Czy w najbliższym czasie należy spodziewać się silnych mrozów?

  • Post author:
  • Post published:12 lutego 2024
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Dzień 12 lutego 2024 roku oraz noc 12/13 lutego 2024 roku

Obraz zawierający mapa, tekst, diagram, atlas

Opis wygenerowany automatycznie

W poniedziałek pogodę w Polsce kształtować będzie układ niskiego ciśnienia. Ośrodek przemieszczać się będzie nad Polską. W godzinach wieczornych centrum niżu opuści już nasz kraj i przemieści się nad Bałtyk. Napływać będzie powietrze polarno-morskie.

Obraz zawierający tekst, numer, diagram, mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Z zachodu należy spodziewać się adwekcji chłodu. Zacznie napływać nieco chłodniejsza masa powietrza.

Na terenie całego kraju temperatury dodatnie. Z wyłączeniem regionów górskich.

Dzień 13 lutego 2024 roku oraz noc 13/14 lutego 2024 roku

Obraz zawierający mapa, tekst, diagram, atlas

Opis wygenerowany automatycznie

We wtorek Polska zacznie dostawać się pod wpływ układu wysokiego ciśnienia. W dalszym ciągu napływać będzie powietrze polarno-morskie. Napływająca masa powietrza będzie nieco chłodniejsza.

Obraz zawierający tekst, numer, diagram, mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Polska dostanie się pod wpływ zatoki chłodu. Najchłodniejsza masa powietrza powinna zalegać nad północną Polską. W dalszym ciągu występować będzie adwekcja chłodu.

W nocy 13/14 lutego 2024 roku, Polska będzie w zasięgu zatoki chłodu.

Obraz zawierający tekst, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, woda, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, atlas

Opis wygenerowany automatycznie

Z analizy prognozy pola niedosytu punktu rosy wynika, że w wielu miejscach zachmurzenie powinno mieć mniejszą miąższość. W nocy 13/14 II 2024 roku dominować będzie zachmurzenie piętra niskiego typu Stratocumulus oraz/lub Stratus o małej i średniej grubości optycznej. Nie należy spodziewać się znacznych spadków temperatury.

Dzień 14 lutego 2024 roku oraz noc 14/15 lutego 2024 roku

Obraz zawierający mapa, tekst, diagram, atlas

Opis wygenerowany automatycznie

W środę nad Polską zalegać będzie klin wysokiego ciśnienia, którego oś będzie przemieszczała się na wschód. Nad Niemcami izobary wygięte na kształt zatoki, w której zalegać będzie front ciepły przemieszczający się na wschód. Nad północno zachodnią Rosją, a wcześniej nad płw. Kanin rozbudowywać się będzie układ wysokiego ciśnienia, który będzie się umacniał i rozbudowywał przemieszczając południkowo na południe kontynentu.

Źródło: www.windy.com

Na zachodzie kraju napływać będzie z południowego zachodu. Na Polską centralną, na osi klina, następuje zamiana kierunku ruchu masy powietrza w kierunku południowo wschodnim. Na wysokości 500 hPa (5,5 km) napływać będzie masa powietrza z północnego zachodu.

Obraz zawierający tekst, numer, diagram, mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Ośrodek chłodu przemieści się na południowy wschód i w ciągu dnia zalegać będzie nad południowo wschodnią Polską. Zachodni rejon kraju na skraju klina ciepła.

Źródło: www.windy.com

W nocy 14/15 II 2024 roku zaznaczy się w dolnej warstwie napływ powietrza ze wschodu. W zachodniej części kraju z południa.

Źródło: www.windy.com

Zaś na wysokości 500 hPa występować będzie napływ powietrza z zachodu.

We wschodniej części kraju należy spodziewać się w nocy (14/15 II 2024 roku) zachmurzenia piętra niskiego Stratus translucidus. Ewentualnie mogą występować pojedyncze ławice chmur Cirrus fibratus. Ponieważ ten rejon kraju będzie znajdował się na skraju wyżu zatem w wyniku ruchów zstępujących powietrza zachmurzenie będzie zanikać. Ze względu na brak chmur piętra średniego, występowanie pojedynczych ławic chmur Cirrus i wąskiej strefy z niewielkim zachmurzeniem chmurami Stratus translucidus należy spodziewać się wypromieniowania radiacyjnego i spadku temperatury. We wschodniej części kraju występować będą spadki temperatury od -1°C do -3/-4°C.

Dzień 15 lutego 2024 roku oraz noc 15/16 lutego 2024 roku

Obraz zawierający tekst, mapa, diagram, Plan

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający mapa, tekst, diagram, atlas

Opis wygenerowany automatycznie

Źródło: www.windy.com

Polska zachodnia i północno zachodnia będzie w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia, w której będzie zalegać front atmosferyczny. Pogodę w północno wschodniej Polsce pogodę kształtować będzie układ wysokiego ciśnienia znad zachodniej Rosji, który będzie się umacniać. Ciśnienie w centrum wzrośnie do 1050 hPa. Nad zachodnią Polską występować będzie spływ powietrza z SSW. Nad północną i wschodnią częścią kraju napłynie powietrze z SE.

Z prognostycznego diagramu aerologicznego wynika, że w północno wschodniej części Polski występować będzie zachmurzenie duże. Prawdopodobnie będą to chmury Stratocumulus oraz zachmurzenie pietra średniego, a także chmury Cirrus fibratus oraz Cirrostratus fibratus.

W godzinach wieczornych miąższość chmur zmniejszy się. Mogą występować chmury Stratocumulus oraz chmury piętra średniego.

W nocy 15/16 lutego 2024 roku należy się podziewać na Suwalszczyźnie chmur Stratocumulus/Stratus translucidus oraz chmur Cirrus/Cirrostratus fibratus. Możliwe chmury piętra średniego.

W rejonie Lublina występować powinny chmury Cirrus i Cirrostratus fibratus. Możliwe chmury piętra średniego o małej gęstości optycznej.

Podobnie jak poprzedniej nocy należy spodziewać się na wschodzie kraju spadków temperatury do -3/-4 °C. Spadki temperatury spowodowane wypromieniowaniem radiacyjnym.

Dzień 16 lutego 2024 roku oraz noc 16/17 lutego 2024 roku

Obraz zawierający tekst, mapa, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Źródło: www.windy.com

Źródło: www.windy.com

W piątek wschodnie rejony kraju na skraju wyżu znad Rosji. Układ wyżowy będzie dość rozległym układem antycyklonalnym z ośrodkiem 1057 hPa. Przy powierzchni ziemi powinno napływać powietrze z południowego wschodu. Na poziomie 700 hPa, nad zachodnią Polską napływać będzie powietrze SSW zaś na północną wschodnią Polską powinno napływać powietrze ze wschodu, zaś nad południową wschodnią częścią kraju powietrze będzie przemieszczało się w kierunku południowym.

Polska zachodnia będzie w zasięgu klina ciepła. Średnia temperatura warstwy powietrza zmniejszać się będzie z kierunku zachodniego w kierunku wschodnim.

W dalszym ciągu we wschodniej części kraju grubość optyczna chmur będzie najmniejsza zatem na wschodzie kraju utrzymywać się będą najniższe temperatury na wschodzie kraju.

Dzień 17 lutego 2024 roku oraz noc 17/18 lutego 2024 roku

Obraz zawierający mapa, sztuka

Opis wygenerowany automatycznie

Źródło: www.windy.com

W sobotę pogodę w Polsce kształtować będzie zatoka niskiego ciśnienia, związana z niżem znad Morza Północnego. W rejonie zachodniej Rosji utworzy się również bardzo płytki niż. Utworzony obszar obniżonego ciśnienia oddzielać będzie wyż znad Rosji, który przemieszcza się południkowo i bardzo powoli słabnie oraz wyż skandynawski z ośrodkiem 1032 hPa.

Źródło: www.windy.com

W godzinach popołudniowych na północy kraju zacznie dominować wyż skandynawski i napływać będzie powietrze z północnego wschodu.

Na północy kraju zaznaczy się zatoka chłodu. Na północnym wschodzie i północy powinny występować najniższe temperatury.

Najniższe temperatury występować będą na wschodzie kraju. Temperatura minimalna do -1°C/-2°C w północno wschodniej Polsce.

Dzień 18 lutego 2024 roku oraz noc 18/19 lutego 2024 roku

Źródło: www.windy.com

W niedziele pogodę w Polsce kształtować powinien wyż, który w sobotę zalegał nad Skandynawią a w niedzielę dotarł do granic Litwy, Łotwy oraz Rosji. Wyż nieznacznie umocni się. Napływać będzie powietrze ze wschodu.

Najniższe temperatury w nocy 18/19 lutego na północnym wschodzie.

Podsumowanie

Z najnowszych symulacji numerycznych wynika, że nie wystąpi taka cyrkulacja w wyniku, której należałoby się spodziewać znacznych spadków temperatury.