Pożar wysypiska śmieci w Siemianowicach Śląskich. Płonie wysypisko a słup czarnego dymu unosi się na wysokość kilku kilometrów…

  • Post author:
  • Post published:10 maja 2024
  • Post category:Info

Około godziny 09:00 doszło do pożaru składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich w województwie śląskim. Od rana czarny, gęsty dym widoczny jest z wielu okolicznych miejscowości, a o godzinie 13:20 raportowano go nawet z miejscowości oddalonych o 30 km od epicentrum miejsca pożaru.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, drzewo

Opis wygenerowany automatycznie

Na zdjęciach satelitarnych widać niewielki obszar z podwyższoną temperaturą który z dużym prawdopodobieństwem przedstawia miejsce pożaru w Siemianowicach Śląskich.

Kompozycja z kanałów VIIRS na satelicie sNPP. Zobrazowania satelitarne opracowane przez Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, Zakład Teledetekcji Satelitarnej.

Na podstawie predykcji z systemu RIOT można przewidywać, że do godzin wieczorny i w pierwszych godzinach kolejnej doby dymy z pożaru przemieszczać się będą na południe od miejsca lokalizacji pożaru, ewentualnie transport produktów spalania może również odbywać się w kierunku zachodnim na poziomie

Predykcje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w pożaru w Siemianowicach Śląskich 10 maja 2024. System RIOT IMGW-PIB

SZCZEGÓŁOWY KOMENTARZ EKSPERTA CMM

Obraz zawierający tekst, mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Nad Morzem Północnym zalega ośrodek wysokiego ciśnienia z centrum 1027,9 hPa. Na wschodnim obszarze wyżu znajdują się w płytkich zatokach fronty atmosferyczne, z punktem zwarcia frontów nad zachodnią Rosją. Od punktu zwarcia frontu aż po Morze Grenlandzkie, w płytkiej zatoce związanej z ośrodkiem 1005 hPa nad Morzem Grenlandzkim, zalega pofalowany front okluzji. Nad północno zachodnią Rosją zalega niż z ośrodkiem 994,5 hPa. W ciągu najbliższej doby nad Polską będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny.

Obraz zawierający tekst, mapa, diagram

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający diagram, rysowanie, mapa, tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający mapa, tekst, rysowanie, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Wyż znad Morza Północnego jest niskim układem barycznym. Jedynie na 850 hPa występuje zamknięta wyodrębniona cyrkulacja antycykloniczna. Na wyższych poziomach izohipsy wykazują gięcie na kształt klina. Niż znad Morza Grenlandzkiego jest natomiast średnim układem barycznym z zamkniętą cyrkulacją cykloniczną aż do poziomu 400 hPa. Wyżej zalega zatoka. Niż znad północno zachodniej Rosji jest wysokim układem barycznym z zamkniętą cyrkulacją cykloniczną aż do poziomu 200 hPa.

Taki rozkład ośrodków barycznych w Europie centralnej zapewnia przepływ strumienia powietrza w Siemianowicach Śląskich w kierunku południowym w warstwie przypowierzchniowej.

Na poziomie 850 hPa (1,5 km) należy oczekiwać przepływu strumienia powietrza w kierunku południowym i południowo wschodnim.

Obraz zawierający tekst, diagram, mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Wraz z przemieszczającym się frontem atmosferycznym należy spodziewać rozwoju chmur Cumulonibus i związanych z nimi opadów przelotnego deszczu. Występujące zanieczyszczenia (produkty spalania) będą wychwytywane przez hydrometeory (below-cloud scavening), które następnie zostaną przeniesione na powierzchnię ziemi. Oczywiście nie wszystkie zanieczyszczenia zostaną usunięte z troposfery. Pomiędzy opadami dostarczana do dolnej troposfery porcja zanieczyszczeń będzie transportowana zgodnie z przepływem strumienia powietrza w warstwie granicznej atmosfery, który będzie modyfikowany cyrkulacją związaną z chmurami Cb, a powyżej warstwy granicznej przepływ odbywać się będzie zgodnie z regułami strumienia sterującego.

Z symulacji numerycznej na godzinę 00 UTC na poziomie 700 hPa oraz 500 hPa należy spodziewać się przepływu w kierunku południowym.

O godzinie 12 UTC na poziomie 700 hPa oraz 500 hPa spodziewany jest przepływ strumienia z kierunku SE.

W rejonie miejskim przepływ powietrza może różnić się od prognozowanego ze względu na występujące o dużym zagęszczeniu przeszkody w postaci budynków itp., które wymuszają lokalne zmiany kierunku przepływu strumienia powietrza, a więc i kierunku horyzontalnego transportu zanieczyszczeń. Należy śledzić na bieżąco prognostyczne symulacje pola wiatru na wysokości 10 metrów oraz komentarze.

Zapraszamy na stronę Monitoring specjalny.

— UDOSTĘPNIJ —