Seminarium Ochrony Przeciwpożarowej Lasów

  • Post author:
  • Post published:20 listopada 2023
  • Post category:Info

W dniach 6-9 listopada 2023 roku, dr Alan Mandal oraz Tomasz Strzyżewski, na zaproszenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, wzięli udział w Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasów w Mucznem. Na seminarium poruszano aktualne problemy związane z pożarami lasów, podsumowano bieżący rok statystykami pożarowymi oraz dyskutowano o rozwiązaniach na przyszłość, które mogłyby poprawić ochronę przeciwpożarową lasów. W ramach seminarium, przez pracowników Centrum Modelowania Meteorologicznego zostały wygłoszone prezentacje na temat publikowanego przez Centrum Wskaźnika Pogody Pożarowej (FWI), dostępnego na stronach meteo.imgw.pl od marca do końca października. Prezentowano także zagadnienia z produktów rozwojowych: modelowania powietrza CFD oraz modelowania pożarów WRF-Sfire.