunku południowym. W niedziele, w rejonie Polski północno wschodniej, zalegać będą cieplejsze masy powietrza. Na pozostałym obszarze Polski znajdować się będzie chłodniejsze powietrze. W poniedziałek jedynie na krańcach południowo wschodnich znajdować się będzie w zasięgu chłodniejszej masy powietrza. Na pozostałym obszarze zalegać będzie masa powietrza o wyższej temperaturze. Należy podkreślić, że rozkład pola temperatury powietrza przy powierzchni ziemi może lokalnie odbiegać od cech termicznych mas powietrza ze względu na czynniki lokalne, występowanie miejskich wysp ciepła itp.

Analiza pola wilgotności w pionowym profilu w troposferze

Pole wilgotności na wysokości 1,5 km:

W sobotę wilgotność duża z wyjątkiem obszaru Polski zachodniej i północno zachodniej. W niedziele i poniedziałek wilgotność duża i bardzo duża.

Pole wilgotności 5,5 km:

W sobotę wilgotność duża w centrum, na północy oraz w północno wschodnim sektorze kraju oraz na krańcach południowych. W niedziele wilgotność duża w centrum i sektorze wschodniej Polski i bardzo wysoka wilgotność w obszarze południowo wschodniej Polski. Na pozostałym obszarze wilgotność niska. W poniedziałek jedynie w południowo wschodniej Polsce wilgotność duża i bardzo duża. Na pozostałym obszarze wilgotność niska.

Pole wilgotności na wysokości 9 km:

W sobotę i w niedzielę wilgotność duża na terenie całego kraju. W niedziele wilgotność wysoka w obszarze południowo wschodnim. W poniedziałek wilgotność duża i wysoka na obszarze Polski wschodniej oraz północno wschodniej i centralnej oraz na krańcach północno zachodnich. Na pozostałym obszarze niska.

Prognoza pola zachmurzenia

W sobotę i z soboty na niedzielę oraz w niedzielę zachmurzenie ogólne duże i całkowite. Możliwe lokalnie przejaśnienia. W niedzielę wieczorem i w poniedziałek zwiększy się obszar rozpogodzeń. Pole zachmurzenia na załączonych mapach.

W sobotę w obszarze Polski północnej więcej rozpogodzeń w warstwie chmur niskich. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite. W niedziele zachmurzenie duże i całkowite, możliwe rozpogodzenia w warstwie chmur niskich. W poniedziałek w rejonie Polski północnej więcej rozpogodzeń z zachmurzeniem umiarkowanym i małym w tej warstwie chmur. Na niebie dominować będą chmury Stratocumulus lokalnie Stratus. Pole zachmurzenia na załączonych mapach.

Ponadto występować mogą chmury Cumulus, lokalnie Cumulonimbus (w szczególności w sobotę i w niedzielę). W poniedziałek raczej należy spodziewać się chmur Cumulus. Pole zachmurzenia na załączonych mapach.

W sobotę i w niedzielę zachmurzenie chmurami piętra średniego zmienne. W poniedziałek na południu i na wschodzie kraju zachmurzenie duże i całkowite. Na pozostałym obszarze małe lub brak. W sobotę i w niedzielę zachmurzenie chmurami Altocumulus i Altostratus. W poniedziałek głównie Altocumulus, a na wschodzie niewykluczony Altostratus. Pole zachmurzenia na załączonych mapach.

W sobotę i w niedzielę zachmurzenie chmurami piętrzą wysokiego duże, lokalnie całkowite. Na niebie Cirrus, Cirrostratus. W poniedziałek zachmurzenie duże i całkowicie we wschodniej Polsce. Na niebie Cirrus i Cirrostratus. Na pozostałym obszarze mogą wystąpić chmury Cirrus. Pole zachmurzenia na załączonych mapach.

Prognoza opadów

W sobotę opady deszczu powinny występować we wschodniej Polsce. W sobotę wieczorem możliwe opady deszczu w rejonach centralnych. Z soboty na niedziele także opadu deszczu (przelotnego lub ciągłego), lokalnie mżawki, na północy kraju w centrum i na południu Polski. W niedzielę, w ciągu dnia, opadu deszczu, lokalnie mżawki, będą występować w obszarze od północno wschodniej Polski, przez centrum po dzielnice południowo wschodnie. Pod wieczór powolny zanik opadów deszczu. W poniedziałek opady w rejonie Polski południowo wschodniej, południowej oraz wschodniej. W sobotę i w niedzielę rano w Karpatach możliwy śnieg lub śnieg z deszczem.

Prognoza widzialności

W strefie opadów ograniczenie widzialności do 3-5 km.

Szczegółowa prognoza pozostałych pól meteorologicznych na stronie cmm.imgw.pl