Modelowanie emisji zanieczyszczeń z pożarów. Jak działa system modelowania dyspersji zanieczyszczeń.

  • Post author:
  • Post published:11 maja 2024
  • Post category:Info

Modelowanie emisji zanieczyszczeń z pożarów.

Jak działa system modelowania dyspersji zanieczyszczeń.

Jak w każdym modelu, poza zasileniem go rzeczywistymi danymi, potrzebne są wprowadzone założenia modelowe – a te zakładają na przykład, że warunki początkowe nie ulegają zmianie w czasie, a przynajmniej do kolejnego terminu w którym model dokona aktualizacji. Wobec czego, jeśli sytuacja w miejscu pożaru ulegnie nagłej lub czasowej zmianie – na przykład w związku z realizowaną akcją gaśniczą, model nie uwzględni tych zmian w predykcji i wskazywał będzie rozwój sytuacji w kolejnych godzinach na jaki został zaprogramowany. Podobnie jak nie uwzględnia on rzeczywistych ilości substancji spalania dostarczanych do atmosfery. Wizualizacje modelu należy traktować jako czysto teoretyczne – czyli wskazują jak rozprzestrzeniałyby się zanieczyszczenia jeśli warunki meteorologiczne i środowiskowe nie uległyby zmianie w założonym czasie. Najważniejszą, praktyczną informacją, jaką można w takim razie uzyskać śledząc wizualizacje jest: w jakim kierunku w najbliższym czasie będą rozprzestrzeniać się emitowane zanieczyszczenia – i na tej podstawie wyciągać wnioski: mieszkańcy których obszarów mogą być potencjalnie zagrożeni ekspozycją na szkodliwe dla zdrowia substancje.

W omawianej sytuacji pożaru w Siemianowicach Śląskich, sytuacja została częściowo opanowana już wczoraj wieczorem, choć jeszcze dziś rano – jak wskazują doniesienia medialne znajdowały się tam 32 zastępy straży i niemal 100 strażaków w akcji. Na obrazach radarowych widzimy, że prognozowana strefa rozproszonych opadów związana z frontem atmosferycznym dotarła już nad obszar południowej Polski. Zatem wizualizacje na kolejne godziny – w których widać, że chmura zanieczyszczeń mogłaby dotrzeć nawet nad obszar Turcji czy Półwyspu Skandynawskiego trzeba traktować jako wyidealizowane. Panta rhei dobrze odnosi się również do atmosfery, jeśli wyemitowane cząstki produktów spalania lub innych zanieczyszczeń nie zostaną wychwycone przez hydrometeory i sprowadzone na powierzchnię ziemi (czyli nie zostaną wymyte z atmosfery), to transport faktycznie może odbywać się na dalekie odległości. Dobrym przykładem są epizody napływu piasku saharyjskiego. W przypadku omawianego pożaru, z racji na jego ograniczoną wielkość i prognozowane warunki atmosferyczne nie spodziewaliśmy się takiego scenariusza.

Portal do śledzenia naszych relacji w nowej odsłonie znajdziecie Państwo pod adresem: https://cmm.imgw.pl/?page_id=41226

Więcej na temat założeń i predykcji systemu RIOT w artykule:

mhwm.pl/pdf-60273-3681?filename=Project RIOT _ _Ring of.pdf

https://www.researchgate.net/publication/346965715_Ocena_zagrozenia_Polski_przez_skazenia_promieniotworcze_w_swietle_mozliwosci_oddzialywania_istniejacych_i_planowanych_elektrowni_jadrowych