Podsumowanie sierpnia 2022

W sierpniu 2022 r. najwyższą temperaturę zanotowano w Słubicach 36.5C, a najniższą w Jeleniej Górze i Pile 6.2C. Najcieplejszą stacją był Poznań, gdzie średnia miesięczna temperatura wyniosła 22.1C, a najchłodniejszą Zakopane 16.9C. Na wszystkich stacjach średnia miesięczna temperatura była wyższa od średniej wieloletniej z lat 1991-2020, co oznacza, że miesiąc można zaliczyć do ciepłych (powyżej normy). Najwyższe anomalie wystąpiły na północy kraju (od +1.5C w Kołobrzegu do +3.3C w Kętrzynie), a najniższe na południu (od +0.8C w Bielsku Białej do +2.2C w Kielcach).

Sierpień 2022 pod względem opadów był bardzo zróżnicowany. Najwyższą sumę miesięczną zanotowano w Opolu 273.0mm, a najniższą w Białymstoku 6.7mm. W zależności od regionu opady stanowiły od 10 do 504 % normy wieloletniej z lat 1991-2020. Najbardziej mokro było na południowych zachodzie kraju (od 98 do 504% normy), a najbardziej sucho na północy i południowym wschodzie (od 10 do 75% normy).

Pod względem usłonecznienia najbardziej słoneczna okazała się północna i północno wschodnia cześć kraju (od 101 do 121% normy wieloletniej z lat 1991-2020). Najmniej słońca w stosunku do normy zanotowano na zachodzie i w górach (od 88 do 109% normy).

Podsumowanie opracowano na podstawie danych operacyjnych i ma charakter orientacyjny. Ostateczna wersja, po procesie kontroli i weryfikacji, zostanie wykonana przez Zakład Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery Centrum Badań i Rozwoju IMGW-PIB.