Fale upałów w 2022 roku i latach ubiegłych

O fali upałów mówimy wtedy, gdy temperatura przez 3 dni z rzędu osiąga lub przewyższa 30°C. Ile fal upałów było w tym roku? Jak długo trwały? Czy rok był rekordowy?

Jak wspominaliśmy w ostatnim artykule, w tym roku w niektórych regionach kraju zanotowaliśmy ponad 20 dni z temperaturą co najmniej 30°C. Rok 2022 zapisze się więc, jako jeden z najbardziej upalnych w ostatnich latach. Upały w bieżącym roku utrzymywały się często przez co najmniej 3 dni z rzędu, tworząc fale upału. Najdłuższa trwała przez 7 dni w Krakowie i Kielcach oraz przez 6 dni w Toruniu i Gorzowie. Większość utrzymywała się jednak przez 3 lub 4 dni. Najwięcej fal upałów zanotowano we Wrocławiu i Toruniu. Było ich aż 5 i nie trwały dłużej niż 5-6 dni.

Jeśli chodzi o liczbę fal upałów wyrównane zostały rekordy z ostatnich 30 lat. Po 5 fal w roku zaobserwowano także w 2015 i 2019 roku. Średnia roczna liczba fal upałów w Polsce dla lat 1991-2022 wyniosła od 1.8 w Opolu do 0.1 w Zakopanem. Pod względem długości trwania najdłuższej fali upałów rok 2022 nie był rekordowy i daleko mu do roku 1994, 2006 i 2015. Końcem lipca 1994 roku Polskę nawiedziły bowiem upały, które utrzymywały się w Opolu aż przez 17 dni, a we Wrocławiu i Rzeszowie przez 16. W 2006 i 2016 najdłuższe fale upałów trwały po 11-13 dni. Średni czas trwania najdłuższej w roku fali wyniósł w Polsce dla ostatnich 30 lat od około 5 dni na południu kraju do niewiele ponad 3 nad morzem i w górach.

Fale upałów
Ryc.1. Czas trwania najdłuższej fali upałów w danym roku w latach 1991-2022

Tab.1. Najdłuższe fale upałów w Polsce w 2022 roku

Tab.2. Najdłuższe fale upałów w Polsce w latach 1991-2022

Fale upałów
Ryc.2. Liczba fal upałów w latach 1991-2022

Opracowanie: dr Alan Mandal, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB