Three months of “Cumbre Vieja” – analysis of consequences of volcano eruption

Zapraszamy do zapoznania się z nowym opracowaniem w #AkademiaCMM: https://cmm.imgw.pl/?page_id=34479 W pracy opisano metodologię i wyniki oceny skutków erupcji wulkanu Cumbre Vieja na Wyspach Kanaryjskich pod koniec 2021 roku.
Dane meteorologiczne konieczne do pracy modelu dyspersji uzyskano przy zastosowaniu techniki lagged-ensemble.
Wstępną analizę dyspersji emitowanych zanieczyszczeń przeprowadzono z wykorzystaniem modelu trajektorii, w ujęciu lagranżowskim.
Do oszacowania długoterminowych skutków erupcji, zwłaszcza depozycji i stężenia w powietrzu pyłu wulkanicznego wykorzystano autorski model dyspersji skażeń w ujęciu polowym (eulerowskim).

Dodaj komentarz