Aktualizacja komentarza do numerycznych prognoz pogody – analiza wybranych pól meteorologicznych

  • Post author:
  • Post published:24 kwietnia 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Komentarz do numerycznych prognoz meteorologicznych – dzień 24 IV 2023 roku

Aktualny synop z terenu Polski

We wschodniej części kraju obserwowane są chmury Altocumulus castellanus lub floccus. Występowanie tych chmur wskazuje na głęboką konwekcję w atmosferze. Sugeruje to możliwość, przy sprzyjających warunkach, rozwój chmur Ac cas/flo w chmury Cumulus congestus, a następnie w chmury Cumulonimbus. Jeżeli występować będą chmury Cumulus humilis/mediocris może dojść do rozwoju chmur i utworzenia się chmur Cumulonimbus.

Z symulacji numerycznych pola zachmurzenia chmurami Cu congestus oraz Cumulonimbus wynika, że w godzinach popołudniowych, z prawdopodobieństwem 40%, w rejonie Polski wschodniej dojdzie do rozwoju chmur Cumulus congestus. Z mniejszym prawdopodobieństwem należy oczekiwać rozwoju pojedynczych chmur Cumulonimbus.

Absolutne wartości Indeksu Potencjału Wyładowań wynika, że w godzinach nocnych 24/25 IV oraz nad ranem możliwe są w tym rejonie pojedyncze wyładowania iskrowe.

Symulacja pola wyładowań atmosferycznych

Powyżej symulacja pola wyładowań.

Aktualna mikrofizyka chmur

Aktualny rozwój konwekcji oraz burz

Aktualna zawartość wody opadowe w warstwie oraz całkowita zawartość wody opadowej

Prawdopodobieństwo ugięcia tropopauzy nad Europą

Zachmurzenie piętra wysokiego

Lokalnie mogą wystąpić także chmury Cirrocumulus.