Nowy serwis prognoz dla sektora Odnawialnych Źródeł Energii

  • Post author:
  • Post published:21 listopada 2023
  • Post category:Info

Zapraszamy do korzystania z nowego serwisu prognoz specjalistycznych OZE opracowanego we współpracy CMM IMGW-PIB i Politechniki Wrocławskiej. Jego celem jest wsparcie prosumentów OZE poprzez prognozy ułatwiające ocenę spodziewanych uzysków energii w instalacjach wiatrowych i fotowoltaicznych (PV) oraz wspomagające planowanie wykorzystania mocy generowanej przez instalacje w horyzoncie czasowym 72 godzin.

  

Wobec przemian gospodarczych i demograficznych, zanieczyszczenia środowiska i rosnącego zapotrzebowania na energię, wynikających po części z adaptacji do zmiany klimatu, transformacja energetyczna i przejście na źródła niskoemisyjne stają się jednym z kluczowych wyzwań.

Pod względem przyrostu liczby instalacji OZE (zwłaszcza w segmencie mikroinstalacji, głównie systemów PV) Polska zajmuje nadal wysoką lokatę wśród państw Unii Europejskiej. W 2020 roku udział zielonej energii w miksie energetycznym w zużyciu brutto wyniósł w Polsce 16.1 %, stąd udało się wypełnić okresowy cel OZE ustalony dla kraju na poziomie powyżej 15%. Natomiast był on poniżej średniej UE (w 2020 r – 22.1%). Przyjęcie nowego porozumienia z września 2023 r, uwzględniającego realizację celów pakietu klimatycznego i zobowiązania ujęte w planie „Fit for 55”, wyznaczają jeszcze bardziej ambitne cele – 42.5% energii z OZE w UE do 2030 roku.

Zmiany na poziomie krajowym wymagają czasu i reorganizacji sieci energetycznych. Już teraz możliwe jest jednak, by każdy mógł lepiej zarządzać zużyciem energii produkowanej we własnym gospodarstwie domowym. A lepsze wykorzystanie energii to czysty zysk. Natomiast w większej skali również optymalizacja pracy lokalnego systemu.

Zachęcamy do korzystania z prognoz OZE

Zespół CMM IMGW-PIB i PWr