Komentarz do numerycznych prognoz pogody (24/25.03.2023)

  • Post author:
  • Post published:24 marca 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Dzień 24 III oraz noc 24/25 III 2023 r.

Opis aktualnej sytuacji synoptycznej w Europie

Na zachód od Wysp Brytyjskich zalega głęboki układ niskiego ciśnienia z 975 hPa, z którym związane są rozległe zatoki, w których zalegają fronty atmosferyczne. Niż jest w stadium okludowania. Z punktu okluzji, znajdującego się nad Danią, rozciąga się na zachód, nad Morzem Północnym przez północne rejony Wysp Brytyjskich pofalowany front okluzji. Wczoraj przez Polskę przemieszczał się chłodny front atmosferyczny. W godzinach porannych można było obserwować, w rejonie Polski centralnej, chmury Altocumulus fluctus (będące efektem niestabilności Kelvina-Helmholtza). Nad Skandynawią oraz północno zachodnią Rosją zalega zatoka niskiego ciśnienia, w której zalega front atmosferyczny. Front jest lekko zdeformowany z wyodrębnionymi odcinkami ciepłymi i chłodnymi. Na południe od zalegającego frontu atmosferycznego oraz południowe rejony Europy znajdują się w strefie podwyższonego ciśnienia. Nad Morzem Barentsa zalega układ niskiego ciśnienia z centrum 985 hPa. Nad Kaukazem pogodę kształtuje układ antycyklonalny z centrum 1020 hPa.

Analiza górnego pola ciśnienia

Niż zalegający na zachód od Wysp Brytyjskich rozbudowany w pionie, z wyodrębnioną zamkniętą cyrkulacją cykloniczną, aż do wysokości 300 hPa. Nad Morzem Śródziemnym oraz południową Europą izohipsy gięte na kształt klina. Niż znad Morza Barentsa również rozbudowany w pionie. Na wysokości 850 hPa widoczna zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Na wyższych poziomach ośrodek poza zasięgiem domeny.

Analiza górnego pola wiatru

Nad Atlantykiem, Europą zachodnią, nad Morzem Bałtyckim, Litwą, Łotwą, południową Skandynawią oraz nad Rosją północno zachodnią występuje obszar dużych prędkości wiatru. W rejonie tym występuje duże zagęszczenie izohips oraz izoterm.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą w horyzoncie 24 godzin

W ciągu dnia z zachodu na wschód przemieszczać się będzie ciepły front atmosferyczny. Znajdziemy się w ciepłym sektorze niżu, a następnie zacznie przemieszczać się chłodny front atmosferyczny. W godzinach nocnych powinien dotrzeć do wschodnich granic kraju. Na froncie okluzji, zalegającym nad Skandynawią, dojdzie do deformacji falowej i do cyklogenezy. Utworzy się wir cykloniczny, który zacznie się pogłębiać. Do jutra centrum wiru dotrze w rejon Morza Białego. W drugiej połowie nocy, aż do godzin południowych w sobotę, dojdzie do deformacji falowej na froncie chłodnym. Zostaną wyodrębnione fragmenty ciepłego i chłodnego frontu atmosferycznego. Nad Atlantykiem i Płw. Iberyjskim w dalszym ciągu zalegać będzie układ wysokiego ciśnienia. W nocy nad Atlantykiem, powyżej układu wysokiego ciśnienia, w zatoce zalegać będzie front atmosferyczny. Jutro do zachodnich granic kontynentu zbliży się płytki niż znajdujący się w stadium okludowania. Front ciepły dotrze do Portugalii.

Analiza górnego pola ciśnienia w horyzoncie 24 godzin

Niż, który utworzy się na froncie okluzji rozbuduje ku górze i na wysokości 850 hPa będzie już wyodrębniona zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Na wyższych poziomach izohipsy będą gięte na kształt zatoki. Wir cykloniczny który zbliży się od zachodniej strony do Wysp Brytyjskich rozbudowany będzie ku górze. Na wysokości 850 hPa wyodrębniona będzie zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Na wyższych poziomach izohipsy gięte na kształt zatoki. Niż się będzie wypełniał. Nad Europą południową izohipsy w dalszym ciągu będą gięte na kształt klina. Oś klina przemieści się na wschód. W zasięgu domeny widoczny kolejny wir cykloniczny, nad Atlantykiem, który będzie rozbudowany w całej troposferze z zamkniętą cyrkulacją cykloniczną na wszystkich poziomach.

Analiza górnego pola wiatru w horyzoncie 24 godzin

Nad Europą zachodnią i nad Atlantykiem zalegać będzie obszar dużego gradientu temperatur. Występować będzie znaczne zagęszczenie izohips oraz izoterm. Należy oczekiwać zwiększonej prędkości wiatru oraz prądów strumieniowych. W obszarze tym wystąpią aż trzy prądy strumieniowe. W wieczorem, w nocy oraz nad ranem nad Polską wystąpi duży gradient temperatury oraz spore zagęszczenie izohips, w górnych warstwach troposfery. Na wysokości FL280 (8534m) zalegać będzie nad Polską oś prądu strumieniowego z maksymalną prędkością wiatru 45 m/s. Nad Łotwą prędkość w osi prądu osiągać będzie wartość 55m/s. Nad Skandynawią i północno zachodnią Rosją zalegać również będzie prąd strumieniowy.

Z numerycznych symulacji wynika, że strefa dużych prędkości (na wysokości 300 hPa) w godzinach po południowych zaznaczy się w północno zachodniej Polsce. Strefa będzie przemieszczać się na wschód. Oś maksymalnej prędkości będzie położona w kierunku NE/SW. W godzinach porannych prędkość będzie się zmniejszała.

Tropopauza

Nad Atlantykiem i nad północną Afryką zalegać będzie niż tropopauzy (tropopauza wykazywać będzie obniżenie do poziomu FL350 (10668 m). Nad Płw. Bałkańskim zalegać będzie wyż tropopauzy (tropopauza wykazywać będzie podniesienie do poziomu FL390 (11887 m)). Wysokość tropopauzy nad Polską wyniesie 9144m.

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS pt. 24.03.2023 15 UTC Thck 500-1000hPa GFS so. 25.03.2023 03 UTC Theta-W 850hPa GFS pt. 24.03.2023 15 UTC Theta-W 850hPa GFS so. 25.03.2023 03 UTC

Nad Morzem Barentsa, nad Skandynawią oraz nad Morzem Norweskim zalega powietrze arktyczne. Na pozostałym obszarze Europy zalega powietrze polarno-morskie o zróżnicowanej charakterystyce termicznej. W niższych szerokościach geograficznych masa powietrza jest cieplejsza.

Z map TW (topografii barycznej względnej) wynika, że w ciągu dnia nad Polską zalegać będzie klin ciepła, którego oś przemieszczać się będzie na wschód. Przestrzennie klin ciepła pokrywa się z ciepłym sektorem układu niskiego ciśnienia.

Na mapach TB (topografii barycznej bezwzględnej), nad Europą centralną, izotermy gięte na kształt klina ciepła, którego oś będzie przemieszczała się na wschód. Dzisiaj rano ujemny kąt adwekcji nad Polską, czyli adwekcja ciepła. Po przemieszczeniu się osi klina, nad Polską, występować będzie dodatki kąt adwekcji, czyli adwekcja chłodu.

Adwekcję chłodu widać na załączonych prognostycznych mapach pola temperatury na wysokości 5,5 km. Już od godzin wieczornych temperatura powietrza zacznie się obniżać.

Do Polski napływa powietrze z kierunku W/WSW, polarno-morskie.

Analiza pola wilgotności w pionowym profilu w troposferze

Nad Polską w ciągu dnia i w nocy, na wysokości 850 hPa, występować będzie duża wilgotność powietrza. Obszar bardzo dużej wilgotność przemieszczać się będzie z zachodu na wschód, zgodnie z kierunkiem przemieszczania się powierzchni frontowej.

W dzień, na wysokości 500 hPa, z wyjątkiem rejonów Polski północno zachodniej, wilgotność bardzo duża. Strefa ta będzie przemieszczała się na wschód. W nocy jedynie rejony Polski południowo wschodniej oraz częściowo południowej w zasięgu strefy bardzo dużej wilgotności powietrza. W obszarze północno zachodnim strefa wilgotności na poziomie 80%.

Na wysokości 300 hPa, w ciągu dnia, bardzo duża wilgotność powietrza, 95-99%. W nocy, z wyjątkiem rejonów Polski północno zachodniej, strefa bardzo dużej wilgotności będzie nadal zalegała nad Polską.

Aktualny sondaż aerologiczny

Aktualny sondaż aerologiczny potwierdza symulacje numeryczne.

Prognoza zachmurzenia

Zachmurzenie ogólne duże i całkowite.

Zachmurzenie piętra niskiego duże i całkowite. W dzień w sektorze Polski południowo wschodniej brak chmur ww. piętra, jedynie lokalnie mogą pojawić się chmury. W nocy w sektorze południowo zachodnim rozpogodzenia ww. piętrze chmur. Nad ranem w wąskich strefach obszaru centralnego kraju rozpogodzenia. Na niebie, tam, gdzie wystąpią chmury piętra niskiego, należy spodziewać się chmur Stratocumulus. W strefie opadów mogą tworzyć się chmury Stratus fractus, szczególnie w nocy. Na niebie także chmury Cumulus congestus oraz Cumulonimbus.

W dzień zachmurzenie chmurami Altocumulus oraz Altostratus duże i całkowite. W godzinach wieczornych oraz nocnych, z zachodu na wschód, przemieszczać się będzie strefa rozpogodzeń, za którą napłynie kolejna strefa dużego zachmurzenia. Nad ranem jedynie krańce południowo wschodnie kraju bez zachmurzenia piętra średniego. Na niebie także mogą występować chmury Altocumulus lenticularis/radiatus/undulatus. Altostratus undulatus/duplicatus.

W dzień zachmurzenie piętra wysokiego duże i całkowite. Wieczorem oraz w nocy, w części północnej kraju, rozpogodzenia ww. warstwie chmur. W drugiej połowie nocy jedynie na krańcach północno wschodnich zachmurzenie małe lub brak. Rano niebo w całej Polsce pokryte chmurami piętra wysokiego. Na niebie Cirrus fibratus, Cirrostratus fibratus/undulatus. Lokalnie Cirrocumulus.

Prognoza opadów

Z zachodu na wschód (https://cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=7963) będzie przemieszczała się strefa opadów deszczu ciągłego oraz opadów przelotnych z chmur Cumulonimbus. Opady lokalnie umiarkowane. Opady przelotne charakteryzować się będą zmienną intensywnością i większymi rozmiarami kropel opadowych. W nocy strefa opadów powinna już minąć rejony centralne i przesunąć się nad sektor Polski wschodniej. Przed świtem opady w woj. małopolskim. Nad ranem opadu w południowo wschodniej Polsce oraz lokalnie na zachodzie.

Prognoza wiatru

Wiatr z kierunku SSW na wschodzie kraju, SW w dzielnicach centralnych, południowo zachodnich kraju, w woj. mazowieckim i warmińsko-mazurski oraz WSW i W na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Prędkość wiatru 9-20 km/h. Na Bałtyku do 60-70 km/h. W porywach do 50 km/h. Na Bałtyku do 70-80 km/h. W Sudetach i Karpatach do 70-90 km/h.

W nocy średnia prędkość wiatru zmniejszy się https://cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=7955. W porywach prędkość wiatru osiągać będzie prędkość do 30-40 km/h na Pobrzeżu. W Sudetach lokalnie do 70 -80 km/h.

W strefie opadów zmniejszenie widzialności do 4-5 km.

Prognoza numeryczna pozostałych pól meteorologicznych dostępna na stronie www.cmm.imgw.pl