Prognoza długoterminowa na zimę 2022/2023

Warszawa, 27.07.2022 r.

Opracowała: Weronika Wrońska, CMM IMGW-PIB

Wizualizacje (model CFS): dr Alan Mandal, CMM IMGW-PIB

Poniżej przedstawiamy analizę z wykorzystaniem prognozy sezonowej udostępnionej przez ECMWF (Rys.2) oraz na podstawie danych z modelu CFS E3 (Rys.1), które dostępne są do stycznia 2023 włącznie.

Sezonowa prognoza z ECMWF przedstawia wynik dla miesięcy od listopada do stycznia. Obrazuje ona anomalię średniej miesięcznej temperatury powietrza dla wymienionych miesięcy w odniesieniu do okresu referencyjnego 1993-2016. Wynik z CFS zobrazowany został dla okresu od października 2022 do stycznia 2023, dla każdego miesiąca oddzielnie, w odniesieniu do okresu referencyjnego 1990-2020. Modele te zgodnie pokazują, że w Polsce, w okresie poddanym analizie, najprawdopodobniej wystąpi dodatnia anomalia średniej miesięcznej temperatury powietrza. Najwyższa wartość anomalii prognozowana jest dla grudnia (model CFS E3). Oznacza to, że może być cieplej o 1.5°C w porównaniu do średniej wartości temperatury, jaka była obserwowana w grudniu w przeciągu 30 lat. Jedynie w listopadzie, w północno zachodniej części kraju, na podstawie modelu CFS, może wystąpić średnia miesięczna temperatura powietrza zbliżona do wartości z okresu 1990-2020 (anomalia bliska wartości 0°C).

Rys. 1. Prognoza anomalii średniej miesięcznej temperatury powietrza na okres od października 2022 r. do stycznia 2023 r., w odniesieniu do danych z okresu 1991-2020, wg modelu CFS E3.

Rys. 2. Prognoza sezonowa anomalii temperatury wyznaczonej na okres od listopada 2022 r. do stycznia 2023 r., w odniesieniu do danych z okresu 1993-2016, wg modelu ECMWF SEAS5.

Opracowano w:

Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB